Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes

MISSIÓ

La missió de la Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes (Q&DP) és assegurar la qualitat acadèmica i la coherència dels programes formatius d’acord amb la missió, els valors i el model pedagògic d’ESADE.

Els objectius estratègics de la Q&DP són:

 
     Col·laborar en el disseny i el desenvolupament dels programes formatius. 
 
     Impulsar bones pràctiques en la direcció de programes.
 
     Enriquir el model educatiu i l’experiència acadèmica.
 
     Facilitar el compliment dels processos del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).
 
     Coordinar en els processos d’acreditacions externes.
 
     Enfortir la qualitat i la transparència institucional.

Entre les eines i els recursos per aconseguir-ho, cal destacar:

 
     Enquestes de satisfacció als grups d’interès sobre l’experiència del programa
 
     Memòries dels programes oficials i propis
 
     Informes de seguiment i de finalització del programa
 
     Catàleg de bones pràctiques dels programes
 
     Treballs finals de programa
 
     Manual de processos del SGIQ
 
     Normativa: reglaments interns, Reglament de les Juntes Acadèmiques
 
     Auditories internes
 
     Comitès de currículums


EQUIP


Xari Rovira

​Directora

xari.rovira@esade.edu


Maika Valencia

Manager Desenvolupament de Programes

maika.valencia@esade.edu


Núria Ginés

Adjunta a la Direcció Facultat de Dret

nuria.gines@esade.edu


Laia Solà

Manager Qualitat

laia.sola@esade.edu