Programes

PROGRAMES OFICIALS

Business SchoolLaw School


MEMÒRIES DE PROGRAMES OFICIALS

Business SchoolLaw SchoolREGISTRE D'UNIVERSITATS, CENTRES I TÍTOLS (RUCT) DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

 
     ESADE Business School        ESADE Law School
 

INFORMES DE SEGUIMENT DEL CENTRE (ISC)

2013-20142015-2016


 
     Business School
 
     Autoinforme d’Acreditació
 
     Law School

2014-2015NOMBRE DE PLACES OFERTADES DELS PROGRAMES OFICIALS

  Business School Curs 15-16  
Curs 16-17  
Curs 17-18  
  BBA 320   360   375  
  MSc in Finance (MF) 130   150   170  
  MSc in Marketing Management (MM) 80   100   100  
  MSc in International Managment (MIM) 180   160   160  
  MSc Innovation & Entrepreneurship (MIE)   55   60   60  
  MSc Global Strategic Management -   60   60  
  Master in Business Administration (MBA) 170   165   180  
  Executive Master in Business Administration (EMBA) 180   180   180  
  MRes in Management Sciences (MRes) 10   20   15  
  MSc in Business Analytics (MIBA) -   -   35  
  Law School Curs 15-16  
Curs 16-17  
Curs 17-18  
  Grau en Dret 120   120   130  
  Master Universitari en Advocacia 180   130   110  


INDICADORS ACADÈMICS - RENDIMENT DELS ESTUDIANTS

Indicadors 2015-16 Business School Law School
BBA MIE MF MBA GED MUA
Estudiants matriculats de nou ingrés 388 57 127 167 174 131
Taxa de graduació 87,3% 60,8% 89,7% 88,1% 69,8% 97,4%
Taxa d’abandonament acumulat 20,1% 5,9% 1,9% 1,61% 27,14% 2,6%


ENQUESTES DE SATISFACCIÓ

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DELS PROGRAMES OFICIALS

Business School


Law School