PAS Personal d'Administració i Serveis

En aquesta secció podeu consultar les vacants disponibles a ESADE. Tingueu en compte, però, que només hi trobareu ofertes per a llocs de Personal d'Administració i Serveis.

Pots accedir a les places vacants publicades a la secció Ofertes, o bé, sempre que vulguis, ens pots fer arribar el currículum des de la secció Aplicar.
 

Ofertes

Formulario Ofertas
Oferta
Referència*
Dades personals
Nom*
Cognoms*
DNI, NIE o Passaport*
Nacionalitat*
Adreça
Població
Codi Postal
País
Email*
Carta de presentació*
Data de naixement*
Telèfon fixe
Telèfon mòbil*
Formació académica
Titulació*
Especialitat
Titulació
Especialitat
Titulació
Especialitat
Formació adicional
Titulació
Especialitat
Titulació
Especialitat
Titulació
Especialitat
Nivell d'idiomes
Idioma 1*
Nivell idioma 1*
Idioma 2
Nivell idioma 2
Idioma 3
Nivell idioma 3
Idioma 4
Nivell idioma 4
Idioma 5
Nivell idioma 5
Experiència professional
Empresa
Any inici*
Any final
Tipus d'empresa
Sector
Lloc de treball
Funcions principals
Empresa
Any inici
Any final
Tipus d'empresa
Sector
Lloc de treball
Funcions principals
CV*