Metodologia Learning Experience

Solucions per a empreses

Aprenentatge experiencial

Aquestes experiències intensives d’aprenentatge són possibles gràcies a un claustre de professorat excepcional, que aporta experiència professional i rigor en la recerca. Els professors fomenten un intercanvi positiu d’idees entre els participants, els quals es converteixen, al seu torn, en una autèntica comunitat d’aprenentatge.

Treballem per combinar diferents metodologies d’aprenentatge en els nostres programes per a directius, de manera que dediquen una gran part a la metodologia experiencial (casos pràctics, action learning projects, simuladors, role-playing...); una altra, als programes de desenvolupament del lideratge i a l’executive coaching, i una última part, a l’actualització dels coneixements. Tot això es complementa amb visites a institucions de referència, experiències on campus i experiències transformadores (CERN, Singularity University…). El nostre enfocament aborda el creixement de tres aspectes competencials: emocions, intel·lecte i experiències.
 

Aspectes emocionals

 • Models de competències
 • Avaluació de 360o
 • Executive coaching
 • Peer coaching
 • Mentoring
 • Role-playing
 • IDP

Aspectes intel·lectuals

 • Lectures i classes magistrals
 • Casos propis de l’empresa
 • Debats amb directius
 • “Píndoles” de formació
 • Trobades amb professionals d’altres camps (antropòlegs, filòsofs)

Aspectes experiencials

 • Outdoors
 • Simuladors
 • Trobades amb directius
 • Visites a l’estranger
 • Software social (blogs, webinars, xarxes socials), comunitats virtuals
 • ALPs

Aspectos competenciales