Recerca

La Càtedra de LideratgeS i Governança Democràtica posa el focus a la investigació per intervenir a la transformació social i per realitzar un seguiment de les competències i el caràcter dels líders de les organitzacions -públiques i privades- del nostre país. Per una banda realitza investigació acadèmica, rigorosa, per crear un sistema específic de vinculació entre els aspectes estratègics i organitzatius clau de les empreses i els ODS, com és el cas de Lideratge i ODS. I per altra banda és un grup d’investigació aplicada amb l’objectiu de vincular el coneixement acadèmic a la contribució d’una societat més justa i sostenible a partir del lideratge, a través de l’Observatori de Valors i l’Observatori dels ODS.