Àngel Castiñeira Fernández
Associate Professor, Department of Society, Politics and Sustainability at ESADE
URL Associate Professor

Director, Chair in LeadershipS and Democratic Governance, Cátedra Liderazgos y Gobernanza Democrática

Education

  • Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de Barcelona
  • Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de Barcelona

Areas of interest

  • Social and political philosophy (theories of justice and Welfare State, multiculturalism, nationalism, contemporary political ideologies)
  • Geopolitical thought
  • Applied ethics and values
  • Changes in the social and cultural environment
  • Leadership and democratic governance

Biography

Director, Department of Social Sciences, ESADE-URL (2005-2014).

Associate Professor, Department of Social Sciences, ESADE-URL (since 1993). Director, Centre for Studies on Contemporary Issues (Generalitat de Catalunya, 1998-2004).

Professor in Contemporary Philosophy, Universitat Ramon Llull (1990-1994). Director of the 'Contemporary Issues' collection, by the publisher Proa (1994-2004). Director of 'IDEES, Revista de Temes Contemporanis' (1999-2004). Head of Higher Secondary Education Philosophy Department (1981-1989).

His teaching activity at ESADE covered the period from 1993 since 2016. He specialized in these fields:

- Social philosophy and analysis of the environment. - Political philosophy (geopolitical thought, theories of justice, politics and government; multiculturalism and immigration; nationalism and federalism, civil society, the Welfare State and social capital; contemporary ideological trends).

- Applied ethics (aspects related to corporate ethics and work with values within organizations, and the relations between values and leadership).

I joined ESADE in 1993.


Selected publications

Castiñeira Fernández, Á. (2019). La contribució de les empreses espanyoles als ODS. In Jolonch , A. & Romero Baró , J. M., Homenatge a Jaume Bofill i Bofill (pp. 152-154). Barcelona: Universitat de Barcelona (UB).

Castiñeira Fernández, Á. (2014, February). FEMCAT [Case study]. [s.n.].

Castiñeira Fernández, Á. (2013). L'espai públic en una societat democràtica. Via: Valors, Idees, Actituds: Revista del Centre d'Estudis Jordi Pujol, (20), pp. 5-14.

Castiñeira Fernández, Á., Lozano, J. & Olive , M. (2012, February). Món Sant Benet [Case study]. Barcelona: ESADE.

Castiñeira Fernández, Á. (2011). Imagined Nations. contemporary majority nationalism (pp. 43-79). Barcelona: A Contra Vent.

Castiñeira Fernández, Á. (2011). Imagined nations: Personal identity, national identity, and the places of memory. In Gagnon, A.G., Lecours, A. & Nootens, G. (Eds.), Contemporary majority nationalism (pp. 43-79). Kingston: Queen's University, Montreal: McGill University.

Castiñeira Fernández, Á. (2011). Els valors del cooperativisme són el camí de sortida de la crisi. SIN DESCRIPCION, (1), pp. 1-1.

Castiñeira Fernández, Á. (2011). "Sólo con valores blandos no saldremos adelante" Entrevista. Link Abertis, (4), pp. 20-25.

Castiñeira Fernández, Á. (2011). Los valores y los procesos de individualización. In Innerarity Grau , D. (Coord.), Las huellas de la crisis (pp. 77-91). Madrid: Fundación Banco Santander.

Castiñeira Fernández, Á. (2011). "Hem canviat el treball per l'autorealització personal" (Entrevista). Diari de la Fundació Catalana de l'Esplai, (63), pp. 30-31.

Castiñeira Fernández, Á. (2011). Prolegòmens al lideratge educatiu a Catalunya: el repte de liderar de manera integral. Escola Catalana: Publicació de la Delegació d'Ensenyament Català d'Omnium Cultural, (468), pp. 4-11.

Castiñeira Fernández, Á. (2010). ¿Qué podemos hacer por Haití?. ESADE Alumni, (134), pp. 34-34.

Castiñeira Fernández, Á. (2010). Vicens Vives, referent. Butlletí Centre d'Estudis Jordi Pujol, (197).

Castiñeira Fernández, Á. & Salicrú , J. (2010). Entrevista a Àngel Castiñeira, director de l'Observatori de Valors i professor d'ESADE. Valors: Revista Mensual d'Inspiració Cristiana, (67), pp. 18-21.

Martell Sotomayor, J. & Castiñeira Fernández, Á. (2010). Assessing a virtuous circle for socially responsible business schools. In Fisher , D. G. & Swanson , D. L. (Eds.), Toward assessing business ethics education (pp. 73-99). Scottdale: Information Age Publishing (IAP).

Olive , M., Castiñeira Fernández, Á. & Lozano, J. (2010). Món Sant Benet: utopia, ambició i passió: un cas de lideratge territorial a la Catalunya Central. Barcelona: ESADE. Cátedra Liderazgos y Gobernanza Democrática.

Castiñeira Fernández, Á., Lozano, J. & Ribera Regull, R. (2009). La naturalesa del compromís. Via: Valors, Idees, Actituds: Revista del Centre d'Estudis Jordi Pujol, (11), pp. 145-147.

Castiñeira Fernández, Á. (2009). Entrevista a Angel Castiñeira. SIN DESCRIPCION, (1), pp. 1-1.

Castiñeira Fernández, Á. (2009). Política i valors. Butlletí Centre d'Estudis Jordi Pujol, (186), pp. 1-1.

Castiñeira Fernández, Á. (2009). Valors i canvi social a Catalunya: realitats, ficcions i malentesos. Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, (131), pp. 9-21.

