Carlos Losada Marrodán
Professor titular, Departament de Direcció General i Estratègia en ESADE
Professor titular URL


Formació acadèmica

  • Doctor en Administración y Dirección de Empresas. ESADE - Universitat Ramon Llull
  • Licenciado en Ciencias Empresariales y Máster en Dirección de Empresas. ESADE
  • Licenciado en Derecho. Universitat de Barcelona

Àrees d'interès

  • Consell d'Administració i Organs de Govern
  • Funcions directives i lideratge
  • Estratègia

Trajectòria professional

Ha exercit diversos càrrecs de direcció, tant al sector privat com al públic. Va iniciar la carrera amb la creació, juntament amb altres socis, de l'empresa Kernel (start-up del sector de la tecnologia). A partir de 1982, va exercir diversos càrrecs tècnics i polítics a la Generalitat de Catalunya, l'últim dels quals el de secretari general d'Administració i Funció Pública. L'any 1997, es va incorporar al Banc Interamericà de Desenvolupament a Washington DC.
En l'àmbit del sector no lucratiu, ha mantingut sempre un vincle estret amb el sector no lucratiu i ha estat membre de diversos òrgans de govern d'organitzacions no lucratives.

L'any 1986, va iniciar la vida acadèmica al Departament de Direcció General i Estratègia d'ESADE. Fou professor de Govern Organitzatiu, Funcions Directives, Estratègia i Organització, activitat que va compaginar amb la consultoria estratègica.

La seva experiència acadèmica s'ha desenvolupat principalment a ESADE, si bé ha col·laborat també com a professor en altres universitats, i ha participat en nombrosos seminaris i congressos nacionals i internacionals.

L'any 2000, fou nomenat director general d'ESADE, càrrec que va exercir fins a l'any 2010.

Ha compaginat l'activitat acadèmica amb la pertinença a diversos òrgans de govern, entre els quals destaquen els consells d'administració de Gas Natural Fenosa (Espanya), de la SFL (França) i de l'empresa europea InnoEnergy (Holanda), i el Consell Assessor de la Fundació Príncep de Girona.

Actualment, és professor del Departament de Direcció General i Estratègia d'ESADE, membre de la fundació universitària Universidad Loyola Andalucía, de la Universidad de Deusto i de l'IQS, i coordinador d'UNIJES.Publicacions destacades

Gimeno Feliu, J. M., Tornos Mas, J., Camp, R., Longo Martínez, F., Reig Majoral, M., Saz Carranza, A. & et al. (2018). La Gobernanza de los contratos públicos en la colaboración público-privada. Barcelona: Cambra de Comerç de Barcelona.

Losada Marrodán, C. & Esteve Laporta, M. (2018). Management roles in political and senior civil servants positions: A multiple-study approach. International Public Management Journal, 21 (5), pp. 850-876. DOI: 10.1080/10967494.2017.1418772.

Saz Carranza, A., Fernández Marín, X., Federo, R. & Losada Marrodán, C. (2018, August). Balancing effectiveness and control in global intergovernmental organizations. In 78th Annual Meeting of the Academy of Management . Symposium conducted at the meeting of Academy of Management (AOM), Chicago.

Kanadli, S. (2018). Exploring effects of board diversity on strategic decision making: Benefiting from board processes, coping with social barriers (Unpublished doctoral dissertation). Barcelona: ESADE Business School.

Losada Marrodán, C. (2017). Aproximación a un diagnóstico y sugerencias de mejora del empleo público en España. Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas , (13), pp. 8-25.

Esteve Laporta, M., Schuster, C., Albareda Sanz, A. & Losada Marrodán, C. (2017). The effects of doing more with less in the public sector: Evidence from a large-scale survey. Public Administration Review, 77 (4), pp. 544-553. DOI: 10.1111/puar.12766.

Losada Marrodán, C., Albareda Sanz, A., Longo Martínez, F. & Férez Fernández, M. (2017). El empleo público en España. Madrid: Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Losada Marrodán, C. (2016, June). Ética pública y buen gobierno. Regenerando la democracia y luchando contra la corrupción desde el servicio público Razón y Fe, (1411-1412), pp. 491-494.

Saz Carranza, A., Federo, R., Fernández Marín, X. & Losada Marrodán, C. (2016, January). The boards of international governmental organizations: Resource providers or delegated controllers?. In 9th Annual Conference on the Political Economy of International Organizations. Symposium conducted at the meeting of Political Economy of International Organizations (PEIO), Salt Lake City.

