Sortides professionals

Doble titulació, doble oportunitat

Amb el Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret, tindràs un perfil professional polivalent i diferencial, molt sol·licitat per les empreses i els despatxos arreu del món:

  • 1

    Estaràs capacitat per liderar amb èxit empreses nacionals i internacionals, amb una perspectiva global dels negocis i amb el valor afegit de la teva formació jurídica.

  • 2

    Podràs col·legiar-te i exercir d’advocat, amb uns coneixements profunds del dret internacional i el plus de la teva formació en management.

  • 3

    Integraràs còmodament la presa de decisions empresarials amb l’aplicació de la legislació corresponent, aportant valor diferencial a qualsevol projecte que portis entre mans.

Sortides professionals del Grau en Dret

Advocat/ada de despatx


Podràs exercir d’advocat i representar clients en judicis, conflictes, gestions personals…, fent carrera tant en despatxos nacionals com internacionals, o bé treballant pel teu compte.

Advocat/ada de l’Estat


L’Administració pública té el Cos Superior d’Advocats de l’Estat al qual podràs accedir fent oposicions. Aquesta pot ser la teva opció de futur si t’interessa treballar oferint assistència jurídica a tota l’Administració i defensant les diferents institucions de l’Estat, tant davant dels tribunals interns com dels internacionals.

Assessor jurídic d’empresa o d’institucions


Si orientes la carrera cap a l’advocacia, però t’agrada el món de l’empresa, pots oferir els teus serveis en aquest sector: podràs assessorar les empreses en el compliment de les lleis i defensar els seus interessos en conflictes, fusions, adquisicions… Amb els teus coneixements en management, podràs oferir un servei diferencial als clients.

Fiscal


Un fiscal és un advocat que, quan es denuncia un delicte penal, s’encarrega de presentar les proves davant del jutge per tal que aquest delicte sigui castigat. No és un advocat de la víctima, sinó un advocat de l’Estat, de manera que, si decideixes orientar la carrera cap a la fiscalia, t’hauràs de presentar a unes oposicions.

Jutge/essa


Si el que t’apassiona és la resolució de conflictes i tenir poder de decisió, la carrera de jutge és una de les més indicades per a tu. La teva funció consistirà a tenir una visió objectiva i global del cas, valorar les proves i els arguments de totes les parts, i emetre un veredicte just i una sentència basada en el compliment de les lleis.

Lletrat/ada del Consell d’Estat


El Consell d’Estat és un organisme al qual el Govern fa consultes i que compta amb un cos de lletrats al qual pots accedir també fent oposicions. En aquest cas, les teves funcions seran, entre d’altres, estudiar, preparar i redactar els projectes sobre els quals el Consell és consultat i ha d’oferir un dictamen.

Notari/ària


La missió principal dels notaris és donar fe que els acords i documents, com ara herències, testaments, hipoteques, escriptures i d’altres acords entre persones, s’ajusten a la legalitat vigent. És una sortida professional interessant si et sents atret per l’advocacia i els assumptes legals, però no pels litigis, els judicis, les negociacions, etc.

Registrador/a de la propietat o mercantil


El Registre de la Propietat i el Registre Mercantil són dues institucions públiques on també pots desenvolupar la teva carrera. S’hi accedeix per oposició i el treball consisteix a gestionar el tràfic jurídic que implica el registre de les propietats i tota la informació que han de registrar legalment les empreses que desenvolupen la seva activitat en aquest país.

Sortides professionals del Grau en Direcció d'Empreses

Analista financer


Com a analista financer, la teva funció serà analitzar els mercats financers, calculant el preu dels diferents actius en funció de la seva situació actual i les seves perspectives futures de rendibilitat i risc. A partir de les teves anàlisis, els inversors podran prendre les seves decisions d’inversió.

Assessor/a o gestor/a borsari/ària


Si t’agrada el món de la borsa, pots convertir-te en assessor d’inversions, tant per a particulars com per a empreses. Tindràs uns coneixements profunds dels mercats i els recursos necessaris per operar en borsa a escala internacional.

