Inici Professorat i Recerca ESADE Research Unitats de coneixement Institut d'Innovació Social Programes Programa ESADE-PwC de Lideratge Social

Programa ESADE-PwC de Lideratge Social

El Programa ESADE-PwC de Lideratge Social és una iniciativa conjunta de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE i la Fundación PwC, que té com a objectiu generar i divulgar coneixement sobre el lideratge a les ONG i altres entitats no lucratives.

L’evolució del tercer sector als darrers anys ha evidenciat la urgència de desenvolupar una nova generació de líders que puguin encarar els grans reptes socials del futur. Per això, l’any 2008 es va crear el Programa ESADE-PwC de Lideratge Social, amb la finalitat d’investigar i facilitar l’aprenentatge sobre el lideratge social i les seves característiques, enfront del lideratge en altres sectors.

Creació d’un espai de reflexió i de discussió únic per als líders del sector

El programa aborda els reptes principals que afronten els líders de les ONG i els aporta coneixements i orientacions concretes perquè puguin enfortir les seves organitzacions. Cada edició se centra en un tema específic i es convida als responsables del tercer sector a abordar-lo a partir del treball desenvolupat durant el curs i del debat intern del sector.

L’activitat principal del programa són els fòrums de Lideratge, unes trobades presencials amb els participants del programa, que han estat seleccionats prèviament per invitació directa (actualment, més de 70 ONG). Aquestes sessions són un espai d’intercanvi, reflexió, aprenentatge i generació de coneixement en què es recullen les conclusions i les bones pràctiques per a cadascun dels temes proposats.

A més, en el marc del programa, cada any es desenvolupa també una recerca sobre el tema del curs i els resultats obtinguts es recullen en una publicació electrònica, i es convoca un acte públic final en què es presenten els resultats del programa.

Última publicació


¿Hacia dónde va el liderazgo social? Nuevas tendencias y competencias

La investigación, realizada a lo largo del curso 2018-2019, del Programa Esade-PwC de Liderazgo Social se centra en el liderazgo en las ONG, e identifica las nuevas tendencias y competencias deseables para los futuros líderes del sector para conseguir el mayor impacto de sus entidades.

El documento presenta cómo debe ser el liderazgo en las ONG para adaptarse a la complejidad de los nuevos entornos actuales y superar los retos del sector. En definitiva, responde a la pregunta clave: ¿Qué elementos son necesarios para el buen liderazgo del sector en el futuro? Además, la publicación aporta herramientas y guías para poder desarrollarlos en las entidades, así como la visión del propio sector (encuesta), y la presentación de diferentes casos y ejemplos inspiradores de buenas prácticas.

Autores: Mar Cordobés, Ignasi Carreras y Maria Sureda.

+ INFO & PUBLICACIÓ

Publicacions anteriors

ONG del conocimiento: influir para el impacto social (curs 17-18)

+ info

La transformación digital en las ONG, conceptos, soluciones y casos prácticos (curs 16-17)

+ info

Colaboraciones ONG y empresa que transforman la sociedad (curs 14-15)

+ info

Eficiencia para el impacto Social. ONG que mejoran su rendimiento (curs 13-14)

+ info

La colaboración efectiva en las ONG. Alianzas estratégicas y redes (curs 12-13)

+ info

Innovar para el cambio social. De la idea a la acción (curs 11-12)

+ info

Liderazgo orientado a resultados en las ONG. Estrategia, sistemas de medición y cuadros de mando (curs 10-11)

+ info

Transformar con éxito las ONG. El liderazgo del cambio (curs 09-10)

+ info

Líderes para el cambio social. Características y competencias de liderazgo en las ONG (curs 08-09)

+ info