Pla d'estudis

Els temes bàsics de compliance i de dret penal econòmic

El Màster d’especialització en Corporate Compliance i Penal Econòmic conté matèries obligatòries troncals i transversals, i matèries optatives, a més del treball final de màster. Totes elles estan orientades a donar al programa un enfocament marcadament internacional –amb assignatures de compliance internacional i de regulació internacional, entre d’altres– i a proporcionar a l’alumne els coneixements experts sobre una àrea jurídica emergent i en auge.

Matèries obligatòries: Mòdul I

Dret Penal Econòmic i Corporate Compliance


Amb aquesta assignatura, abordaràs la incidència del dret penal en el context de l’activitat empresarial. Es tracta d’un sector del dret penal en canvi constant, raó per la qual també es vol proporcionar a l’alumne una informació actualitzada de les reformes contínues del Codi penal.

Més informació

 

International Criminal Justice


Et permetrà dominar els instruments de cooperació judicial internacional que constitueixen avui una capacitat essencial en un assessorament globalitzat. L’assignatura fa aquesta anàlisi des d’una perspectiva pràctica, incidint en el règim d’aquests instruments, els seus límits i les seves conseqüències legals.

Més informació

 

Compliance Forensic Investigations


Aquesta matèria et permetrà analitzar com ha de ser un Manual de prevenció i resposta davant de delictes, aplicat en una empresa, i quins són els rols fonamentals que han d’acomplir cadascun dels membres d’un Comitè de Compliance en el seu seguiment i aplicació diària, tot plegat des d’un prisma multidisciplinari.

Més informació

 

Anticorrupció, Transparència i Globalització


Serà una oportunitat per aprendre a els principals instruments d’anticorrupció i de transparència que existeixen en els àmbits nacional i internacional, com també els materials necessaris per implantar una adequada política anticorrupció en una empresa.

Més informació

Matèries transversals: Mòdul I

Litigació Penal


Aquesta matèria et permetrà relacionar el dret substantiu que és objecte de defensa per part de l’advocat, amb el dret processal que serveix de mitjà per obtenir el reconeixement de la tutela judicial sol·licitada, i no tan sols des de la perspectiva jurídica, sinó també des de l’econòmica i la humana.

Més informació

 

Common Law Practice and Legal English


Té com a objectiu que siguis capaç de comunicar els teus coneixements, tant a clients professionals com a profans en la matèria, sense ambigüitats i amb claredat. Assoliràs l’eficiència en la comunicació a fi de contribuir positivament a la societat des d’un punt de vista legal i ètic, i seràs capaç d’expressar-te de forma oral i escrita amb un alt nivell professional.

Més informació

 

Comunicació Professional


Aquesta assignatura et proporcionarà les eines necessàries per comunicar-te en públic de forma efectiva i persuasiva: sabràs estructurar una presentació i escenificar-la de forma convincent; entendràs el funcionament dels mitjans de comunicació, i aprendràs a adreçar-te de forma efectiva als diferents mitjans.

Més informació

 

Alternative Dispute Resolution –ADR


Aquesta assignatura et permetrà explorar amb profunditat el terreny dels conflictes i de les resolucions extrajudicials. També et facilitarà el desenvolupament d’una sèrie d’habilitats i capacitats vinculades a les àrees temàtiques de l’Administració de justícia, l’arbitratge i la mediació.

Més informació

 

Deontologia i Organització Professional i Col·legial


L’assignatura contribueix al programa facilitant-te una idea clara de quina és l’actuació correcta dels advocats, des del punt de vista ètic / deontològic, en les situacions professionals més habituals.

Més informació

 

Matèries optatives: Mòdul II

Global Corporate Compliance


Aquesta assignatura, impartida en anglès, analitza les principals eines de compliance a escala internacional, com també el funcionament de les institucions que persegueixen infraccions més enllà dels seus territoris i exigeixen la revisió i la monitorització dels sistemes de compliance com a sanció (Banc Mundial, Departament de Justícia dels Estats Units).

Més informació

 

Tax Compliance i Delictes contra la Hisenda Pública


Amb aquesta assignatura, aprofundiràs els requisits d’un sistema de compliment fiscal, que permet neutralitzar o disminuir no tan sols el risc penal, sinó també qualsevol risc fiscal greu. Hi posaràs en pràctica la traçabilitat de les decisions, el reporting, l’assessorament qualificat extern, la previsió de les operacions tributàries complexes i dels principals riscos que afronta la planificació fiscal, entre d‘altres.

Més informació

 

Corporate Compliance i Govern Corporatiu


Entre molts altres coneixements, en aquesta assignatura abordaràs la corporate compliance des de la perspectiva del dret mercantil i del bon govern corporatiu, desenvolupada a partir de les darreres reformes legals, com la que ha portat a implementar comissions d’auditoria i bon govern en les societats que cotitzen.

Més informació

 

Compliance laboral, ciberseguretat i noves tecnologies


Amb aquesta assignatura, afrontaràs dilemes bàsics en el dia a dia del seguiment d’un sistema de corporate compliance: Pot l’empresari accedir al correu electrònic dels seus treballadors? Està permesa la geolocalització dels treballadors? I l’anàlisi de l’activitat a les xarxes socials? Què cal fer davant la renúncia d’un treballador de l’empresa a subscriure les polítiques de compliance o a seguir els cursos de formació en la matèria que l’entitat imparteixi?...

Més informació

 

Delictes Societaris


El Màster en Advocacia vol ser un instrument de trànsit entre els continguts teòrics que es desenvolupen durant el grau i l’exercici de la pràctica professional. Aquesta assignatura concretament és un exponent clar d’aquest trànsit, en què es combinen els coneixements teòrics amb una clara vocació pràctica. Et permetrà comprendre el funcionament dels òrgans de govern de les societats avui i els principals riscos legals que afronta la seva activitat diària, amb vista a oferir un assessorament integral.

Més informació

 

Delictes contra el Medi Ambient i l’Urbanisme


Des d’una perspectiva eminentment pràctica i transversal, aquesta assignatura pretén que et familiaritzis amb les especialitats que presenta l’anomenat dret mediambiental i urbanístic. Per això, proposa un treball d’anàlisi de l’aplicació pràctica d’aquests delictes per part dels tribunals, amb la revisió de la jurisprudència més recent i de la normativa administrativa que incideix notablement en una matèria tan vinculada a les lleis en blanc.

Més informació

Treball final de màster

Más información


A partir de la tutela i l’orientació de docents avesats a la recerca o amb una àmplia experiència professional, se’t proposarà que facis un treball individual de recerca i aprofundiment en una de les matèries jurídiques que s’hagin treballat en el programa, o bé que elaboris un treball de camp, individual o en parella, sobre els serveis jurídics (regulació de l’advocacia, anàlisi del sector jurídic i organització de l’advocacia).

Més informació