Inici Professorat i Recerca ESADE Research Recerca Ètica

ESADE està compromesa amb promoure i mantenir estàndards acadèmics i ètics de la més alta qualitat en totes les seves activitats. ESADE busca protegir la dignitat, els drets i el benestar de totes les persones involucrades en recerca (ja siguin participants, organitzacions externes o personal i estudiants). Per aquest motiu, les polítiques i procediments de governança de la recerca han de donar cobertura a totes les investigacions d’ESADE i garantir que els procediments de revisió ètica tinguin en compte:

  • Les millors pràctiques pel que fa
    a aspectes ètics en recerca

  • El compliment de tots els requisits legislatius, normatius i de finançament

  • Protegir la reputació
    d’ESADE

El Comitè sobre l’ús de subjectes humans en recerca (CUHSR) farà seguiment d’aquest procés.

Treballarem en la transparència, serem un punt de contacte per a preguntes sobre els aspectes ètics i facilitarem els processos de revisió per l’aprovació de la recerca.

Termes de referència

Com obtenir l’aprovació de la teva recerca?

Qualsevol recerca que impliqui treballar amb humans (participants en la recerca o experiment) independentment de la seva natura o tema, ha de ser revisada pel CUHSR.

Abans de començar la teva recerca hauràs de:

 

Quant temps trigarà?

Projectes de baix risc

La revisió de projectes de baix risc a ESADE es realitza directament pel CUHSR. El procediment de revisió i aprovació es realitzarà en un termini de 30 dies després de la recepció de la sol·licitud de revisió completa i dels documents de suport.

Projectes d’alt risc

Els projectes de major risc seran revisats ​​inicialment pel CUHSR i després seran enviats al Comitè d’Ètica en Recerca de la Universitat Ramon Llull (CER-URL) juntament amb els documents de suport corresponents. Les reunions de revisió de CER-URL es programen una vegada per trimestre, a menys que es sol·liciti una reunió extraordinària de forma expressa i justificada. Les dates de les pròximes reunions poden obtenir-se prèvia sol·licitud al CUHSR o CER-URL.