Models d'Innovació Social

Des dels seus inicis, l’Institut ha abordat el concepte d’innovació social des de les seves diverses interpretacions, tant en l’àmbit acadèmic i teòric com en la seva identificació i presentació a través d’eines i casos pràctics.

Updates

La revolución digital ante los grandes retos del mundo. 100 iniciativas de innovación social digital que están transformando América Latina

+Descarregar la publicació

Labs for social innovation

+Descarregar la publicació

Coinnovación social. Claves para coinnovar desde la colaboración

+Descarregar la publicació

Projectes

Antena de la Innovació Social


L’objectiu és proporcionar una antena, receptiva als senyals més recents i més intensos, procedents dels qui són a l’avantguarda de la innovació social. L’Antena exposa les pautes del pensament innovador i les activitats que desenvolupen els millors centres d’innovació social i empresarial, tant nacionals com internacionals.

 

Més informació

Scaling Up Co-Creation. Avenues and limits for integrating society in science and innovation


La cocreació –la pràctica de reunir diversos actors en una activitat d’innovació conjunta, beneficiosa per a totes les parts– es presenta com un recurs essencial en els intents actuals de millorar els processos d’innovació i els seus resultats.

 

El consorci europeu de recerca SCALINGS explora les possibilitats i els límits per augmentar la difusió i l’ús de les pràctiques de cocreació arreu d’Europa.

 

A través d’un disseny de recerca experimental, comparativa, integrada i multicèntrica, SCALINGS estudia les aplicacions i els resultats únics de tres instruments de cocreació: l’adquisició de la innovació, els laboratoris vius (living labs) i les instal·lacions de cocreació. El consorci se centra en dos dominis tecnològics (la robòtica i els sistemes energètics urbans), als deu països participants. SCALINGS vol potenciar les oportunitats de promoure la transferència de les millors pràctiques i un desenvolupament socialment robust de la cocreació, i millorar la nostra comprensió de com es relacionen les pràctiques de cocreació amb els diferents entorns socials, culturals, econòmics i institucionals en què s’apliquen.

 

Finançat pel programa europeu “Ciència amb i per a la societat” en el marc d’Horizon 2020, SCALINGS és un projecte interdisciplinari que reuneix científics socials, enginyers, responsables polítics i socis industrials d’arreu d’Europa, amb l’objectiu de mirar d’establir una cooperació efectiva entre la ciència i la societat, reclutar nou talent per a la ciència i connectar l’excel·lència científica amb la sensibilització social i la responsabilitat.

 

https://www.mcts.tum.de/en/scalings/

 

Investigadora: Kyriaki Papageorgiou

 

Projecte en curs, amb la col·laboració de Comissió Europea (Horizon 2020)

Platform Cooperativism: Governance models and democratic potential


En la nova economia, les plataformes han sorgit com a nous agents socials i econòmics amb un model empresarial basat en la capacitat de connectar diferents grups d’usuaris, cosa que permet unes relacions econòmiques d’igual a igual (P2P), reemplaçant sovint les interaccions empresa-consumidor (B2C). Si bé les plataformes s’han convertit en els intermediaris necessaris d’aquesta nova economia, els usuaris en són els col·laboradors necessaris, ja que les plataformes es basen l’anomenat “efecte de xarxa” i en la capacitat d’aconseguir una “massa crítica”.

 

Aquest fenomen és descrit sovint com a “cooperativisme de plataforma” i ha sorgit com a resposta a les plataformes finançades amb capital risc. En aquest sentit, molts han criticat l’anomenada “economia col·laborativa” (sharing economy), o amb expressions similars, com una nova forma de capitalisme extractiu. En conseqüència, els usuaris han començat a organitzar plataformes seguint un model de governança col·lectiva, amb l’objectiu de tenir més control sobre les plataformes i garantir que els seus beneficis van als usuaris i serveixen el bé comú.

 

En aquest marc, aquest projecte investiga casos reals de cooperativisme de plataforma. Tots els casos tenen ja impacte, o s’espera que en tinguin ben aviat. Aquest projecte vol analitzar els diferents models de govern de les cooperatives de plataforma, i com posen en pràctica l’ideal de la democràcia deliberativa.

