Albert Serra Martín
Lecturer, Department of Strategy and General Management at ESADE
URL Lecturer


Education

  • Màster en Direcció Pública - Executive Master in Public Administration. ESADE
  • Licenciado en Ciéncias Económicas y Empresariales. Universitat de Barcelona

Areas of interest

  • Strategic management
  • Results-based management and management control in the public sphere
  • Management of public services, design and assessment of public social welfare policies and of services for people

Biography

He has been linked mainly to the public sector and to the not-for-profit sector, although he has also carried out business activities.

He was Manager of the Social Welfare Sector of Barcelona City Council; Manager of the Barcelona Institute of Metropolitan Studies; Managing Director of INITS, SA de Consultores; Manager of the Professional Associations of Arts and Sciences of Catalonia, and of the Professional Association of Psychologists of Catalonia, and Manager of Avenç SA. He has also carried out consultancy work for the main Spanish public administrations and for the United Nations, the Inter-American Development Bank and the European Union.

He is Manager of BoraKasi, SA, Consultors en Gestió Pública, and member of the Advisory Board of the Dependent Peolple Health Care Programme, Generalitat de Catalunya.

Diploma in Managerial Function in Local Administrations from ESADE (1990).

He is the author of several publications, including: 'Impacte de l'ampliació de la Unió Europea en la societat' [Impact of the enlargement of the European Union on society]; 'Model per a la gestió del programa de serveis d'atenció domiciliària municipals' [Model for the management of the municipal home care services programme]; 'Món local i diversitat' [Local world and diversity]; 'El marketing de servicios y la gestión pública' [The marketing of services and public management]; 'La gestió dels serveis socials locals. Manual bàsic de referència' [The management of local social services. Basic reference manual]; 'Análisis de políticas locales de bienestar: el caso de Barcelona' [Analysis of local welfare policies: the case of Barcelona]; 'Los servicios a las personas' [Services for people]; 'Dimensió i estructura del sector cultural a Barcelona' [Dimension and structure of the cultural sector in Barcelona]; 'Les services publiques en Espagne' [Public services in Spain]; 'Applicabilità del marketing dei servizi alla gestione pubblica' [Applicability of the marketing of services to public management]; 'La gestión transversal: expectativas y resultados [Cross-functional management: expectations and results]'.

He has lectured at ESADE since the end of 1999.


Selected publications

Serra Martín, A. (2012). Educació i crisi: el paper del món local. Observatori de polítiques educatives locals. Informe 2011 (pp. 8-15). Barcelona: Diputació de Barcelona.

Serra Martín, A. (2011). Educació i crisi: el paper del món local. De Prop: Revista de Política Educativa Local, (37), pp. 1-6.

Montalvo Garcia, A. & Serra Martín, A. (2011, February). Information for residents' associations in Hospitalet: Bringing local government closer to residents [Case study]. Barcelona: ESADE, Bedford: The European Case Clearing House (ECCH).

Montalvo Garcia, A. & Serra Martín, A. (2011, January). Els informadors d'Escala [Case study]. Barcelona: ESADE. Instituto de Gobernanza y Dirección Pública (IGDP).

Sardá Borroy, R., Peiró Posadas, M., Saz Carranza, A., Serra Martín, A., Soler Bigas, B., Valls Giménez, J. F. & et al. (2009). ¿Qué rumbo tomarán los ejes?. ESADE Alumni, (132), pp. 39-41.

Saz Carranza, A. & Serra Martín, A. (2009). Institutional sources of distrust in government contracting: A comparison between home-based and residential social services in Spain. Public Management Review, 11 (3), pp. 263-279.

Serra Martín, A. (2007). La gestió per resultats en les organitzacions públiques. In Ysa, T. & Longo Martínez, F. (Eds.), Els escenaris de la gestió pública del segle XXI (pp. 99-132). Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Serra Martín, A. (2000). Gestió dels serveis socials locals: manual bàsic de referència. Barcelona: Diputació de Barcelona. Área de Serveis Socials.

Serra Martín, A., Belil Boladeras , M. & Landry , C. (1992). Dimensió i estructura del sector cultural a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.