Àngel Castiñeira Fernández
Professor titular, Departament de Societat, Política i Sostenibilitat a ESADE
Professor titular URL

Director Càtedra LideratgeS i Governança Democràtica, Càtedra Lideratges i Governança Democràtica

Formació acadèmica

  • Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de Barcelona
  • Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de Barcelona

Àrees d'interès

  • Filosofia social i política (teories de la justícia i Estat del benestar, multiculturalisme, nacionalisme, ideologies polítiques contemporànies)
  • Pensament geopolític
  • Ètica aplicada i valors
  • Canvis de l'entorn social i cultural
  • Lideratge i governança democràtica

Trajectòria professional

Director del Departament de Ciències Socials d'ESADE-URL (2005-2014).

Professor titular del Departament de Ciències Socials d'ESADE-URL (des de 1993). Director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis (Generalitat de Catalunya, 1998-2004).

Professor de Filosofia Contemporània de la Universitat Ramon Llull (1990-1994). Director de la col·lecció 'Temes Contemporanis', de l'editorial Proa (1994-2004). Director d''IDEES, revista de Temes Contemporanis' (1999-2004). Catedràtic de Filosofia de Batxillerat (1981-1989).

La meva activitat docent a ESADE ocupa el període que va des de 1993 fins el present. M'he especialitzat en diversos camps:

- La filosofia social i l'anàlisi de l'entorn.

- La filosofia política (pensament geopolític, teories de la justícia, política i govern; multiculturalisme i immigració; nacionalisme i federalisme; la societat civil; l'Estat del benestar i el capital social; els corrents ideològics contemporanis). - L'ètica aplicada (aspectes relacionats amb l'ètica de l'empresa i el treball amb valors dintre de les organitzacions, i la relació entre valors i lideratge).

Em vaig incorporar a ESADE el 1993.


Publicacions destacades

Castiñeira Fernández, Á. (2019). La contribució de les empreses espanyoles als ODS. In Jolonch , A. & Romero Baró , J. M., Homenatge a Jaume Bofill i Bofill (pp. 152-154). Barcelona: Universitat de Barcelona (UB).

Castiñeira Fernández, Á. (2014, February). FEMCAT [Case study]. [s.n.].

Castiñeira Fernández, Á. (2013). L'espai públic en una societat democràtica. Via: Valors, Idees, Actituds: Revista del Centre d'Estudis Jordi Pujol, (20), pp. 5-14.

Castiñeira Fernández, Á., Lozano, J. & Olive , M. (2012, February). Món Sant Benet [Case study]. Barcelona: ESADE.

Castiñeira Fernández, Á. (2011). Imagined Nations. contemporary majority nationalism (pp. 43-79). Barcelona: A Contra Vent.

Castiñeira Fernández, Á. (2011). Imagined nations: Personal identity, national identity, and the places of memory. In Gagnon, A.G., Lecours, A. & Nootens, G. (Eds.), Contemporary majority nationalism (pp. 43-79). Kingston: Queen's University, Montreal: McGill University.

Castiñeira Fernández, Á. (2011). Los valores y los procesos de individualización. In Innerarity Grau , D. (Coord.), Las huellas de la crisis (pp. 77-91). Madrid: Fundación Banco Santander.

Castiñeira Fernández, Á. (2011). Els valors del cooperativisme són el camí de sortida de la crisi. SIN DESCRIPCION, (1), pp. 1-1.

Castiñeira Fernández, Á. (2011). "Sólo con valores blandos no saldremos adelante" Entrevista. Link Abertis, (4), pp. 20-25.

Castiñeira Fernández, Á. (2011). "Hem canviat el treball per l'autorealització personal" (Entrevista). Diari de la Fundació Catalana de l'Esplai, (63), pp. 30-31.

Castiñeira Fernández, Á. (2011). Prolegòmens al lideratge educatiu a Catalunya: el repte de liderar de manera integral. Escola Catalana: Publicació de la Delegació d'Ensenyament Català d'Omnium Cultural, (468), pp. 4-11.

Castiñeira Fernández, Á. (2010). ¿Qué podemos hacer por Haití?. ESADE Alumni, (134), pp. 34-34.

Castiñeira Fernández, Á. (2010). Vicens Vives, referent. Butlletí Centre d'Estudis Jordi Pujol, (197).

Martell Sotomayor, J. & Castiñeira Fernández, Á. (2010). Assessing a virtuous circle for socially responsible business schools. In Fisher , D. G. & Swanson , D. L. (Eds.), Toward assessing business ethics education (pp. 73-99). Scottdale: Information Age Publishing (IAP).

Castiñeira Fernández, Á. & Salicrú , J. (2010). Entrevista a Àngel Castiñeira, director de l'Observatori de Valors i professor d'ESADE. Valors: Revista Mensual d'Inspiració Cristiana, (67), pp. 18-21.

Olive , M., Castiñeira Fernández, Á. & Lozano, J. (2010). Món Sant Benet: utopia, ambició i passió: un cas de lideratge territorial a la Catalunya Central. Barcelona: ESADE. Cátedra Liderazgos y Gobernanza Democrática.

Castiñeira Fernández, Á., Lozano, J. & Ribera Regull, R. (2009). La naturalesa del compromís. Via: Valors, Idees, Actituds: Revista del Centre d'Estudis Jordi Pujol, (11), pp. 145-147.

Castiñeira Fernández, Á. (2009). Política i valors. Butlletí Centre d'Estudis Jordi Pujol, (186), pp. 1-1.

Castiñeira Fernández, Á. (2009). Entrevista a Angel Castiñeira. SIN DESCRIPCION, (1), pp. 1-1.

