Innovació i recerca

ESADE recerca i innovació
Condicions per a la qualitat acadèmica

ESADE és una institució que es projecta al món amb l'ambició de transformar-lo i de millorar-lo. Per això, presta la màxima atenció als quatre processos clau en la construcció de la seva qualitat acadèmica:

              I. impartició de coneixement
              II.
la síntesi dels coneixements existents
              III.
la captació del coneixement
              IV.
la creació de nou coneixement.

ESADE afronta avui la globalització amb una atenció continuada als seus programes i als seus participants. Però, en aquest context, la recerca ha deixat de ser un complement conjuntural. Ben al contrari, en un context global en el qual totes les veus es poden sentir, la recerca n’esdevé un element central de l’activitat, una condició sine qua non. D’una banda, un discurs d’incidència global és una forma de transformar la nostra societat i, a més, s’ha convertit en una de les plataformes més poderoses de projecció per a una institució acadèmica. D’altra banda, la recerca, encara que els seus fruits siguin menys originals, és la condició per participar en el debat acadèmic global. Finalment, les exigències pròpies de l'activitat investigadora presenten alguns dels trets centrals d'ESADE, com ara el rigor, l'exigència i una ambició legítima d’excel·lència.

L’altra cara de la recerca és la innovació. La innovació és aspiració a transformar l’statu quo; a desenvolupar noves idees que causin impacte, que ajudin a millorar el món en què vivim. La innovació garanteix que la creació de coneixement no sigui un exercici acadèmic tancat en si mateix, sinó orientat cap al canvi, cap a la transformació.

La recerca i la innovació no són dimensions noves a ESADE. Constitueixen el nucli d'una institució acadèmica i són elements centrals de la cultura d'ESADE. Són, doncs, part de la seva identitat i en delimiten un horitzó, alhora que assenyalen la voluntat i l’aspiració de millorar contínuament.