Sortides professionals

Sigues un jurista clau en institucions i organismes d’abast mundial

La formació multidisciplinària del Grau en Dret + Grau en Global Governance, Economics & Legal Order d’ESADE multiplicarà les teves opcions de futur en l’àmbit internacional: a les sortides habituals del Doble Grau en Dret, se sumaran les sortides professionals de la teva formació en Global Governance i les sortides professionals dels tracks en Global Politics o Global Economics.

Doble titulació, doble oportunitat

La teva doble titulació et permetrà multiplicar les teves opcions de carrera: a les sortides habituals del Grau en Dret se sumaran les sortides professionals de la teva formació a Global Governance. Una formació que, per sobre de tot, et permetrà desenvolupar una carrera marcadament internacional: podràs optar a aquestes sortides professionals en qualsevol lloc del món.

Sortides pròpies de la doble titulació

Assessor en organismes internacionals: UE, OTAN, ONU, OMS, Banc Mundial


Arreu del món, hi ha més de 66.000 organismes internacionals en què et pots desenvolupar una carrera com a assessor expert: estaràs preparat per analitzar problemàtiques o casos transnacionals i oferir assessorament en qüestions legals, geopolítica i economia a escala mundial i, d’una manera especial, a la teva àrea geogràfica d’especialització. Alguns exemples són:

 

Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord – OTAN
Organització de les Nacions Unides – ONU
Organització Internacional del Treball – OIT
Organització Mundial de la Salut – OMS
Banc mundial
Banc Interamericà de Desenvolupament – BID
Unió Europea – UE
Tribunal Penal Internacional – TPI
Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics – OECD
European Free Trade Associaction – EFTA
Transparency International

Analista en consorcis de comerç exterior


En un món en què el comerç està globalitzat, la figura dels analistes de comerç exterior cobra una rellevància especial. Podràs assessorar empreses i organismes que es dediquin a l’exportació i la importació, analitzant les tendències, identificant oportunitats en els mercats emergents i avaluant la viabilitat de les activitats comercials en una àrea, entre d’altres. La teva especialització en una zona geogràfica del món aportarà un valor afegit important per a les empreses que desenvolupin l’activitat en aquella àrea.

Carrera política


Els teus coneixements de dret, relacions internacionals, geopolítica i economia et permetran fer carrera en l’àmbit de la política, o en ministeris com els de Justícia, Afers Exteriors i Cooperació, Economia…

Assessor d’ONG


Si sents un fort compromís social i et motiva treballar en projectes de cooperació i ajuda, en finalitzar el grau podràs orientar la teva carrera per ocupar un lloc en una ONG. Les ONG necessiten assessors amb coneixements en relacions internacionals, geopolítica, dret i economia, ja que els seus projectes i la seva activitat solen ser de caràcter internacional.

Carrera diplomàtica o consular


Els diplomàtics són funcionaris públics que representen l’Estat en tota mena de relacions internacionals. Si vols, amb el Doble Grau en Dret & Bachelor in Global Governance, Economics & Legal Order, podràs opositar per desenvolupar la carrera en una ambaixada o en un consolat. Les teves funcions seran, entre d’altres: negociar, protegir i atendre els teus conciutadans, fomentar les relacions institucionals, obtenir informació…

Sortides del track en Global Economics

Analista econòmic expert


Podràs fer anàlisis de mercats específics, assessorar en propostes de regulacions econòmiques o fer una anàlisi macroeconòmica d’un país, tant per als governs com per a empreses o organismes internacionals.

Consultor en projectes internacionals


Podràs assessorar i desenvolupar projectes de cooperació o projectes econòmics d’abast internacional per a institucions, governs o ONG, oferint els teus coneixements experts en macroeconomia, en organització industrial i en econometria, especialment en l’àrea d’influència de la zona geogràfica de la teva especialització.

Assessor de banca d’inversió


Podràs oferir assessorament en inversions i en mercats de valors, i valorar productes financers per a empreses mitjanes i grans, com també per a bancs i governs, companyies inversores, assessories d’inversió, asseguradores, empreses financeres, etc.

Centres de recerca i anàlisi econòmica


Podràs integrar-te en tots aquells centres i entitats dedicats a la recerca i a l’anàlisi econòmica, com l’Institut d’Anàlisi Econòmica del CSIC, l’ICAE i altres organismes de caràcter internacional.

Empreses multinacionals


Empreses multinacionals d’arreu del món necessiten experts analistes econòmics que els assessorin en les seves activitats globals. Per a elles, la teva formació multidisciplinària que combina els coneixements d’economia, geopolítica, dret i relacions internacionals tindrà un gran valor diferencial.

Organismes reguladors de l’activitat econòmica (Unió Europea, FMI, etc.).


Els governs, el Fons Monetari Internacional i la Unió Europea tenen diversos organismes dedicats a regular i a controlar els mercats econòmics. Si vols, pots accedir a treballar en aquestes institucions. (En alguns casos, hauràs de fer unes oposicions.)

Sortides del track en Global Politics

Consultor en afers polítics d’àmbit internacional


Podràs assessorar organismes i governs sobre com prevenir i gestionar els conflictes internacionals, i gestionar projectes de desenvolupament internacional. També podràs col·laborar en la interacció entre les organitzacions públiques i privades, i en les relacions polítiques entre governs.

Centres de recerca en ciències polítiques


Podràs integrar-te en centres dedicats a la recerca i a l’anàlisi política, com l’Institut d’Estudis Europeus (IEE), l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) o el Centre for European Policy Studies (CEPS), entre d’altres.

Assessor en organismes d’anàlisi política o en institucions de la Unió Europea


La Unió Europea té diversos organismes dedicats a l'estudi polític. Si vols, pots accedir a llocs de treball en aquestes institucions. (En alguns casos, hauràs de fer unes oposicions.) També hi ha centres de recerca i consultories externes que assessoren aquests organismes i els governs.

Organitzacions multinacionals


Organitzacions multinacionals d’arreu del món necessiten experts analistes polítics amb coneixements en economia i en dret, que els assessorin en les seves activitats globals. Per a elles, la teva formació multidisciplinària que combina la política, amb el dret i les relacions internacionals té un gran valor diferencial.


Sortides professionals de Dret

A més, tindràs una formació jurídica integral, que et permetrà escollir entre les moltes sortides professionals que estan vinculades amb el món del dret:

> Advocat/a de despatx
> Advocat/a de l’Estat
> Membre d’una ONG o d’un organisme oficial
> Assessor jurídic d’una empresa o una institució
> Fiscal
> Inspector/a de treball o d’hisenda
> Jutge/essa
> Lletrat/a del Consell d’Estat
> Notari/ària
> Registrador/a de la propietat o mercantil

Servei de suport a l’opositor:

T’ajudem a preparar les oposicions

Sabies que els nostres alumnes accedeixen a l’Administració pública en un temps rècord? Si la mitjana se situa al voltant dels 5-8 anys, els alumnes d’ESADE usualment ho aconsegueixen en 2-3 anys.

Si vols presentar-te a unes oposicions per fer carrera diplomàtica, accedir al cos consular, a càrrecs a l’advocacia de l’Estat, o convertir-te en notari, fiscal, etc., els nostres assessors en oposicions t’ajudaran perquè et puguis presentar als exàmens amb la millor preparació.

Ells t’ho expliquen