Recerca

Projectes en curs

Observatori de valors
Temes de estudi 2012: Lideratge i valors; Gestió pública i valors; Religió i valors.
            
Temes d'anys anteriors: veure publicacions
 
Dirigit pel Dr. Àngel Castiñeira i el Dr. Ferran Sáez, amb el suport econòmic de la Fundació Lluís Carulla.

Projectes conclosos

Projecte de recerca European Value Study 2008/2009
Aquest estudi ha aplicat l'Enquesta europea de valors d'enguany a Catalunya. L'Enquesta europea de valors té una periodicitat decennal i es va començar a fer l'any 1981. Des de llavors, se n'han fet tres sèries d'enquestes. El 2008, se'n va iniciar una de nova, que ampliarà la sèrie temporal a quatre.
 
Dirigit per la Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica, amb el suport econòmic de la Fundació Lluís Carulla.

Projecte de recerca Multistakeholders
Aquesta investigació ha presentat les diverses i noves iniciatives en què es materialitza el compromís de les empreses amb tots els actors i les organitzacions amb què interactua. 
 
Dirigit pel Dr. Josep M. Lozano, amb el suport econòmic d'Abertis.

Projecte de recerca LEAD Competencias directivas
Aquest treball ha analitzat el conjunt de competències i la manera d'enfortir-les en el camp de la funció directiva

Dirigit pel Dr. Ricard Serlavós, amb el suport econòmic d'IZASA.

Projecte de recerca Compromís Cívic i lideratge social 
Aquest estudi ha intentat tornar a les fonts del lideratge, per conèixer quins són els factors que generen lideratge en les persones.
  
Dirigit pel Dr. Àngel Castiñeira i la Dra. Natàlia Cantó, amb el suport econòmic de la Fundació Jaume Bofill.