Josep Bisbe
Professor ordinari, Departament d'Economia, Finances i Comptabilitat en ESADE
Professor titular URL

President del Claustre del Professorat, Claustre de Professors

Formació acadèmica

  • Doctor en Administración y Dirección de Empresas. ESADE - Universitat Ramon Llull
  • MBA Master in Public and Private Management. Yale School of Organization and Management - Yale University
  • Licenciado en Ciencias Empresariales y Máster en Dirección de Empresas. ESADE
  • Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. ESADE - Universitat Politècnica de Catalunya
  • Licenciado o Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. ESADE

Àrees d'interès

  • Sistemes de control de gestió
  • Mesura i gestió de l'actuació empresarial
  • Comptabilitat de gestió
  • Gestió d'organitzacions sanitàries
  • Comptabilitat financiera i reporting

Trajectòria professional

Josep Bisbe és professor ordinari del Departament d'Economía, Finances i Comptabilitat a ESADE Business School. Es va doctorar per ESADE, Universitat Ramon Llull, i va obtenir un MBA/MPPM per la Yale School of Management (Yale University).

Els seus interessos docents i investigadors inclouen els sistemes de control de gestió, els sistemes de comptabilitat de gestió i els sistemes de mesurament de l'acompliment com a instruments per a la implementació d'estratègies. En particular, s'interessa pel disseny i l'ús daquests sistemes en el context de les organitzacions sanitàries, les organitzacions de professionals i les empreses innovadores i basades en el coneixement. Sobre aquests temes, Josep ha publicat diversos capítols de llibres i articles en journals acadèmics i professionals, tals com Accounting Organizations and Society, Accounting and Business Review, European Accounting Research, Harvard-Deusto Business Review, Health Policy, Long Range Planning o Management Accounting Research. Ha impartit cursos sobre aquestes matèries a institucions internacionals tals com la London School of Economics o la National University of Ireland,

Josep ha estat director de la Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses i vicedegà acadèmic d'ESADE. Actualment, és President del Claustre de Professorat d'ESADE. Així mateix, ha exercit diversos càrrecs executius en organitzacions sanitàries i en empreses de cosmètica, i ha participat en tasques de consultoria per a diverses organitzacions professionals basades en el coneixement.Publicacions destacades

Bedford , D., Bisbe, J. & Sweeney, M. (2018). Performance measurement systems as generators of cognitive conflict in ambidextrous firms. Accounting, Organizations and Society. DOI: 10.1016/j.aos.2018.05.010.

Bisbe, J. & Sivabalan, P. (2017). Management control and trust in virtual settings: A case study of a virtual new product development team. Management Accounting Research, 37 (December 2017), pp. 12-29. DOI: 10.1016/j.mar.2017.02.001.

Bisbe, J. & Malagueño de Santana, R. (2015). How control systems influence product innovation processes: The role of entrepreneurial orientation. Accounting and Business Research, 45 (3), pp. 356-386. DOI: 10.1080/00014788.2015.1009870.

Bisbe, J. & Cano Giner, J. (2013). Santander MIS America. Case Research Journal, 33 (3-4), pp. 45-66.

Bisbe, J. & Malagueño de Santana, R. (2012). Using strategic performance measurement systems for strategy formulation: Does it work in dynamic environments?. Management Accounting Research, 23 (4), pp. 296-311.

Bisbe, J. & Barrubés Sol, J. (2012). The balanced scorecard as a management tool for assessing and monitoring strategy implementation in health care organizations. Revista Española de Cardiología, 65 (10), pp. 919-927.

Gimbert Ràfols, X., Bisbe, J. & Mendoza Mayordomo, F. (2010). The role of performance measurement systems in strategy formulation processes. Long Range Planning, 43 (4), pp. 477-497.

Bisbe, J., Batista-Foguet, J. & Chenhall , R. (2007). Defining management accounting constructs: A methodological note on the risks of conceptual misspecification. Accounting, Organizations and Society, 32 (7-8), pp. 789-820.

Bisbe, J. & Otley , D. (2004). The effects of the interactive use of management control systems on product innovation. Accounting, Organizations and Society, 29 (8), pp. 709-737.

Bisbe, J. (2004). Aportación de los sistemas de clasificación de pacientes basados en la casuística al análisis de costes del producto hospitalario. Claves para la gestión clínica (pp. 392-422). New York: McGraw-Hill .