Alberto Gimeno Sandig
Professor titular, Departament de Direcció General i Estratègia a ESADE
Professor contractat doctor URL


Formació acadèmica

  • Doctor en Administración y Dirección de Empresas. ESADE - Universitat Ramon Llull
  • Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Dirección de Empresas. ESADE
  • Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. ESADE - Universitat Politècnica de Catalunya

Àrees d'interès

  • Gestió de les relacions entre família i empresa en les empreses familiars

Trajectòria professional

A més de formar part del Claustre de ESADE, és un dels socis fundadors de Family Business Knowledge (FBK), empresa de recerca aplicada en el camp de l'empresa familiar. FBK desenvolupa tant instruments de gestió per a l'empresa familiar com estudis sobre col·lectius d'empreses familiars. També assessora famílies empresàries.

En acabar la carrera, va crear la seva pròpia empresa (Tecnologías del Medio Ambiente, SL). També ha estat director general d'United Port Services, SA, i de Productos Frit Ravich, SL.

És coautor d'un model teòric (el model del risc estructural), que és utilitzat tant per famílies empresàries com per consultors i companyies consultores especialitzades en aquest camp, en diversos països del món.

Les seves investigacions se centren en l'aplicació de la teoria de la complexitat a la gestió de l'empresa familiar, amb l'objectiu de crear-ne models analítics de gestió.


Publicacions destacades

Gimeno Sandig, A. & Parada , M. (2015). Parenting and next gen development. In Sharma, P., Auletta, N., DeWitt, R., Parada , M. & Yusof, M. (Eds.), Developing next generation leaders for transgenerational entrepreneurial family enterprises (pp. 212-237). Camberley; Cheltenham; Northampton: Edward Elgar.

Gimeno Sandig, A. & Parada , M. (2013). Professionalization of the family business: Decision making domains. In Sharma, P., González, A. C., Nason, R., Ramachandran, K. & Sieger, P., Exploring transgenerational entrepreneurship. The role of resources and capabilities (pp. 42-61). Camberley; Cheltenham; Northampton: Edward Elgar. DOI: 10.4337/9781781003626.00009.

Fletcher , D., Melin , L. & Gimeno Sandig, A. (2012). Culture and values in family business: A review and suggestions for future research. Journal of Family Business Strategy, 3 (3), pp. 127-131.

Gimeno Sandig, A. & Vives, L. (2012). La internacionalización de la empresa familiar española. Experiencias, (5), pp. 1-16.

Rüsen , T., Von Schlippe , A. & Gimeno Sandig, A. (2012). Strukturelles risiko und mentale modelle in familienunternehmen. Familienunternehmen und Stiftungen, (3/2012), pp. 92-98.

Gimeno Sandig, A. (2011, November). Culture and values for entrepreneurial activities. In South African Family Business Meeting (STEP) 2011. Symposium conducted at the meeting of STEP Project, Johannesburg.

Gimeno Sandig, A. (2011, October). Modelos de Empresa Familiar. In Jornada "Modelos de Empresa Familiar", Barcelona 2011. Symposium conducted at the meeting of ESADE, Barcelona.

Gimeno Sandig, A., Baulenas Ruvireta, G. & Coma-Cros Raventós , J. (2011). Family business: How to understand and manage different types of family businesses. The European Financial Review, (June 2011), pp. 60-64.

Parada , M., Nordqvist , M. & Gimeno Sandig, A. (2010). Institutionalizing the family business: The role of professional associations in fostering a change of values. Family Business Review, 23 (4), pp. 355-372.

Gimeno Sandig, A., Parada , M. & Maratchi Legrain, A. (2010, November). Caso Natura Bissé [Case study]. Barcelona: ESADE.

Gimeno Sandig, A. & Coma-Cros Raventós , J. (2010). L'empresa familiar a Catalunya: una anàlisi del risc estructural. Girona: Fundació Jaume Casademont.

Gimeno Sandig, A., Baulenas Ruvireta, G. & Coma-Cros Raventós , J. (2010). Familienunternehmen fuhren - komplexitat managen: Mentale modelle und praktische lösungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht .

Parada , M., Gimeno Sandig, A. & Melin , L. (2010, July). Familiness: An asset or a liability?. In 10th Annual IFERA World Family Business Research Conference, Lancaster 2010. Symposium conducted at the meeting of International Family Enterprise Research Academy (IFERA), Lancaster.

Gimeno Sandig, A., Baulenas Ruvireta, G. & Coma-Cros Raventós , J. (2010). Family business models: Practical solutions for the family business. London; New York: Palgrave MacMillan.

Gimeno Sandig, A. (2010). Familienunternehmen führen - Komplexität manager. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht .

Bieto Caubet, E., Gimeno Sandig, A. & Parada , M. (2010). Dealing with increasing family complexity to achieve transgenerational potential in family firms. In Nordqvist , M. & Zellweger , T. M. (Eds.), Transgenerational entrepreneurship: Exploring growth and performance in the family firms across generations (pp. 167-194). Camberley; Cheltenham; Northampton: Edward Elgar.

