Partnerships

Solucions per a empreses

Tipologies de partnership

A més dels programes a mida per a empreses, també tenim experiència en el disseny de programes amb altres tipologies d’organitzacions:
 

Partnerships sectorials, territorials i institucionals

Hi ha una cartera de programes estables amb titulació pròpia de la Universitat Ramon Llull que estan dissenyats especialment per a aquests tipus de partnerships:

  • Programme for Leadership Development (PLD)    
  • Programme in Financial Management (PDF)     
  • Programme in Commercial Management (PDC) 

Organitzacions industrials o de caràcter sectorial, com associacions empresarials, clústers sectorials o col·legis professionals. Els programes amb aquests partners es dissenyen pensant en els reptes específics del sector, i aprofundeixen els coneixements i les habilitats necessàries per gestionar i dirigir empreses en entorns molt canviants.

Organitzacions territorials, com associacions empresarials d’àmbit territorial i clústers territorials. A través d’un acord entre ESADE i el partner, es vol proporcionar, al col·lectiu d’empreses i directius participants del territori d’influència del partner, uns coneixements sòlids i una visió global de l’empresa, com també les competències necessàries per dirigir equips i prendre decisions eficaces, i una actualització dels seus coneixements i habilitats perquè puguin donar resposta als canvis que s’estan produint, des d’una òptica integral.

Altres institucions, com ara cambres de comerç, diputacions, ajuntaments, organismes públics, fundacions, universitats partner, centres tecnològics, centres de recerca i instituts de promoció econòmica, entre d’altres.

Partnerships amb altres institucions acadèmiques

Escoles de negocis d’arreu del món ofereixen períodes de residència internacional en els seus programes per a executius o desenvolupen part d’aquests programes amb un partner acadèmic que els aporti una visió complementària a la seva.
Aquests períodes internacionals ajuden els participants a comprendre millor com fer negocis en un context internacional.

Partnerships amb universitats corporatives

Les universitats corporatives de les grans empreses són un dels partners estratègics més propers en els Custom Programmes d’ESADE aquests darrers anys. Com a socis d’aquestes grans corporacions, participem en:

  • L’elaboració i la impartició de programes estratègics
  • El disseny d’itineraris personalitzats per als directius

Entre els socis, comptem amb universitats corporatives com Summa de Ferrovial, la Universitat Corporativa de Gas Natural Fenosa i el Centre de Desenvolupament Directiu de “la Caixa”.
 

Partnership Experience

ESADE Business School

ESADE Business School ofereix el marc perfecte perquè les escoles de negocis puguin proporcionar aquesta visió internacional en els seus programes.

International Week at ESADE: The Barcelona experience

Conegui als participants del nostre Corporate MBA

Personalització dels programes

Els programes es codissenyen igual com fem els programes a mida per a les empreses:

  • Identificació de les necessitats estratègiques i formatives
  • Codisseny del programa i del format amb el partner
  • Delivery
  • Avaluació i Executive Action Plan

 

Personalització i codisseny