Pla d’estudis del Grau en Dret

Dret + especialització en dret públic o dret privat + Formació economicoempresarial + títol d’expert

El pla d’estudis del Grau en Dret d’ESADE combina una formació sòlida en dret amb una formació complementària en economia i empresa, que et permetrà desenvolupar-te amb èxit en un món global. Des dels primers cursos, els continguts de dret conviuran amb assignatures com Economia i Comptabilitat.

A més, cada curs inclou dues assignatures del títol d’expert en l’àrea jurídica que triïs: Dret 4.0, Pharma & Food Law i Dret de l’Esport. Aquestes dues assignatures es cursen de forma intensiva durant el mes de gener de primer, segon i tercer. Per cloure el títol d’expert, posaràs en pràctica els teus coneixements resolent una simulació d’un cas de dret (law case simulation).

El pes dels idiomes i la formació transnacional aniran augmentant a mesura que avancin els cursos, i a quart cursaràs l’especialització en Dret Públic o en Dret Privat i faràs el semestre d’intercanvi.

Així és el Pla d’Estudis

Primer curs


Aproximació al coneixement del dret i el seu context

Des del punt de vista formatiu

A primer, fixaràs les bases i consolidaràs les eines que t’ajudaran a raonar jurídicament i a entendre la llei. A més, iniciaràs les assignatures de contingut economicoempresarial i, al gener, cursaràs les dues primeres assignatures del títol d’expert. A l’estiu, tindràs l’opció de cursar un International Summer Law Programme a la universitat estrangera que triïs.

 

Des del punt de vista experiencial 

És un any intens, ple de nous reptes, en què aprendràs a familiaritzar-te amb els exàmens, el professorat i noves formes d’estudi…, però també és un any ple de grans experiències fora de l’àmbit acadèmic: podràs afegir-te a les associacions d’estudiants i immergir-te en la intensa vida universitària d’ESADE. El Summer Law Programme serà una bona oportunitat per viure una primera experiència internacional i conèixer altres formes d’estudiar dret.

Assignatures de primer curs

Segon curs


Immersió en les àrees del dret

Des del punt de vista formatiu 

A segon, descobriràs i aprofundiràs les diferents àrees del dret: civil, penal, fiscal, mercantil, processal i administratiu. Algunes assignatures del pla d’estudis ja s’impartiran en anglès i començaràs a tenir una visió del dret internacional, amb assignatures com European Union Law. També començaràs a formar-te en un segon idioma, francès o alemany, i cursaràs dues noves assignatures del títol d’expert de la intensificació que hagis triat. En aquest curs, podràs apuntar-te a l’equip de mooters d’ESADE i participar en moot courts internacionals (simulacions de judicis).

 

Des del punt de vista experiencial

És l’any d’assentament, en què ja estàs familiaritzat amb la carrera i l’entorn, i saps com treure més profit dels estudis i de la vida al campus. Participar en moot courts enriquirà la teva formació i també a títol personal: aprendràs a actuar proactivament, a treballar en equip, a mesurar-te amb estudiants d’altres universitats, d’altres països, i aprendràs a actuar en vistes o en simulacions davant d’advocats i en judicis reals…

Assignatures de segon curs

Tercer curs


Primer contacte amb el món professional

Des del punt de vista formatiu 

El pla d’estudis de tercer consolidarà la teva formació jurídica. S’hi afegiran noves assignatures en anglès i consolidaràs la formació en Legal English. En aquest curs, faràs el Pràcticum, amb visites a despatxos reals, on viuràs el dia a dia de l’advocacia, i finalitzaràs el títol d’expert cursant les dues últimes assignatures i presentant la teva simulació d’un cas de dret (law case simulation). A més, a l’estiu tindràs l’opció de fer pràctiques professionals a despatxos o participar en un projecte solidari oferint assessoria jurídica a través del SUD.

 

Des del punt de vista experiencial

Acostuma a ser l’any en què els alumnes s’impliquen més en les associacions i en l’organització d‘activitats connectades amb els seus interessos de carrera: organitzar activitats t’aporta experiència per al futur i ho solen valorar molt les empreses. És l’any en què es fa més tangible la teva aproximació a la realitat professional de l’advocat. D’altra banda, fer pràctiques a l’estiu o participar en un projecte solidari suposa un salt endavant molt enriquidor, tant des del punt de vista formatiu com personal.

Assignatures de tercer curs

Quart curs


L’especialització i l’intercanvi

Des del punt de vista formatiu

A quart, hauràs de triar l’especialització: Dret Públic (fiscal, penal o Administració pública) o Dret Privat (civil o mercantil). L’especialització la podràs fer durant un semestre d’intercanvi en una de les 44 millors facultats de dret del món o a ESADE, on la cursaràs íntegrament en anglès i amb alumnes d’altres països que ens hagin triat com a universitat per completar la seva formació. D’altra banda, participaràs en workshops organitzats per ESADE Careers, per començar a traçar la teva carrera professional. Finalment, hauràs de presentar el treball final de grau, on aplicaràs els coneixements que hagis adquirit en les diferents àrees del dret a la resolució d’un problema real, sempre dintre de la teva especialització.

 

Des del punt de vista experiencial

A quart, faràs un gran salt endavant, tant en l’àmbit personal com professional. Estudiar sis mesos a l’estranger suposa fer nous amics, viure en un campus nou, conèixer una altra cultura…, una experiència vivencial i formativa que recordaràs sempre. D’altra banda, és un any en què et prepararàs per introduir-te en el món professional: aprendràs a preparar candidatures, a desenvolupar-te amb soltesa en les entrevistes i en els processos de selecció, a transmetre els teus punts forts…, i establiràs contactes amb els múltiples despatxos que visiten ESADE en els actes de reclutament que organitza ESADE Careers.

Assignatures de quart curs

Amb la garantia del Consell Professional

ESADE és l’única Facultat de Dret del país que disposa d’un Consell Professional: un organisme integrat per representants de destacats despatxos d’advocats nacionals i internacionals, i per representants de l’Advocacia de l’Estat, registradors, notaris, etc. Professionals en actiu que participen en la creació del pla d’estudis del Grau en Dret d’ESADE, per tal que s’ajusti a les demandes reals del món professional.