Inici Coneix Esade Persones Defensor del Codi de conducta

El defensor del Codi de conducta aconsella i promou la mediació

La funció del defensor és atendre les demandes dels membres de la comunitat d’ESADE (alumnes, alumni, professorat i PAS) i dels proveïdors i institucions externs a ESADE, que en les seves relacions personals o institucionals creguin observar conductes que interpreten com a no ajustades als valors, a les orientacions o als acords subscrits per ESADE i que es reflecteixen al Codi de Conducta de la institució.


Carlos Obeso

Ex-professor titular del Departament de Direcció de Persones i Organització.

defensor@esade.edu