ESADE i la Companyia de Jesús

La Companyia de Jesús ha estat molt implicada des dels inicis, el 1956, en la constitució i en el desenvolupament d’ESADE. La nostra història és un exemple clar d’estreta col·laboració entre els jesuïtes i destacats representants de la societat civil: empresaris, juristes i altres professionals.

Actualment, l’entitat jurídica titular d’ESADE és una fundació civil privada l’òrgan de govern de la qual, el Patronat, està compost paritàriament per representants de la Companyia de Jesús i per membres de la societat civil. Un nombre significatiu de patrons són antics alumnes.

La proposta de nomenament del director general d’ESADE és competència de la Companyia de Jesús, la presència de la qual, a més d’inspiradora de valors cristians i de l’espiritualitat ignasiana, aporta una tradició de més de 450 anys en la formació de persones, líders en diversos camps, al servei del bé comú i de la transformació social.

En el marc de les tradicions humanístiques que configuren ESADE, l’humanisme cristià hi ocupa un lloc central. Des d’aquesta concepció de la persona, el desenvolupament de la qualitat humana i espiritual és fonamental, i el compromís per la justícia és essencial. Aquesta comprensió del projecte d’ESADE respon a una opció dels mateixos jesuïtes, basada en la seva forma d’aportar la paraula evangèlica a la societat actual, i permet que persones amb maneres de pensar molt diverses i plurals, creients i no creients, comparteixin i s’identifiquin amb els valors comuns que inspiren el projecte d’ESADE.

ESADE és membre de l’Associació Internacional d’Escoles de Negocis Jesuïtes (IAJBS) i de l’Associació Mundial de Facultats i Escoles de Dret Jesuítiques, i forma part d’UNIJES, federació d’universitats i institucions d’ensenyament superior promogudes per la Companyia de Jesús a Espanya.
 

 

 

Enllaços d'interès