Saz Carranza, A., Federo, R., Fernández Marín, X. & Losada Marrodán, C. (2015, May). Determinants of board characteristics in International Organizations. In Business and Public Policy Workshop, Berlin 2015. Symposium conducted at the meeting of ESMT Berlin , Berlin.

Argandoña Rámiz, A., Losada Marrodán, C. & Torralba Rosello, F. (2015). Una economia al servei de la persona. Lleida: Pagès.

Lozano, J. & Losada Marrodán, C. (2014, August). Sharing the lessons from teaching a leadership course based on Ignatian spirituality . In 2014 Academy of Management Annual Meeting. Symposium conducted at the meeting of Academy of Management (AOM), Philadelphia.

Lozano, J. & Losada Marrodán, C. (2014, August). Spirituality in management education: Lessons learnt from two experiences. In 2014 Academy of Management Annual Meeting. Symposium conducted at the meeting of Academy of Management (AOM), Philadelphia.

Dolan, S., Altman, Y., Kawamura , K. M., Capell, B., Albrecht, C., Losada Marrodán, C. & et al. (2014, August). Cross cultural values & spirituality as drivers of sustainability and meaningful work. In 2014 Academy of Management Annual Meeting. Symposium conducted at the meeting of Academy of Management (AOM), Philadelphia.

Losada Marrodán, C. (2013). Introducción y traducción . In Mintzberg, H., Gestionando (pp. 1-335). La Roca del Vallès: Belloch.

Losada Marrodán, C. (2013). Presentación. In Solà Monserrat, R., Cuando el norte encuentra el sur: experiencias profesionales transformadoras en América Latina (pp. 6-9). Barcelona: ESADE. Instituto de Innovación Social.

Losada Marrodán, C., Martell Sotomayor, J. & Lozano, J. (2011). Responsible business education: Not a question of curriculum but a raison d'être for business schools. In Sauquet Rovira, A. & Morsing , M., Business schools and their contribution to society (pp. 163-174). London; Madrid; Thousand Oaks: Sage.

Longo Martínez, F., Abelaira, A., Costas Comesaña, A., Longo Martínez, F., Losada Marrodán, C., Saz Carranza, A. & et al. (2010). Serra Martín, A. (Ed.), Anuario PARTNERS 2010: realidades y prospectivas de la cooperación público-privada. Barcelona: ESADE. Instituto de Gobernanza y Dirección Pública (IGDP).

Losada Marrodán, C. (2010). Pensar el lideratge: l'entorn quotidià on s'exerceix el lideratge. Barcelona: ESADE. Cátedra Liderazgos y Gobernanza Democrática.

Losada Marrodán, C. (2009). Universitat i societat: el professor, l'investigador i l'intel·lectual cristià a la societat. Pensar a la universitat: diferents professors universitaris opinen sobre el paper del cristianisme en la societat (pp. 41-44). Barcelona: Edimurtra.

Losada Marrodán, C. (2009, June). International leaders' perspectives. In 15th IAJBS World Forum. Symposium conducted at the meeting of International Association of Jesuit Business Schools (IAJBS), Jamshedpur.

Losada Marrodán, C. (2009). Liderazgo. In Sbdar Spindler, M. (Ed.), Habilidades gerenciales: influyendo para que las cosas se hagan en la empresa (pp. 8-23). Buenos Aires: iEco Clarín.

Losada Marrodán, C. (2009, January). Fortalecer la enseñanza y la investigación sobre RSE. In Las Nuevas Relaciones Universidad-Empresa en Iberoamérica: Hacia un Desarrollo Integral con Cohesión Social, Madrid 2009. Symposium conducted at the meeting of Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid.

Losada Marrodán, C. (2009, January). Investigación y docencia de la RSE. In Las nuevas relciones universidad-empresa en iberoamérica: hacia un desarrollo integral y con cohesión social, Madrid 2009. Symposium conducted at the meeting of Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid.

Losada Marrodán, C. (2008). Liderar en el ámbito público. In Longo Martínez, F. & Ysa , T. (Eds.), Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI (pp. 221-247). Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Valls Giménez, J. F., Losada Marrodán, C., Alfaro Faus, M., Montaña Matosas, J., Vila Fernández-Santacruz, M., Fernández , E. & et al. (2008). Fenómeno low cost: el impacto en el factor precio. Bilbao: Deusto Publicaciones. Universidad de Deusto.

Losada Marrodán, C. (2008). Liderar más allá de los tópicos. Estudios Empresariales, (126), pp. 4-14.

Losada Marrodán, C. (2008). La unión, la fuerza y el futuro. Cataluña Económica, (487), pp. 78-82.