Castiñeira Fernández, Á. (2009). Valors i canvi social a Catalunya: realitats, ficcions i malentesos. Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, (131), pp. 9-21.

Castiñeira Fernández, Á. (2009). Immigration in multinational states: the case of Catalonia. In Zapata Barrero, R. (Ed.), Immigration and self-government of minority nations (pp. 163-176). Bern: Peter Lang.

Castiñeira Fernández, Á. (2009, May). L'ètica de les organitzacions socials. In I Simposi d'Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Girona 2009. Symposium conducted at the meeting of Universitat de Girona. Observatori d'Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Girona.

Castiñeira Fernández, Á. (2009). Cultura i gestió cultural: deu notes. Qüestions de vida cristiana, (235), pp. 91-93.

Castiñeira Fernández, Á. (2009). El moviment anti-Bolonya i després: què hem après? (Editorial). Via: Valors, Idees, Actituds: Revista del Centre d'Estudis Jordi Pujol, (9), pp. 4-5.

Castiñeira Fernández, Á. (2009, March). Liderazgo y valores para la Euskadi del siglo XXI. Lidergoa eta balioak XXI mendeko Euskadin . In Liderazgo y Valores para la Euskadi del Siglo XXI, Vitoria-Gasteiz 2009. Symposium conducted at the meeting of ESADE, Vitoria-Gasteiz.

Cantó Milà, N., Castiñeira Fernández, Á. & Font, A. (2009). Les fonts del lideratge social. Barcelona: Editorial Mediterrània.

Castiñeira Fernández, Á. (2008). Bases i límits d'una identitat compartida. La immigració ara i aquí (pp. 90-97). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència.

Castiñeira Fernández, Á. (2008). Los líderes del siglo XXI. In Conill Sancho, J. (Dir.), La Ética en las estrategias empresariales del siglo XXI (pp. 41-60). Valencia: Fundación ÉTNOR.

Castiñeira Fernández, Á. & Lozano, J. (2008). Pensar el lideratge: el valor dels lideratges. Barcelona: ESADE. Cátedra Liderazgos y Gobernanza Democrática.

Jolonch , A., Cantó Milà, N. & Castiñeira Fernández, Á. (2008). Exclusió social: dels marges al cor de la societat. Barcelona: ESADE; Fundació Carulla.

Sáez Mateu, F., Cantó Milà, N. & Castiñeira Fernández, Á. (2008). Mitjans de comunicació i valors: què volem que siguin els mitjans?. Barcelona: ESADE; Fundació Carulla.

Castiñeira Fernández, Á. (2008). Introducción. In Castiñeira Fernández, Á., Ciclo de conferencias ESADE-Deloitte. La ética empresarial desde la óptica de las diferentes áreas funcionales (pp. 9-13). Barcelona: Deloitte; ESADE.

Castiñeira Fernández, Á. (2007). Rorty postmodern, uns apunts. Via: Valors, Idees, Actituds: Revista del Centre d'Estudis Jordi Pujol, (4), pp. 37-47.

Castiñeira Fernández, Á. (2007). Nations imaginées: identité personnelle, identité nationale et lieux de mémoire. In Gagnon, A.G., Lecours, A. & Nootens, G. (Coords.), Les nationalismes majoritaires contemporains: identité, mémoire, pouvoir (pp. 81-125). Québec: Québec Amérique.

Castiñeira Fernández, Á. (2007). La dimensió humana de la seguretat. Tecnodebats: Publicació del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, (2), pp. 8-15.

Castiñeira Fernández, Á. & Calsina , M. (2006). Catalunya, reptes ètics. Barcelona: Proa.

Castiñeira Fernández, Á. & Lozano, J. (2006). El valor dels lideratges. In Castiñeira Fernández, Á. (Coord.),Calsina , M., Catalunya, reptes ètics (pp. 307-326). Barcelona: Proa.

Castiñeira Fernández, Á. (2006). Parlar de lideratge a Catalunya. Via: Valors, Idees, Actituds: Revista del Centre d'Estudis Jordi Pujol, (2), pp. 83-91.

Castiñeira Fernández, Á. (2006). Plurinacionalitat i estat. In Segura i Mas , A., Aracil Martí, R. & Mayayo Artal , A. (Eds.), Memòria de la transició a Espanya i a Catalunya VI i VII: ensenyament, cultura i justícia (pp. 59-80). Barcelona: Universitat de Barcelona. Centre d'Estudis Històrics Internacionals.

Castiñeira Fernández, Á. (2005). Naciones imaginadas. Identidad personal, identidad nacional y lugares de memoria. In Resina Bertran, J. & Ulrich, W. (Eds.), Casa encantada: lugares de memoria en la España constitucional (1978-2004) (pp. 41-78). Frankfurt am Main; Madrid: Iberoamericana-Vervuert.

Castiñeira Fernández, Á. (2004). Identitat, immigració i multiculturalisme. Federalisme, catalanisme, europeisme: corrents de pensament i pràctica política (pp. 75-102). Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals.

Antich, X., Castiñeira Fernández, Á. & Colominas Ferran, J. (2003). Cataluña-España: relaciones políticas y culturales. Barcelona: Icària.

Castiñeira Fernández, Á., Pugès Cambra, L. & Longo Martínez, F. (2001). Nous reptes de la societat civil: de l'estat de benestar a la societat del benestar. Barcelona: ESADE, Barcelona; Madrid: Fundació Grup Set.

Longo Martínez, F., Castiñeira Fernández, Á. & Pugès Cambra, L. (2001). Nuevos retos de la sociedad civil: del estado de bienestar a la sociedad del bienestar / con la colaboración de : Cambra de Comerç Industria i Navegació de Barcelona, Iberdrola. Brussels: Ecsa.