Internacionalitat

Oberts al món

La voluntat de projecció internacional ha estat present en la visió, els valors i l'estratègia d'ESADE des de fa més de tres dècades.

La qualitat dels programes oferts per ESADE ha estat àmpliament reconeguda a escala internacional, tal com ho demostra el fet que ha estat la primera escola de negocis espanyola a assolir les tres acreditacions internacionals més prestigioses del sector (EQUIS, AACSB i AMBA). En l'actualitat, la dimensió internacional és present en tots els aspectes que conformen la vida acadèmica i institucional d’ESADE: els programes formatius, l’alumnat, el professorat I el PAS, la recerca, les relacions amb els antics alumnes, amb les empreses i amb els partners acadèmics, o la composició dels òrgans de govern.

Com a resultat d'aquest llarg procés, ESADE ha esdevingut una escola reconeguda mundialment que se situa en els primers llocs dels rànquings internacionals elaborats per prestigiosos mitjans de comunicació (BusinessWeek, The Financial Times, The Wall Street Journal). Tanmateix, la globalització creixent de la formació en management, especialment en els àmbits dels postgraus i de la formació directiva, planteja nous desafiaments per a ESADE, que podríem resumir en tres grans reptes: aprofitar plenament les oportunitats derivades de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), tenir una presència global i construir una marca global. 

 

ESADE és una institució acadèmica amb una clara vocació internacional. Aquest marcat enfocament internacional es reflecteix en tots els àmbits relacionats amb l'activitat acadèmica:

1.442 alumnes internacionals matriculats

89 països de procedència de l’alumnat

Més de 8.000 antics alumnes vivint i treballant en 114 països diferents

Acords, xarxes i aliances internacionals

Presència als rànquings més prestigiosos

Reconeguda amb les tres acreditacions de qualitat més prestigioses internacionalment a l'àmbit de les escoles de negocis, la "triple corona"