El teu perfil professional

Sigues un professional amb visió global i valor afegit

El Grau en Direcció d’Empreses d’ESADE et prepararà perquè iniciïs la carrera professional amb més coneixements i habilitats: a banda de la teva formació en management, tindràs coneixements de màrqueting, finances, operacions, recursos humans i innovació digital; dominaràs idiomes i obtindràs experiència internacional i experiència laboral. Sabràs moure’t còmodament en la presa de decisions i hauràs desenvolupat habilitats de lideratge i de comunicació, tan valorades en el món professional. En definitiva, en finalitzar el grau, el teu currículum reflectirà un perfil professional que marcarà la diferència en els processos de selecció.

Així serà el teu perfil professional

 • Graduat

  en Direcció d'Empreses amb el prestigi d'ESADE en el teu currículum

 • Perfil multidisciplinar

  Amb coneixements de Màrqueting, Finances, Operacions, RH i Digital Innovation

 • Amb Idiomes

  anglès + francès o alemany + domini del Business English

 • Amb experiència internacional

  acreditada pel segell de la universitat del teu intercanvi

 • Amb experiència professional

  avalada per l'empresa en la que hagis fet els teus pràctiques

 • Amb contactes

  professors, companys d'aquí i de l'estranger, xarxa d'alumnes ESADE Alumni

 • Amb l'experiència d'un projecte solidari

  si realitzes les pràctiques solidàries amb el SUD

 • Amb un màster o una doble titulació internacional

  si fas un MSc Programmes in Management o el CEMS MIM o Double degree

 • Amb habilitats i competències

  que marcaran la diferència en els processos de selecció

Habilitats i competències que et diferenciaran en el mercat professional

Durant els quatre anys del Grau en Direcció d’Empreses, treballaràs competències imprescindibles perquè puguis desenvolupar una carrera d’èxit. Són habilitats extraacadèmiques que tots els nostres graduats tenen integrades en finalitzar el grau i que són molt ben valorades per les empreses en els seus processos de selecció.


Les teves habilitats

Experiència en la presa de decisions.


Facilitat per parlar, exposar i presentar projectes en públic eficaçment.


Capacitat de treball i d’assumir responsabilitats.


Capacitat negociadora.


Lideratge i habilitats per treballar en equip.


Proactivitat: sabràs desenvolupar-te, prendre la iniciativa, activar projectes.


Model de competències

Treballaràs fins a 20 competències, agrupades en cinc eixos principals:

Creativitat i innovació: seràs capaç d’aportar noves solucions i punts de vista.


Flexibilitat i adaptabilitat: et sabràs adaptar fàcilment a les situacions i als entorns de manera positiva.


Fortalesa i resiliència: els reptes no t’espanten i sabràs treballar sota pressió.


Autoconeixement: seràs conscient de les teves capacitats i sabràs aportar el millor de tu mateix en cada moment.


Compromís social: a ESADE, formem professionals amb valors, que procuren que les seves respectives organitzacions assumeixin la responsabilitat social corporativa.