Ignasi Carreras Fisas
Professor Associat Sénior, Departament de Direcció General i Estratègia en ESADE
Professor associat URL

Director de l'Institut d'Innovació Social, IIS - Institut d'Innovació Social

Formació acadèmica

  • Licenciado en Ingeniería Industrial. Universidad Politécnica de Barcelona

Àrees d'interès

  • Lideratge del canvi
  • Direcció estratègica
  • Lideratge i gestió de les ONG i altres organitzacions no lucratives
  • Interacció i col·laboració entre empreses i ONG
  • Responsabilitat social de l'empresa
  • Filantropia institucional
  • Globalització i eradicació de la pobresa

Trajectòria professional

Ignasi Carreras Fisas és Enginyer Industrial (UPC) i Diplomat en Organització i Direcció d'Empreses (EAE). Ha realitzat postgraus de desenvolupament directiu a ESADE (Senior Executive Programme) i a la Babson Business School, com també de lideratge i gestió d'organitzacions no lucratives a les universitats de Stanford i Harvard.

És professor del Departament de Direcció General i Estratègia d'ESADE, on les seves àrees d'especialització són l'estratègia, el lideratge i la gestió del canvi a les organitzacions.

Es director dels programes d'ESADE d¿Executive Education: Direcció i Gestió de les ONG i Lideratge i Innovació Social. També es director del Programa Esade-PwC d¿investigació i divulgació sobre Lideratge Social.

Va ser fundador i ha estat el primer director (Setembre 2016-Agost 2018) de l'Institut d'Innovació Social d'ESADE. L'Institut es dedica a generar i divulgar coneixement i a aportar formació en els àmbits de la responsabilitat social de l'empresa, el lideratge i la gestió de les ONG, altres organitzacions no lucratives i les empreses socials, com també els models d¿innovació social. Actualment es investigador senior d¿aquest centre.

Col·labora amb diferents organismes internacionals, ONG i fundacions. Es president d¿Oxfam Intermón i membre de la junta directiva internacional d¿Oxfam, També es vicepresident de la Fundació Jaume Bofill i membre del patronat de la Fundación Hazlo Posible. Ha estat duran sis anys membre de la junta directiva internacional de la Global Reporting Initiative (GRI) una de les entitats més rellevants que promou la RSE a escala global. Tanmateix, ha estat membre dels patronats de la Fundació Lealtad, el Casal dels Infants, la Fundació Cristianisme i Justícia i la Fundació Borja de Bioètica. Així mateix, participa en el consell assessor d'altres organitzacions de la societat civil.

Ha estat director general d' Oxfam Intermón, una de les principals ONG internacionals dedicades a la cooperació i al desenvolupament, on va treballar de 1988 a 2005, i component del Comitè de Direcció d'Oxfam Internacional. Anteriorment (1981-1988), va treballar a la Generalitat de Catalunya i a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), com a responsable de diferents programes relacionats amb l'estalvi energètic. També va fer tasques de consultoria sobre aquest tema per a diverses empreses.

Té una llarga trajectòria de col·laboració com a voluntari en diverses ONG de diferents àmbits d'activitat (infantesa, tercera edat, col·lectius marginats, persones amb discapacitats, immigració, cooperació internacional, etc.). Va fundar el Casal dels Infants del Raval i l'organització Recollim (vinculada a Càritas).

Es autor o co-autor de diversos llibres:"Vivir solidariamente" (2002); "Líderes para el cambio social" (2009); "Transformar con éxito las ONG" (2010); "Liderazgo orientado a resultados en las ONG" (2011); La innovación para el cambio social: De la idea a la acción" (2012); La colaboración efectiva en las ONG: alianzas estratégicas y redes" (2013); "Eficiencia para el impacto social" (2014); "Colaboraciones ONG-Empresa" que transforman la sociedad" (2015); "Transformación digital en el Tercer Sector" (2017); "ONG del Conocimiento. Influenciar para el impacto social" ( 2018), de diversos capítols de llibres ('Los nuevos retos de la lucha contra la pobreza', 'El compromiso con los otros', 'Vidas en claves solidarias', 'Comercio justo, consumo responsable') i de nombrosos articles per a mitjans de comunicació i publicacions diverses.

