Observatorio de Valores

El Observatorio de los Valores es una iniciativa de la Fundación Carulla con la colaboración de la Cátedra Liderazgos y Gobernanza Democrática de ESADE. Su objetivo es analizar los valores de la sociedad catalana, detectar los valores emergentes y su impacto en la sociedad y recomendar líneas de acción para incorporar valores en diversos ámbitos de la esfera pública y conseguir una mejora de las prácticas ciudadanas. El Observatorio de los valores se creó en 2007 y ha mantenido una actividad continuada hasta el año 2016.

Publicaciones

De Walmart a Al-Qaida. Els valors en la globalització

David Murillo

2015

+ info

Anuari dels valors Crisis i canvis: cap a noves respostes

AA.VV.

2015

+ info

Publicaciones de años anteriores


Administració pública i Valors

Francisco Longo y Adrià Albareda

2014

 

Anuari dels valors Temps de regeneració, temps de reconnexió

AA.VV.

2014

 

Més enllà de l'espectacle mediàtic

Guillem Turró, Conrad Vilanou

2013

 

El poliedre del lideratge. Una aproximació a la problemática dels valors en el lideratge.

Àngel Castiñeira i Josep M. Lozano

2012

 

Ciberètica. TIC i canvi de valors

Josep Lluís Micó

2012

 

Per una educació republicana. Escola i valors

Gregorio Luri

2012

 

Valors Tous en temps durs. La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Javier Elzo i Àngel Castiñeira

2011

 

Consum i valors. La mercantilització dels valors

Laura Albareda

2010

 

Política i valors. Com restaurar la grandesa de la política?

Daniel Ortiz

2009

 

Empresa i valors. L’empresa en l’economia global

David Murillo Bonvehí

 

Els valors dels catalans. Mitjans de comunicació. Treball i valors. Família i valors. Exclusió social

2008

 

Exclusió social. Dels marges al cor de la societat

Anna Jolonch i Anglada

2008

 

Família i valors. La institució familiar en temps de canvi

Lluís Sáez

2008

 

Treball i valors. El significat del treball avui a Catalunya

Carlos Obeso

2008

 

Mitjans de comunicació i valors. Què volem que siguin els mitjans?

Ferran Sáez Mateu

2008

 

Els valors dels catalans. Joves i valors. Identitat i diversitat. Participació ciutadana. Qualitat humana.

2007

 

Qualitat humana. Com entendre la qualitat humana?

Jordi Collet i Marta Fernández

2007

 

Participació ciutadana. El compromís amb la vida pública

Francisco de la Torre

2007

 

Identitat i diversitat. Sabrem conviure en la diversitat?

Dolors Oller

2007

 

Joves i valors. Què mou els nostres joves?

Teodor Mellén, Lluís Sáez i Giol

2007