Losada Marrodán, C. (2007). Liderar en l'àmbit públic. In Ysa , T. & Longo Martínez, F. (Eds.), Els escenaris de la gestió pública del segle XXI (pp. 197-220). Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Losada Marrodán, C. (2007). Administración inteligente: el liderazgo necesario. In Díaz Méndez, A. & Cuéllar Martín, E. (Eds.), Administración inteligente (pp. 99-117). Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas (MAP).

Losada Marrodán, C. (2006, July). El lideratge necessari en les polítiques de millora del funcionament de l'administració. In 2n Congrés Català de Gestió Pública (2006). Symposium conducted at the meeting of Associació Catalana de Gestió Pública, ESADE, Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona.

Losada Marrodán, C. (2003). La distribución de gas en Brasil. Información Comercial Española: Revista de Economía, (810), pp. 189-202.

Losada Marrodán, C. (2003). A contribution to the study of the differences in managerial function: Political managers' function and civil service managers' function (Unpublished doctoral dissertation). Barcelona: Universitat Ramon Llull (URL). ESADE.

Losada Marrodán, C. (2003). El gerente comarcal. Autonomies: Revista Catalana de Dret Públic, (11), pp. 95-107.

Losada Marrodán, C. (2002). Prólogo. Las fundaciones de empresa en España: retos de futuro (pp. 3-4). Madrid: Fundación Telefónica.

Losada Marrodán, C. (2002). Una crisis de exceso de oferta. Dirección y Progreso, (183), pp. 7-12.

Losada Marrodán, C. (2002). Formación y carreras profesionales: indicadores de las tendencias de futuro en la gestión empresarial. In Adell Ramón , R., Corona, J. & Guarner, F. (Eds.), Dirigir en el siglo XXI: estudio basado en una encuesta realizada a más de 1000 directivos españoles (pp. 53-63). Bilbao: Deusto Publicaciones. Universidad de Deusto.

Losada Marrodán, C. (2001). Prólogo. Innovación en la gestión pública y en la empresa privada (pp. IX-X). Barcelona: Díaz de Santos.

Losada Marrodán, C. (2001). Prólogo. In Casilda Bejar , R. (Coord.), II Foro europeo de empresas latinoamericanas: el mercado de valores latinoamericanos (pp. 3-4). Madrid: Bolsa de Madrid.

Losada Marrodán, C. & Bergaz Pérez , M. V. (2001). La función directiva pública. Curso a distancia: Dirección y gerencia pública. Seville: Instituto Andaluz de Administración Pública.

Payne, M., Losada Marrodán, C. & Güell Fortuny, A. (2000). Instituciones de desarrollo en América Latina: Enfoque hacia una descripción cuantitativa de la capacidad institucional en la zona. In Bernhardt, J. A. & Vila Fernández-Santacruz, M., América Latina y España: Un futuro compartido (pp. 31-103). Barcelona: Ediciones del Bronce.

Losada Marrodán, C. (2000). La gestión de proyectos: una herramienta para la puesta en marcha de la estrategia. In Longo Martínez, F., Zafra Víctor , M. & Echebarría Ariznabarreta, K. (Coords.), Pensar lo público (pp. 383-403). Granada: Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).

Losada Marrodán, C. (Ed.), (1999). ¿De burócratas a gerentes? Las ciencias de la gestión aplicadas a la administración del Estado. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Losada Marrodán, C. (1999). La función de dirigir en la Administración Pública. In Losada Marrodán, C. (Ed.), ¿De burócratas a gerentes? Las ciencias de la gestión aplicadas a la Administración del Estado (pp. 395-432). Washington: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Losada Marrodán, C. (1999). La gestió en el sector públic. Una lectura de H. Mintzberg des de Catalunya. Idees: Revista de Temes Contemporanis, (1), pp. 19-25.

Mayor Zaragoza, F., Martí Ambel, F., Llimona Balcells, J., Argemí Roca, A., Carreras Fisas, I., Losada Marrodán, C. & et al. (1998). Grup de treball 3. La millora de la solidaritat, el paper d'Europa, el paper de Catalunya. In Reniu Tresserras, M., Duarte Montserrat, C. & Miró Ardèvol, J. (Coords.),Triadú Vila-Abadal, J. (Dir.), Jornades de debat Catalunya, demà. Jornades de debat, octubre 1997 - maig 1998 (pp. 79-100). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència.

Losada Marrodán, C. (1998). La confianza de las sociedades en las organizaciones no lucrativas. In Vernis Domènech, A., Iglesias Pie, M., Sanz Corella, B., Solernou Romagosa, M., Urgell Ibañez, J. & Vidal García, P., La gestión de las organizaciones no lucrativas (pp. 196-199). Bilbao: Deusto Publicaciones. Universidad de Deusto.

