Transparència i rendició de comptes

ESADE, com a institució acadèmica socialment responsable i sostenible, té la voluntat de comunicar, de manera clara, precisa i completa, i en un grau raonable i suficient, la informació relativa a les seves polítiques, decisions i activitats que incideixen en la societat i el medi ambient.

 

INFORME D'IDENTITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL i INFORME PRME

A ESADE, s’elaboren diferents informes en els àmbits de responsabilitat social i sostenibilitat (RS). Cal assenyalar que els períodes de reporting són generalment anys acadèmics, és a dir, de setembre a agost, cosa que facilita que ens ajustem al conjunt de la institució.

Informes dels PRME i d'UNGC

 

I ENQUESTA DE RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL

Del 3 al 18 de febrer de 2014, es va aplicar la I Enquesta a la comunitat d'ESADE sobre temes de responsabiltat mediambiental. Aquí se podran consultar els resultats.


Indicadors de consum
Seguint el precepte de que el que no es mesura no es pot millorar, ESADE ha definit els seus indicadors de consum des del 2008. Al quadre següent, es mostra una comparativa de l'evolució dels consums als darrers cinc anys.