 

Investigadors: Daniel Arenas, David Murillo, Joan Rodón, Mireia Yter i Liliana Arroyo

 

Projecte en curs, guanyador d’una dels 20 ajuts de RecerCaixa 2017, dedicats a finançar projectes de recerca de les universitats catalanes

Labs for Social Innovation


Com a fruit d’aquest projecte de recerca es va elaborar la publicació Labs for Social Innovation, que ofereix un resum del moviment dels laboratoris d’innovació social que s’ha anat desenvolupant al llarg dels darrers anys, junt amb una recopilació dels materials clau que s’han generat. La publicació serveix de punt de referència dels coneixements adquirits perquè no es repeteixin els mateixos passos i esforços, i es pugui utilitzar tot el potencial dels laboratoris d’innovació social. Així mateix, esperem que sigui una font d’inspiració per a futures accions a tots els sectors, particularment entre les institucions d’educació superior, les fundacions i les empreses que vulguin tenir un impacte social positiu.

 

Publicació: Labs for social innovation

 

Investigadora: Kyriaki Papageorgiou, amb la col·laboració d’Ariadna Vilalta

 

Amb la col·laboració de la Robert Bosch Stiftung, 2016-2018

Innovació Social a l’Amèrica Llatina


Aquest projecte tenia com a objectiu generar una base conceptual i un estudi pràctic a partir del qual el Fons Multilateral d’Inversions (FOMIN) del BID pogués desenvolupar la seva intervenció en matèria d’innovació social. Aquest projecte es compon de tres parts:

 

> Un estudi que inclou un marc conceptual per a les intervencions sobre innovació social.

 

> Una anàlisi amb profunditat de dues experiències d’innovació social amb el suport del FOMIN a Xile i a Colòmbia, a fi de comprendre millor el grau d’impacte, l’efectivitat i la capacitat d’escalar-les o de replicar-les, a més d’establir una metodologia d’anàlisi i avaluació per a d’altres projectes del FOMIN a l’Amèrica Llatina.

 

> Una proposta estratègica per al FOMIN amb relació a les iniciatives d’innovació social.

 

Publicacions:

La Innovación Social en América Latina: Marco conceptual y agentes

La Innovación Social en América Latina: Socialab. Impulsando la creatividad para luchar contra la pobreza

La Innovación Social en América Latina: Compartamos con Colombia. Un bróker de la innovación social

 

Investigadors: David Murillo i Heloise Buckland

 

Amb la col·laboració del FOMIN del Banc Interamericà de Desenvolupament, 2013-2015

Programa Work 4 Progress: Innovació per al foment de l’ocupació


Projecte associat a la primera edició del programa Work 4 Progress de l’àrea internacional de l’Obra Social “la Caixa”. Aquest programa se centra en un dels principals reptes que presenta l’Agenda 2030: la creació d’ocupació de qualitat, especialment per a dones i joves. D’acord amb l’Agenda 2030, el programa Work 4 Progress: Innovació per al foment de l’ocupació té com a objectiu identificar els reptes i les necessitats en matèria d’ocupació i, a través del suport a solucions innovadores, afavorir la creació de llocs de treball, prestant una atenció especial a les dones i als joves amb dificultats per accedir al mercat laboral en els sectors exclosos de països de l’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.
 

Work 4 Progress

 

Investigadors: Ignasi Carreras i Elena Rodríguez Blanco

 

En col·laboració amb la Fundació Bancària “la Caixa”, curs 2017-2018

Cap a on va la innovació social


El concepte d’innovació social té diverses interpretacions, tant en l’àmbit acadèmic com en la pròpia activitat de les organitzacions dels sectors públic, empresarial i no governamental. Amb aquest projecte, hem volgut identificar les possibles tendències de futur sobre les quals concentrar els nostres esforços de generació de coneixement en matèria d’innovació social.

 

 

Amb la col·laboració d’Abertis i de la Fundación Repsol, curs 2008-2009