Auditor/a


La funció dels auditors és analitzar empreses o aspectes concrets de les empreses en un moment determinat. Moltes empreses necessiten conèixer els motius d’un problema empresarial, o l’estat dels seus comptes en un moment concret, o bé si estan gestionant adequadament els seus recursos humans, per exemple… En aquests casos, els auditors externs fan una fotografia de la situació, elaboren un informe i proposen solucions, vies d’actuació…

Brand Manager


El Brand Manager és el responsable de gestionar com es percep una marca o un producte al mercat i de generar una relació de fidelitat entre la marca i els seus consumidors davant de la competència. Per fer-ho, ha de tenir en compte des del desenvolupament del producte en si fins al seu packaging, el preu, el disseny, l’experiència del producte que en tenen els consumidors, la seva percepció emocional, la publicitat, etc.

Consultor/a estratègic/a


Com a consultor/a, podràs oferir orientació i assessoria a altres empreses o organitzacions, en àrees que aquestes empreses no dominin o per a les quals necessitin un expert extern. Podràs assessorar en les àrees de màrqueting, recursos humans, finances…

Director/a financer/a, de recursos humans, de màrqueting…


Podràs desenvolupar la teva carrera en qualsevol d’aquests departaments d’una empresa o oferir serveis d’assessoria externa en aquestes àrees:

· Màrqueting: podràs definir i liderar les estratègies que l’empresa ha de seguir per aconseguir que el seu producte es diferenciï en el mercat.

· Finances: tindràs la formació necessària per gestionar els recursos econòmics de l’empresa, valorar operacions, establir les polítiques financeres…

· Operacions: podràs gestionar els recursos i coordinar tots els equips que conformen la cadena que permet que el producte o el servei de l’empresa arribi als clients.

· Recursos humans: tindràs els coneixements necessaris per seleccionar el millor talent per a una empresa, dissenyar el pla de creixement professional dins d’ella, elaborar les estratègies necessàries per aprofitar el seu potencial…

· Innovació digital: d’una banda, podràs fer-te responsable de la gestió dels processos d’informació de l’empresa, tant internament –entre els treballadors, els equips i els departaments– com externament –amb els clients, els proveïdors, els col·laboradors extern. D’altra banda, podràs liderar els processos d’innovació i digitalització de l’empresa, com ara el desenvolupament de la web corporativa o d’un producte, la creació d’una app, el disseny de la imatge corporativa, etc.

Directiu/iva d’una empresa


Amb el Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret, tindràs la formació necessària per exercir càrrecs de responsabilitat en una empresa, ja sigui dirigint un departament o una àrea de negoci o, després d’uns quants anys d’experiència, assumint-ne la direcció general. Estaràs capacitat per liderar equips, organitzar i coordinar recursos, assumir la presa de decisions, etc.

Emprenedor/a


Molts dels nostres alumnes trien aquest camí i llancen els seus projectes amb ganes, amb iniciativa i amb els sòlids coneixements que els ofereix aquest doble grau. A ESADE, som experts en emprenedoria i al llarg de la teva formació aprendràs a treballar en una idea de negoci, amb l’ajuda dels millors experts: aprendràs a analitzar el mercat, a valorar la viabilitat de l’empresa, a aconseguir finançament…

Gestor/a de banca privada


Obtenir beneficis del capital d’una empresa o d’un particular és la missió fonamental dels especialistes en banca d’inversió. Coneixeràs els mercats i els recursos de què es disposa per a això: derivats financers, renda fixa, divises, commodities, accions, emissió i venda de valors…

Private Equity Manager


Aquesta especialització se centra en la gestió de la inversió en empreses que no cotitzen a la borsa. Aquest tipus d’inversions es fan per impulsar el desenvolupament d’empreses que mostren tenir potencial. La teva funció serà detectar empreses per les quals apostar, i desenvolupar l’estratègia i el pla d’inversió per maximitzar-ne els beneficis en el futur.