Eugènia Bieto Caubet
Professora titular, Departament de Direcció General i Estratègia a ESADE
Professora contractada doctora URL


Formació acadèmica

  • Doctora per la Universitat Ramon Llull. ESADE - Universitat Ramon Llull
  • Licenciada en Ciencias Empresariales y Máster en Dirección de Empresas. ESADE
  • Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. ESADE - Universitat Politècnica de Catalunya

Àrees d'interès

  • Entrepreneurship
  • Corporate Entrepreneurship
  • Estratègia
  • Innovació

Trajectòria professional

Ha estat vinculada al món de la iniciativa empresarial, tant en la creació i la gestió de noves empreses, com en la implantació de programes d'innovació estratègica a les empreses, i en el desenvolupament de noves línies de negoci. També ha desenvolupat la carrera professional en el disseny i l'aplicació de polítiques públiques de foment de l'esperit emprenedor.
Ha estat subdirectora del CIDEM per a les polítiques d'equilibri territorial i ha exercit diversos càrrecs a l'IMPIVA per al foment de la creació d'empreses. Ha col-laborat amb empreses en la implantació de projectes d'emprenedoria corporativa. Ha assessorat diversos organismes sobre les mesures per fomentar l'esperit emprenedor.
Imparteix conferències i cursos sobre emprenedoria en diversos centres internacionals.
Ha estat directora del Centre d'Iniciativa Empresarial d'ESADE entre 1997 i 2008, la missió del qual és generar i difondre coneixement sobre la iniciativa empresarial, els emprenedors, l'empresa familiar i el finançament de les noves empreses.
La seva línia de recerca principal és la iniciativa emprenedora a les empreses.Publicacions destacades

Barrull Melcior, F., Bonet Guinó, E. & Bieto Caubet, E. (2011). The entrepreneur as persuader. Rethoric and narratives in entrepreneurship: Three case studies. In Bonet Guinó, E., Czarniawska, B., McCloskey, D. & Jensen , H. S. (Eds.), Second conference on rhetoric and narratives in management research: Proceedings (pp. 165-178). Barcelona: ESADE.

Alfaro Faus, M., Arenas Vives, D., Batllori Lloveras, G., Bieto Caubet, E., Bonache, J. A., Busquets Carretero, J. & et al. (2010). Batllori Lloveras, G. (Ed.), El MBA de ESADE: todos los conocimientos para alcanzar el éxito profesional. Barcelona: Planeta.

Vinaixa Serra, J. & Bieto Caubet, E. (2010). Entrepreneurship. In Batllori Lloveras, G. (Ed.), El MBA de ESADE: todos los conocimientos para alcanzar el éxito profesional (pp. 451-498). Barcelona: Planeta.

Bieto Caubet, E., Gimeno Sandig, A. & Parada , M. (2010). Dealing with increasing family complexity to achieve transgenerational potential in family firms. In Nordqvist , M. & Zellweger , T. M. (Eds.), Transgenerational entrepreneurship: Exploring growth and performance in the family firms across generations (pp. 167-194). Camberley; Cheltenham; Northampton: Edward Elgar.

Bieto Caubet, E. (2008). Innovació i emprenedoria: estratègies per al creixement empresarial. Paradigmes: Economia Productiva i Coneixement, (0), pp. 56-65.

Gimeno Sandig, A., Bieto Caubet, E. & Parada , M. (2008). La importancia de la transformación de los valores en el comportamiento emprendedor. In Amat, J.M., Martínez, J.I. & Roure, J. (Eds.), Transformarse o desaparecer: estrategias de la empresa familiar para competir en el siglo XXI (pp. 69-80). Bilbao: Deusto Publicaciones. Universidad de Deusto.

Bieto Caubet, E. (2008). Aproximación al corporate entrepreneurship en España: tipologías y relación con los resultados empresariales (Unpublished doctoral dissertation). Barcelona: Universitat Ramon Llull (URL). ESADE.

Parada Balderrama, P., Moreira Ridsdale, J. & Bieto Caubet, E. (2007). Fast-growth companies on developed and developing economies: A comparative study on entrepreneurial and international diversification strategies. In Zacharakis , A., Álvarez, S., Davidsson, P., Fiet, J. & George, G. (Eds.), Frontiers of entrepreneurship research 2006: Proceedings of the twenty-sixth annual entrepreneurship research conference (pp. 1-10). Babson Park: Babson College.

Bieto Caubet, E., Planellas Arán, M. & Parada Balderrama, P. (2006). Corporate entrepreneurship vs. corporate parenting: Do they fit together for creating value in the corporation?. In Zahra , S. (Ed.), Frontiers of entrepreneurship research 2005: Proceedings of the twenty-fifth annual entrepreneurship research conference (pp. 445-446). Babson Park: Babson College.

Bieto Caubet, E., Ollé Valls, M. & Planellas Arán, M. (2005). Prólogo y adaptación. Entrepreneurship = Emprendedores (pp. 1-441). New York: McGraw-Hill .