Impacte

Impacte en la docència

La recerca a ESADE té un impacte directe en la docència. Els estudiants de direcció d’empreses i de dret es beneficien dels resultats d’una recerca d’avantguarda, que els professors aporten a l’aula transferint els seus coneixements amb noves metodologies docents i noves assignatures.

Impacte en les empreses

Els resultats de la recerca d’ESADE van més enllà de les aules i de la producció acadèmica. Els grups investigadors d’ESADE treballen estretament amb el sector privat per conèixer les seves necessitats empresarials, comparteixen els resultats de les seves dades i ofereixen orientació estratègica per abordar les qüestions més urgents.

Impacte en la societat

Els resultats de la recerca poden tenir un gran impacte en la societat. Els investigadors d’ESADE es comprometen a fer contribucions duradores i de valor per la societat i a maximitzar l’impacte social de la recerca acadèmica.

Impacte en la política comunitària i en el debat públic

ESADE participa activament en debats estratègics sobre l’elaboració de les polítiques de recerca i innovació a escala europea. Els investigadors d’ESADE també prenen part en projectes investigadors adreçats a millorar les polítiques de presa de decisions i a promoure el debat públic.

Projectes i contractes

Els investigadors d’ESADE participen activament en projectes competitius i en subvencions amb socis internacionals d’arreu del món.

INSPIRE

INSPIRE és un projecte de 3 anys que pretén professionalitzar els processos d’innovació oberta a les pimes europees.

Durada: abril de 2016 – març de 2019
Finançament total del projecte:
1.692.742 €
Investigador principal d’ESADE: Wim Vanhaverbeke

Veure’n més

EnReMilk

L’objectiu del projecte EnReMilk és aconseguir uns estalvis significatius d’aigua i energia en àmbits i sectors representatius en les operacions d’elaboració de productes lactis.

Durada: gener de 2014 – desembre de 2017
Finançament total del projecte:
5.160.482 €
Investigador principal de ESADE: Cristina Giménez

Veure'n més

REPLICATE

REPLICATE vol integrar les solucions tecnològiques que milloren la qualitat de vida dels ciutadans per tot Europa.

Durada: febrer de 2016 – gener de 2021
Finançament total del projecte: 24.965.263 €
Investigador principal d’ESADE: Francesc Pardo Bosch

Veure'n més

mySMARTLife

El projecte mySMARTLife busca la transició intel·ligent de les ciutats de la UE cap a un nou concepte de vida i economia intel·ligent. 

Durada: desembre de 2016 – novembre de 2021
Finançament total del projecte: 18.656.102 €
Investigador principal d’ESADE: Francesc Pardo Bosch 

MERID

El projecte proposa una acció integral per intensificar i fomentar la cooperació en matèria de recerca i innovació entre la UE i la regió de l’Orient Mitjà.

Durada: gener de 2015 – desembre de 2017
Finançament total del projecte: 999.750 €
Investigador principal d’ESADE: Ángel Saz

Veure'n més

SUSTBUS

Els models de negoci sostenibles contribuiran a la formació superior en el desenvolupament de competències i l’ensenyament de continguts sobre la integració de la sostenibilitat en la presa de decisions econòmiques.

Durada: desembre de 2016 – desembre de 2018
Finançament total del projecte: 182.929 €
Investigador principal d’ESADE: David Murillo

A Lab on Labs

Aquest projecte cerca aportar idees significatives sobre com afrontar millor els reptes complexos que afronta la societat avui i suscitar un canvi positiu escalable i sostenible.

Durada: febrer de 2017 – setembre de 2017
Investigador principal d’ESADE: Kyriaki Papageorgiou

Projectes finalitzats

 • SSL-erate

  L’objectiu del projecte SSL-erate era accelerar la penetració de la tecnologia de la il·luminació d’estat sòlid (solid-state lighting o SLL) d’alta qualitat a Europa.

  Veure’n més
 • ALICE RAP

  ALICE RAP va ser el primer gran estudi europeu sobre les addiccions i el seu impacte sobre la riquesa, la salut i la discreció.

  Veure'n més
 • LIPSE

  El projecte LIPSE (Learning from Innovation in Public Sector Environments) va identificar els agents facilitadors i les barreres a la innovació social en el sector públic europeu.

  Veure'n més
 • COMPOSITE

  El projecte Comparative Police Studies in the European Union, de quatre anys de durada, es va centrar en els processos de canvi a les forces policials d’Europa.

  Veure'n més
 • OLAF

  ESADE va emprendre l’estudi Avoiding Fraud in Cohesion Policy 2014-2020 com a part del programa Hèrcules II de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau.

  Veure'n més
 • MEKBiz

  MEKBiz va proporcionar als estudiantes de management coneixements pràctics sobre la UE per tal de millorar-ne l’ocupabilitat. També va produir nous materials per ajudar les empreses europees a desenvolupar estratègies adaptades a un món globalitzat.

  Veure’n més
 • Open Cities

  El seu objectiu era analitzar les metodologies d’innovació oberta al sector públic, particularment a les smart cities.

  Veure’n més
 • Commons 4EU

  Les ciutats afronten un escenari que es caracteritza per la necessitat de reinventar-se per tal de convertir-se en smart cities. Commons4EU pretenia desenvolupar propostes a partir d’aquestes experiències.

  Veure'n més
 • Apps for Europe

  Apps for Europe va crear una xarxa temàtica per organitzar competicions per tal d’utilitzar les dades obertes i maximitzar-ne l’impacte socioeconòmic i els beneficis globals que poden aportar.

  Veure'n més
 • ECIM

  L’ECIM (European Cloud Marketplace for Intelligent Mobility) és una solució flexible, basada en el núvol, per a actors dels sectors públic i privat que cerquen serveis web innovadors però assequibles a fi de poder respondre a les necessitats de mobilitat de les seves ciutats.

  Veure'n més
 • COLLAGE

  COLLAGE va potenciar les sinergies entre el fenomen de la web social, l’analítica web emergent, les tecnologies de col·laboració i jocs per estimular i facilitar la creativitat social en l’aprenentatge.

  Veure'n més
 • CitySDK

  CitySDK va crear un conjunt d’instruments per al desenvolupament de serveis digitals dintre de les ciutats. El projecte va treballar en les àrees de la participació, la mobilitat i el turisme, i va implicar 8 ciutats d’Europa.

  Veure'n més
 • EUInnovate

  EU-InnovatE es va centrar en la seva contribució potencial als processos d’innovació oberta que cerquen la sostenibilitat, dins i fora de les cadenes de subministrament de les empreses.

  Veure'n més
 • Gala

  Gala era una xarxa d’excel·lència en jocs seriosos que durant 5 anys va buscar connectar els grups i els investigadors més destacats en la matèria a Europa.

  Veure'n més
 • WISE

  Basat en un programa d’aprenentatge permanent, aquest projecte educatiu ha desenvolupat un programa integral de formació i desenvolupament per a dones emprenedores que vulguin llançar les seves pròpies empreses socials.

  Veure'n més
 • SUNSHINE

  SUNSHINE va proporcionar una sèrie d’eines obertes que suportaven normes interoperables, per a l’avaluació energètica dels serveis intel·ligents en els edificis (“ecomapes”) i les seves alertes i previsions de calefacció/refrigeració amb precertificació energètica.

  Veure'n més
 • The European Business Growth Catalyst

  El Centre Europeu per al Creixement Empresarial (EBGC) va desenvolupar un nou programa d’aprenentatge mixt (blended learning) per a directius i propietaris de perites i mitjanes empreses europees per fer créixer els seus negocis.

  Veure'n més