Josep Comajuncosa Ferrer
Professor titular, Departament d'Economia, Finances i Comptabilitat en ESADE
Professor titular URL


Formació acadèmica

  • Philosophiae Doctoris in scientia economiae publicae. Princeton University
  • Master in Economics. Princeton University
  • Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universitat Autònoma de Barcelona

Àrees d'interès

  • Macroeconomia i Economia Internacional
  • Anàlisi de la política econòmica
  • Sistema monetari internacional i crisis financeres
  • Economia de la Unió Europea i la zona euro
  • Teoria econòmica
  • Mètodes quantitatius de simulació numèrica per a models dinàmics, estocàstics amb expectatives racionals

Trajectòria professional

Actualment és professor titular del Departament d'Economia, on imparteix les assignatures de Macroeconomia, Microeconomia i Economia Internacional.

Coordinador del Programa de Màrqueting Internacional per a la Norges Markedshoyskole (NMH) ofert a ESADE. El càrrec va implicar el disseny d'assignatures per cobrir les necessitats de l'NMH, i comporta tasques d'atenció als alumnes, coordinació de cursos i representació de l'escola.

Professor ajudant del Departament d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona entre 1987 i 1989.

Professor del Departament d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra entre 1991 i 1996.

Tasques de consultoria per a diverses administracions i organismes públics.

És professor d'ESADE des de 1996.


Publicacions destacades

Mena López, F., Comajuncosa Ferrer, J., Recio Figueiras, E., Sanz Caballero, J., Ulied Martínez, A., Sánchez Torres, E. & et al. (2015). Informe económico y financiero de ESADE. Barcelona: ESADE. Departamento de Economía.

Comajuncosa Ferrer, J. (2013). Nota de coyuntura económica. Informe Económico, (15), pp. 7-16.

Comajuncosa Ferrer, J. (2013). Economic Overview. June 2013. Informe Económico, (Special issue), pp. 1-9.

Comajuncosa Ferrer, J. & Laborda Coronil, A. (2013). Informe económico. Junio 2013. Barcelona: ESADE. Departamento de Economía.

Comajuncosa Ferrer, J., Laborda Coronil, A. & Parra Llanas , X. (2013). Informe económico. Enero 2013. Barcelona: ESADE. Departamento de Economía.

Comajuncosa Ferrer, J. (2013). Análisis y previsión de la coyuntura económica. Informe Económico, (14), pp. 7-35.

Comajuncosa Ferrer, J. (2013). Economic Overview. January 2013. Informe Económico, (Special issue), pp. 1-15.

Ballabriga Clavería, F., Comajuncosa Ferrer, J. & Laborda Coronil, A. (2012). Informe económico. Mayo 2012. Barcelona: ESADE. Departamento de Economía.

Ballabriga Clavería, F. & Comajuncosa Ferrer, J. (2012). Radiografía del gasto público en España. Informe Económico, (13), pp. 11-21.

Comajuncosa Ferrer, J. (2012). La inflación en España desde la adopción del euro. Informe Económico, (13), pp. 23-29.

Comajuncosa Ferrer, J. (2012). Nota de coyuntura económica. Informe Económico, (13), pp. 7-9.

Ballabriga Clavería, F., Comajuncosa Ferrer, J., Sayeras Maspera, J., Laborda Coronil, A. & Parra Llanas , X. (2012). Informe económico. Enero 2012. Barcelona: ESADE. Departamento de Economía.

Comajuncosa Ferrer, J. (2012). Análisis y previsión de la coyuntura económica. Informe Económico, (12), pp. 7-33.

Ballabriga Clavería, F. & Comajuncosa Ferrer, J. (2011). Informe económico. Mayo 2011 . Barcelona: ESADE. Departamento de Economía.

Ballabriga Clavería, F. & Comajuncosa Ferrer, J. (2011). Informe económico. Enero 2011. Barcelona: ESADE. Departamento de Economía.

Comajuncosa Ferrer, J. (2010). L'estat de salut de l'euro. Via: Valors, Idees, Actituds: Revista del Centre d'Estudis Jordi Pujol, (13), pp. 50-58.

Ballabriga Clavería, F. & Comajuncosa Ferrer, J. (2010). Informe económico. Abril 2010. Barcelona: ESADE. Departamento de Economía.

Álvarez de Lara Morel, J. & Comajuncosa Ferrer, J. (2008). El impacto económico de la gratuidad del libro de texto en Cataluña. Barcelona: Gremi d'Editors de Catalunya.

Ballabriga Clavería, F. & Comajuncosa Ferrer, J. (2007). Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro. Informe Económico, (6), pp. 8-29.

Ballabriga Clavería, F. & Comajuncosa Ferrer, J. (2007). Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro. Informe Económico, (5), pp. 8-29.

Ballabriga Clavería, F. & Comajuncosa Ferrer, J. (2006). Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro. Informe Económico, (4), pp. 10-27.

Ballabriga Clavería, F. & Comajuncosa Ferrer, J. (2006). Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro. Informe Económico, (3), pp. 8-25.