Préstecs d'estudi

Destaquem l'acord amb el Banco Sabadell, que ofereix dues opcions per finançar el 100% de l’import del primer curs dels graus:

Alumnes Nacionals


1. Crèdit matrícula. 
Préstec a curt termini de fins a 18.000 €, a retornar en 10 mesos sense interessos (només comissió d’obertura del 3,5 %, TAE 8,12% / 11,93%*). Sense penalització per cancel·lació anticipada.

2. Préstec. Préstec a llarg termini de fins al 100 % de l’import del programa, a retornar fins a 10 anys després d’haver-lo sol·licitat. 


Alumnes Internacionals

1. Crèdit matrícula. Préstec a curt termini de fins al 50%, a retornar en 10 mesos sense interessos    (només comissió d’obertura del 3,5 %, TAE 8,12% / 11,93%*). Sense penalització cancel·lació anticipada.

2. Préstec. Préstec a llarg termini de fins al 50 % de l’import del programa, a retornar fins a 8  anys després d’haver-lo sol·licitat. 
 

El Banc Sabadell es reserva el dret de no fer efectiu aquest préstec si, en el moment de sol·licitar-lo, es coneix alguna circumstància del titular o dels titulars que en pugui fer variar el criteri de concessió.

  
*TAE 8,12 % per un import total de 18.000 €, a retornar en 10 mesos, a un tipus d’interès del 0,00 %. Import total degut: 18.630 €. Comissió d’obertura de 3,5 € (mínim, 50 €).  
 
TAE 11,93 % per un import total de 1.000 €, a retornar en 10 mesos, a un tipus d’interès del 0,00 %. Import total degut: 1.050 €. Comissió d’obertura de 3,5 € (mínim, 50 €). 
Quin procés s’ha de seguir per sol·licitar el préstec del Banco Sabadell?

Veure: https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/AUOEAE_SabAtl

a. Informa’t de les condicions financeres del préstec i de les quotes a pagar.

b. Tria l’opció que prefereixis i contracta-la.

a. Informa’t de les condicions financeres del préstec i de les quotes a pagar.

b. Tria l’opció que prefereixis i contracta-la.

a. Un agent del Banco Sabadell es posa en contacte amb tu per tal que li enviïs tota la documentació requerida. Llavors, es fa l’estudi de risc.

b. En 2-3 setmanes, et donen una resposta.

Ajudes de finançament - Graus ESADE

Preguntes freqüents

La comissió de cancel·lació anticipada és del 0 %, de manera que no tindràs cap cost addicional.
No hi ha cap problema: pots sol·licitar un préstec per l’import que vulguis en la data en què hagis de fer la reserva de plaça i, posteriorment, sol·licitar un altre préstec per l’import restant.
El Banco Sabadell és molt flexible, de manera que pots triar la quantitat a pagar a cada quota i quan pagar-la: mensualment, cada dos mesos, cada trimestre… Les aportacions les pacta cada candidat directament amb el banc.
En aquest cas, es faria una amortització anticipada del préstec (cost: 0 %). Únic cost: interessos durant la vigència del préstec.
Per al Banco Sabadell, no hi ha cap problema a finançar només assignatures per a estudiants repetidors.