International Advisory Board

L'International Advisory Board d'ESADE està integrat pels presidents i expresidents, vicepresidents i CEO d'importants multinacionals. L'IAB debat obertament l'estratègia competitiva d'ESADE i les opcions estratègiques de futur més importants que afronta l'organització. El Board es reuneix anualment per debatre, conjuntament amb ESADE, els canvis que s'estan produint en els entorns socioeconòmic i polític, com també per identificar en quins àmbits ESADE pot continuar essent un actor rellevant de canvi positiu a escala internacional.

L'èxit de qualsevol escola de negocis rellevant deriva, en gran part, de la seva credibilitat internacional, el seu reconeixement i, en conseqüència, del missatge que l'escola és capaç de fomentar i projectar.L'International Advisory Board d'ESADE és un motor essencial que impulsa aquest imperatiu estratègic.

Per mitjà dels seus inputs, els membres del Board exerceixen la funció de proporcionar suport a ESADE en tres àrees complementàries i interrelacionades:

Innovació: Per optimitzar el desenvolupament innovador del pla d'estudis i de l'activitat investigadora.

Rellevància: Per garantir que ESADE respon a les necessitats globals actuals i futures dels negocis i de la societat.

Impacte: Per assegurar-se que ESADE té la capacitat de donar resposta al seu objectiu fundacional d'incidir en el desenvolupament global futur de la formació en direcció d'empreses.

 

Els membres actuals del Board són:

Antonio Pérez
President de l’International Advisory Board i Conseller Especial d’Eastman Kodak Co. (Estats Units)

Maite Arango
Vicepresidenta del consell d’administració del Grup VIPS (Mèxic–Espanya)

Sergio Bertolucci
Ex Director d’Investigació i Scientific Computing en el Laboratori Europeu de Partícules Elementals (CERN)

Hans-Paul Bürkner
President de The Boston Consulting Group (Alemanya)

Cheryl Campbell

Vicepresidenta sènior de Govern Estratègic Global de CGI Federal (Estats Units)

Andrea Cuomo 
Vicepresident executiu de Sistemes Avançats de Tecnologia i Projectes Especials a STMicroelectronics. President de 3Sun i President del Consell Directiu d’ECSEL (Suïssa)

George Daly
Ex degà de la McDonough School of Business Georgetown University. President Honorari, ESADE Challenge Board. (Estats Units)

Soumitra Dutta
Ex degà del Cornell SC Johnson College of Business (Estats Units)

Javier Ferran
President, Diageo PLC (Espanya)

Antonio Garrigues Walker
President Honorari de Garrigues i President de la Fundació Garrigues (Espanya)

Enrique V. Iglesias
Ex secretari general de la Secretaria General Iberoamericana – SEGIB (Uruguai)

Ibrahim Khashoggi
CEO, Maan Aljasser & Co. (Aràbia Saudita)

Christine Lagarde (en excedència)
Directora gerent del Fons Monetari Internacional – FMI (França)

Enrique Lores
President d’Imaging & Printing Solutions d’HP (Espanya)

Bernard Ramanantsoa
Ex degà de la HEC School of Management (França)

Javier Solana
President del Center for Global Economy & Geopolitics – ESADEgeo
Ex alt representant de la Política Exterior i de Seguretat Comuna de la Unió Europea i exsecretari general del Consell de la UE
Exsecretari general de l’OTAN
(Espanya)

Herman Uscategui
Vicepresident sènior d'Associacions Estratègiques i Desenvolupament de Negoci a Cortex

En representació d'ESADE:

Eugènia Bieto
Directora general d'ESADE 

Jordi Brunat
Director d’Executive Education d’ESADE

Josep Franch
Degà d’ESADE Business School;

Carlo M. Gallucci
Vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants de la Universitat Ramon Llull
Professor d’ESADE

Jonathan Wareham
Degà de Professorat i Recerca d’ESADE