Inici Professorat i Recerca

Formar, investigar i transformar són els tres eixos entorn dels quals gira l’activitat d’ESADE

Estudiar una matèria, formular les qüestions que la seva anàlisi suscita, reflexionar-hi i, si escau, intentar respondre-les són elements constitutius del que anomenem recerca. A vegades, el seu resultat contribueix al debat social, aportant dades o idees que altres faran servir per formular propostes. D’altres vegades, implica generar coneixements que són aplicables immediatament. En tots dos casos, l’exercici intel·lectual i l’esforç que sovint es requereix contribueixen a madurar els propis coneixements i la manera d’exposar-los.

La formació a les nostres aules cerca contribuir sempre a l’avenç col·lectiu, de manera que resulta summament pertinent atansar el coneixement que es produeix a ESADE a cercles més amplis, per tal de fomentar el debat i oferir orientacions de millora.