Castiñeira Fernández, Á. (2009). Immigration in multinational states: the case of Catalonia. In Zapata Barrero, R. (Ed.), Immigration and self-government of minority nations (pp. 163-176). Bern: Peter Lang.

Castiñeira Fernández, Á. (2009, May). L'ètica de les organitzacions socials. In I Simposi d'Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Girona 2009. Symposium conducted at the meeting of Universitat de Girona. Observatori d'Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Girona.

Castiñeira Fernández, Á. (2009). Cultura i gestió cultural: deu notes. Qüestions de vida cristiana, (235), pp. 91-93.

Castiñeira Fernández, Á. (2009). El moviment anti-Bolonya i després: què hem après? (Editorial). Via: Valors, Idees, Actituds: Revista del Centre d'Estudis Jordi Pujol, (9), pp. 4-5.

Castiñeira Fernández, Á. (2009, March). Liderazgo y valores para la Euskadi del siglo XXI. Lidergoa eta balioak XXI mendeko Euskadin . In Liderazgo y Valores para la Euskadi del Siglo XXI, Vitoria-Gasteiz 2009. Symposium conducted at the meeting of ESADE, Vitoria-Gasteiz.

Cantó Milà, N., Castiñeira Fernández, Á. & Font, A. (2009). Les fonts del lideratge social. Barcelona: Editorial Mediterrània.

Castiñeira Fernández, Á. (2008). Bases i límits d'una identitat compartida. La immigració ara i aquí (pp. 90-97). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència.

Castiñeira Fernández, Á. (2008). Los líderes del siglo XXI. In Conill Sancho, J. (Dir.), La Ética en las estrategias empresariales del siglo XXI (pp. 41-60). Valencia: Fundación ÉTNOR.

Castiñeira Fernández, Á. & Lozano, J. (2008). Pensar el lideratge: el valor dels lideratges. Barcelona: ESADE. Cátedra Liderazgos y Gobernanza Democrática.

Jolonch , A., Cantó Milà, N. & Castiñeira Fernández, Á. (2008). Exclusió social: dels marges al cor de la societat. Barcelona: ESADE; Fundació Carulla.

Sáez Mateu, F., Cantó Milà, N. & Castiñeira Fernández, Á. (2008). Mitjans de comunicació i valors: què volem que siguin els mitjans?. Barcelona: ESADE; Fundació Carulla.

Castiñeira Fernández, Á. (2008). Introducción. In Castiñeira Fernández, Á., Ciclo de conferencias ESADE-Deloitte. La ética empresarial desde la óptica de las diferentes áreas funcionales (pp. 9-13). Barcelona: Deloitte; ESADE.

Castiñeira Fernández, Á. (2007). Rorty postmodern, uns apunts. Via: Valors, Idees, Actituds: Revista del Centre d'Estudis Jordi Pujol, (4), pp. 37-47.

Castiñeira Fernández, Á. (2007). Nations imaginées: identité personnelle, identité nationale et lieux de mémoire. In Gagnon, A.G., Lecours, A. & Nootens, G. (Coords.), Les nationalismes majoritaires contemporains: identité, mémoire, pouvoir (pp. 81-125). Québec: Québec Amérique.

Castiñeira Fernández, Á. (2007). La dimensió humana de la seguretat. Tecnodebats: Publicació del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, (2), pp. 8-15.

Castiñeira Fernández, Á. & Calsina , M. (2006). Catalunya, reptes ètics. Barcelona: Proa.

Castiñeira Fernández, Á. & Lozano, J. (2006). El valor dels lideratges. In Castiñeira Fernández, Á. (Coord.),Calsina , M., Catalunya, reptes ètics (pp. 307-326). Barcelona: Proa.

Castiñeira Fernández, Á. (2006). Parlar de lideratge a Catalunya. Via: Valors, Idees, Actituds: Revista del Centre d'Estudis Jordi Pujol, (2), pp. 83-91.

Castiñeira Fernández, Á. (2006). Plurinacionalitat i estat. In Segura i Mas , A., Aracil Martí, R. & Mayayo Artal , A. (Eds.), Memòria de la transició a Espanya i a Catalunya VI i VII: ensenyament, cultura i justícia (pp. 59-80). Barcelona: Universitat de Barcelona. Centre d'Estudis Històrics Internacionals.

Castiñeira Fernández, Á. (2005). Naciones imaginadas. Identidad personal, identidad nacional y lugares de memoria. In Resina Bertran, J. & Ulrich, W. (Eds.), Casa encantada: lugares de memoria en la España constitucional (1978-2004) (pp. 41-78). Frankfurt am Main; Madrid: Iberoamericana-Vervuert.

Castiñeira Fernández, Á. (2004). Identitat, immigració i multiculturalisme. Federalisme, catalanisme, europeisme: corrents de pensament i pràctica política (pp. 75-102). Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals.

Antich, X., Castiñeira Fernández, Á. & Colominas Ferran, J. (2003). Cataluña-España: relaciones políticas y culturales. Barcelona: Icària.

Castiñeira Fernández, Á., Pugès Cambra, L. & Longo Martínez, F. (2001). Nous reptes de la societat civil: de l'estat de benestar a la societat del benestar. Barcelona: ESADE, Barcelona; Madrid: Fundació Grup Set.

Longo Martínez, F., Castiñeira Fernández, Á. & Pugès Cambra, L. (2001). Nuevos retos de la sociedad civil: del estado de bienestar a la sociedad del bienestar / con la colaboración de : Cambra de Comerç Industria i Navegació de Barcelona, Iberdrola. Brussels: Ecsa.