Va néixer a Barcelona el 1957, està casat amb Marita Osés i tenen dos fills: Tom i Román.


Publicacions destacades

Carreras Fisas, I. (2017, May). Casal dels Infants. La evolución de la extensión territorial. Liderazgo del cambio [Case study]. [s.n.].

Carreras Fisas, I. (2016, October). Misión y estrategia en la Fundación Migrastudium [Case study]. [s.n.].

Abenoza González, S., Carreras Fisas, I. & Sureda Varela, M. (2015). Colaboraciones ONG y empresa que transforman la sociedad. Barcelona: ESADE. Instituto de Innovación Social.

Buckland, H., Carreras Fisas, I. & Murillo, D. (2015). La innovación social en América Latina: Compartamos con Colombia. Un bróker de la innovación social. Barcelona: ESADE. Instituto de Innovación Social, Washington: Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).

Iglesias Pie, M., Carreras Fisas, I. & Sureda Varela, M. (2014). Eficiencia para el impacto social. ONG que mejoran su rendimiento. Barcelona: ESADE. Instituto de Innovación Social. DOI: B 20901-2014.

Carreras Fisas, I. (2014). La reacción del Tercer Sector Social al entorno de crisis. Barcelona: ESADE. Instituto de Innovación Social; Obra Social "la Caixa", Madrid: Fundación PwC.

Iglesias, M. & Carreras Fisas, I. (2013). La colaboración efectiva en las ONG. Alianzas estratégicas y redes. Barcelona: ESADE. Instituto de Innovación Social, Madrid: Fundación PwC.

Carreras Fisas, I. (2013). Estudio sobre el presente y futuro del Tercer Sector social en un entorno de crisis. Barcelona: ESADE. Instituto de Innovación Social, Madrid: Fundación PwC.

Rodriguez Blanco, E., Carreras Fisas, I. & Sureda Varela, M. (2012). Innovar para el cambio social. De la idea a la acción. Barcelona: ESADE. Instituto de Innovación Social, Madrid: Fundación PwC.

Carreras Fisas, I. & Santomá Juncadella , J. (2011). Los intangibles y su valor de mercado. Harvard Deusto Business Review, (204), pp. 58-71.

Carreras Fisas, I., Iglesias Pie, M. & Sureda Varela, M. (2011). Liderazgo orientado a resultados en las ONG: estrategia, sistemas de medición y cuadros de mando. Barcelona: ESADE. Instituto de Innovación Social, Madrid: Fundación PwC. DOI: B-25488-2011.

Carreras Fisas, I., Iglesias Pie, M. & Sureda Varela, M. (2010). Successfully transforming NGOs: Leading change. Barcelona: ESADE. Instituto de Innovación Social.

Carreras Fisas, I., Iglesias Pie, M. & Sureda Varela, M. (2010). Transformar con éxito las ONG: el liderazgo del cambio. Barcelona: ESADE. Instituto de Innovación Social.

Carreras Fisas, I., Leaverton, A. & Sureda Varela, M. (2009). Líderes para el cambio social: características y competencias del liderazgo en las ONG. Barcelona: ESADE. Instituto de Innovación Social.

Carreras Fisas, I. (2009). El rol i la credibilitat de les ONG. Ponencies del curs 2007-2008 del Grup Català del capítol espanyol del Club de Roma (pp. 33-52). Madrid: Capítulo Español del Club de Roma.

Carreras Fisas, I. (2008). Las ONG y la lucha contra la pobreza: desafíos y retos. In Conill Sancho, J. (Dir.), La ética en las estrategias empresariales del siglo XXI (pp. 115-135). Valencia: Fundación ÉTNOR.

Carreras Fisas, I. & Farré Cuberes , A. (2006). Los nuevos retos de la lucha contra la pobreza. In Nogué, J. (Ed.),Romero , J. (Coord.), Las otras geografías (pp. 53-80). Valencia: Tirant Lo Blanch.