Parada , M. & Gimeno Sandig, A. (2010, April). "Familiness": An asset or a liability?. In 2010 Family Enterprise Research Conference (FERC). Symposium conducted at the meeting of FERC, Cancún.

Parada , M., Alemany, L. & Gimeno Sandig, A. (2009). Capital riesgo y empresa familiar: ¿es posible la sinergia?. Revista Española de Capital Riesgo, 2009 (2 ), pp. 17-28.

Parada , M., Gimeno Sandig, A. & Saris, W. (2009, June). Institutional structure in family business: The process of creating governance bodies. In 9th IFERA World Family Business Research Conference. Global Perspectives on Family Business Developments, Lima 2009. Symposium conducted at the meeting of ESADE, Lima.

Gimeno Sandig, A. (2009). Familientherapeutische instrumente in familienunternehmen: Interview mit Alberto Gimeno. Familiendynamik: interdisziplinäre Zeitschrift für systemorientierte Praxis und Forschung, 34 (3), pp. 298-301.

Gimeno Sandig, A., Baulenas Ruvireta, G. & Coma-Cros Raventós , J. (2009). Modelos de empresa familiar: soluciones prácticas para la familia empresaria. Bilbao: Deusto Publicaciones. Universidad de Deusto.

Parada , M., Gimeno Sandig, A. & Alemany, L. (2008, October). How can private equity contribute to global development and increased competitiveness of family firms?. In Thriving in a competitive world: Leveraging financial, social and human capital in family enterprises, London 2008. Symposium conducted at the meeting of London School of Economics and Political Science (LSE), London.

Gimeno Sandig, A. (2008, August). Exploring the nexus of entrepreneurship and family business: A global perspective. In 2008 Academy of Management Annual Meeting. Symposium conducted at the meeting of Academy of Management (AOM), Anaheim.

Gimeno Sandig, A. & Parada , M. (2008, June). The transformation of values in family businesses: an institutional approach. In 4th EIASM Workshop on Family Firms Management Research (2008). Symposium conducted at the meeting of European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Naples.

Gimeno Sandig, A., Bieto Caubet, E. & Parada , M. (2008). La importancia de la transformación de los valores en el comportamiento emprendedor. In Amat, J.M., Martínez, J.I. & Roure, J. (Eds.), Transformarse o desaparecer: estrategias de la empresa familiar para competir en el siglo XXI (pp. 69-80). Bilbao: Deusto Publicaciones. Universidad de Deusto.

Gimeno Sandig, A., Planellas Arán, M., Labadie , G. & Saris, W. (2007, June). Measuring the effect of family ideology on family business performance. In 2007 Babson College Entrepreneurship Research Conference (2007 BCERC). Symposium conducted at the meeting of Babson College, Madrid.

Gimeno Sandig, A. & Baulenas Ruvireta, G. (2007). Contenidos y tipo de protocolo en la empresa familiar española. In Corona , J. F. & Amat, J.M. (Eds.), El protocolo familiar: la experiencia de una década (pp. 91-104). Bilbao: Deusto Publicaciones. Universidad de Deusto.

Gimeno Sandig, A., Labadie , G., Saris, W. & Mendoza Mayordomo, F. (2006). Internal factors of family business performance: An integrated theoretical model. In Poutziouris , P. Z., Smyrnos , K. X. & Klein , S. B. (Eds.), Handbook of research on family business (pp. 145-164). Camberley; Cheltenham; Northampton: Edward Elgar.

Batista-Foguet, J., Baulenas Ruvireta, G., Coma-Cros Raventós , J., Saris, W., Guilló Lledó, L. & Parada , M. (2006). Gimeno Sandig, A. (Dir.), Radiografía de la empresa familiar española: fortalezas y riesgos. Barcelona: ESADE.

Gimeno Sandig, A., Labadie , G., Mendoza Mayordomo, F. & Saris, W. (2005). . In Garrido Melero , M. (Ed.),Corona Ramón, J. & Fugardo Estivill , J. M. (Coords.), El patrimonio familiar, profesional y empresarial. Sus protocolos: constitución, gestión, responsabilidad, continuidad y tributación. Tomo VI. Estrategias de gobierno, continuidad y expansión de la empresa familiar (pp. 195-284). Vallirana: J.M. Bosch Editor.

Baulenas Ruvireta, G. & Gimeno Sandig, A. (2005). Las relaciones familiares en la familia empresaria. In Millán Calenti, J.C., Garrido Melero , M. & Fugardo Estivill , J. M. (Eds.),Corona Ramón, J. (Coord.), El patrimonio familiar, profesional y empresarial, sus protocolos: constitución, gestión, responsabilidad, continuidad y tributación (vol. 6) (pp. 475-506). Vallirana: J.M. Bosch Editor.

Gimeno Sandig, A. (2005). El desempeño en la empresa familiar: un estudio causal de los factores y variables internas (Unpublished doctoral dissertation). Barcelona: Universitat Ramon Llull (URL). ESADE.