Avís legal

La Fundació ESADE està inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 510 del Registre. Tots els drets reservats.

Fundació ESADE
CIF: G-59716761
Av. Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona - España
Tel.: (+34) 932 806 162
A/e: webmaster@esade.edu


Propietat intelectual
 

La Fundació ESADE (amb seu social a l'avinguda de Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona, Espanya) és titular dels dominis següents:

www.esade.edu
www.esade.es
www.esade.cat
www.esade.com
www.esade.tv
www.esade.net
www.esade.org
www.esade.info
www.esade.biz
www.inspiringfutures.es
www.esadeknowledge.com

Tots els continguts de les pàgines web relacionades amb aquests dominis (inclosos textos, imatges, vídeos, animacions, documentació i qualsevol altre material que hi aparegui) estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, i pertanyen a la Fundació ESADE o a les entitats que hi estan vinculades, o bé a tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la Fundació ESADE.

La Fundació ESADE es reserva la possibilitat de dotar de normativa específica diversos continguts oferts per mitjà de les pàgines web relacionades amb aquests dominis, la qual prevaldrà sobre l'establerta en aquest avís legal en cas de discordança entre ambdós textos.


Exclusió de garanties i responsabilitat

Els continguts de les pàgines web relacionades amb aquests dominis són merament informatius i no tenen efectes vinculants per a la Fundació ESADE. En cap cas substitueixen la publicitat legal dels actes, ni les disposicions que s'han de publicar formalment en els diaris oficiales, ni la notificació dels actes organitzats per la Fundació ESADE en el marc d'un procediment administratiu.

La Fundació ESADE no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions del sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

La Fundació ESADE no es fa responsable dels continguts de les pàgines o els sistemes de tercers connectats als dominis de la Fundació ESADE mitjançant enllaços.

La Fundació ESADE es reserva el dret de modificar, sense avís previ, els continguts dels dominis, com també els termes i les condicions d'aquest avís.


Tractament de dades personals

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que les dades subministrades, inclòs el correu electrònic, pels usuaris a la Fundació ESADE i que són necessàries per a la formalització, la gestió administrativa, l'execució i el desenvolupament de tota l'activitat institucional pròpia d'ESADE, s'incorporaran a un arxiu de dades de caràcter personal, del qual és responsable i destinatària la Fundació ESADE, i s'utilitzaran exclusivament amb les finalitats d'administrar la documentació referent als alumnes i els candidats i d'informar-los sobre l'oferta de cursos, programes i activitats.

En tot cas, el cessionari pot exercir, respecte a les seves dades, els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, podeu adreçar-vos per escrit a la Fundació ESADE, avinguda de Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona (Espanya), o enviar un correu electrònic a lopd@esade.edu.