Losada Marrodán, C. (1997). Confiança de les societats en les organitzacions no lucratives. In Vernis Domènech, A., Iglesias Pie, M., Sanz Corella, B., Solernou Romagosa, M., Urgell Ibañez, J. & Vidal García, P., La gestió de les organitzacions no lucratives: treballant per la millora de les associacions (pp. 166-167). Barcelona: Columna; Proa.

Losada Marrodán, C. (1996). Procesos de modernización de las administraciones públicas. Contenidos y estratégias de reforma. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, (7-8), pp. 95-102.

Losada Marrodán, C., Güell Fortuny, A., Bonet Guinó, E., Tornabell Carrio, R., Pugès Cambra, L., Sureda Pascual, J. & et al. (1995). El directivo del futuro. Bilbao: Deusto Publicaciones. Universidad de Deusto.

Echebarría Ariznabarreta, K. & Losada Marrodán, C. (1995). Metodologías de apoyo para la política de modernización de la Generalitat. [s.n.].

Losada Marrodán, C. (1995). Las especificidades de la gestión pública: implicaciones en la función directiva pública. Documentación Administrativa, (241), pp. 407-482.

Losada Marrodán, C. & Xirau Serra, J. (1995). Evaluación del desempeño. El plan de evaluación de los recursos humanos de la Generalitat de Catalunya. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, (2), pp. 67-78.

Losada Marrodán, C., Mendoza Mayordomo, F. & Vilahur Fornés, F. (1994). Estudio Delphi sobre la formación profesional en Barcelona : orientaciones para la educación de la oferta educativa a la demanda empresarial . Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Echebarría Ariznabarreta, K. & Losada Marrodán, C. (1993). Institucions i mètodes per millorar el funcionament de l'administracio pública: Anàlisi comparada de les estratègies de modernització administrativa als Estats Units, França, el Regne Unit i Suècia. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Comite Assessor per a l'Estudi de l'Organitzacio de l'Administracio.

Losada Marrodán, C. (1985, March). Sobre la aplicación de la informática jurídica de gestión a las oficinas judiciales. In Primeres Jornades sobre la Fe Pública Judicial, Sitges 1985. Symposium conducted at the meeting of Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),, Sitges.

Losada Marrodán, C. (1992). La gestión de proyectos: una herramienta para la puesta en marcha de la estrategia. ESADE working paper (78). Barcelona: ESADE

Losada Marrodán, C. (1991). Cultura de empresa y liderazgo empresarial en España. ESADE working paper (50). Barcelona: ESADE

Losada Marrodán, C. (1989). El gerent comarcal. Revista Catalana de Dret Públic, (11), pp. 91-102.

Losada Marrodán, C. (1989). Propuesta de formación desde las escuelas de gestión para las Administraciones Públicas. In Prats Català, J. B., Longo Martínez, F., Ronxin, C., Moraleda, F., Zaldúa, J. L. & Rojo Torrecilla, M., La formación para la Administración Local en los 90 (pp. 135-140). Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Regidoria d'Edicions i Publicacions.

Losada Marrodán, C. (1989). Las Gerencias de la Administración de Justicia Española: Un elemento de cambio para el futuro próximo. Papers ESADE (16 ). Barcelona: ESADE

Losada Marrodán, C. (1989). Las gerencias de la administración de justicia española: Un elemento de cambio cara al futuro próximo. ESADE working paper (16). Barcelona: ESADE

Losada Marrodán, C. (1988). El gerent comarcal. ESADE working paper (7). Barcelona: ESADE

Losada Marrodán, C. (1984, October). Aplicación de la informática jurídica de gestión a las oficinas judiciales. In I Congreso Iberoamericano de Informática Jurídica. Symposium conducted at the meeting of Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI), Santo Domingo.

Losada Marrodán, C. (1983). Informatización del Juzgado de 1ª Instancia. In Díaz Valcarcel, L., Gimeno Amiguet, A., Castro Fernández, J. de, Muñoz Sabaté, L., Martín Oar, L. & Sainz de Parga, M., Gestión automatizada en el ámbito de la justicia (pp. 265-281). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia.

Losada Marrodán, C. (1982, September). La informática en la administración de justicia en el País Vasco. In Primeras Jornadas de Reflexión sobre la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi (1982). Symposium conducted at the meeting of Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Oñati.

Losada Marrodán, C. & Bellido Ojeda , L. (1982). Els partits judicials a Catalunya 1982. Dades per a una futura remodelació. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Losada Marrodán, C. & Maruny Gispert , F. (1981). Marketing para cooperativas. Barcelona: CEAC.