L’equip

Solucions per a empreses

L’equip de Custom Programmes

Les persones que formen l’equip de Custom Programmes d’ESADE és a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o pregunta.
No dubteu a contactar-nos!

Director

Campus Barcelona Team

Sonia Remendo

Director, Custom Programmes Office

sonia.remendo@esade.edu

Xavier Bruneau

Associate Director, International Custom Programmes

xavier.bruneau@esade.edu

Núria Zaragoza

Associate Director, International Custom Programmes

alexandra.castells@esade.edu

Santi Argemí

Associate Director, Custom Programmes

santi.argemi@esade.edu

Fàtima Piqué

Associate Director, Custom Programmes

fatima.pique@esade.edu

Campus Madrid Team

Ana Vázquez

Associate Director, Custom Programmes

anamaria.vazquez@esade.edu

Cristina Liao

Associate Director,  Custom Programmes

cristina.liao@esade.edu

Lucía Ramos-Sabugo

Associate Director,  Custom Programmes

lucia.ramossabugo@esade.edu