Sira Abenoza
Professora associada en ESADE
Professora contractada doctora URL


Formació acadèmica

  • Doctorat. Universitat de Barcelona
  • Màster Universitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política. Universitat de Barcelona
  • Llicenciada en Filosofia. Universitat de Barcelona
  • Graduada superior en Comerç Internacional. Universitat Pompeu Fabra - ESCI

Àrees d'interès

  • ??PENDIENTE_TRADUCIR??

Trajectòria professional

??PENDIENTE_TRADUCIR??