Tracks

Global Economics o Global Politics

Ciències econòmiques? O ciències polítiques? Tria la teva àrea d’especialització

Amb el Grau en Global Governance, Economics & Legal Order, podràs triar especialitzar-te en política internacional o en economia internacional. Al primer curs, t’introduiràs en assignatures dels dos àmbits, de manera que a segon tindràs la base suficient per elegir el track que s’ajusti millor a les teves preferències i als teus plans de carrera.

Els dos tracks comparteixen assignatures comunes, com la simulació d’un model de Nacions Unides, la seguretat internacional, la influència dels mercats financers a la societat, i l’economia i el dret públic internacional.

Cursar aquests tracks significa tenir una especialització extra que et permetrà multiplicar les teves sortides professionals: si vols, podràs fer carrera en el món de la política o de l’economia internacional, tant en organismes internacionals com en consultories, institucions i empreses relacionades amb aquests àmbits.

Global Economics

Fes-te expert en economia internacional

En aquest track, t'especialitzaràs en els temes essencials per entendre com funciona l'economia mundial i per analitzar-la amb rigor.

Dominaràs els coneixements i les eines necessàries per fer una l’anàlisi econòmica, com són l'estadística o les matemàtiques aplicades a l'economia. En finalitzar, estaràs preparat per analitzar econòmicament una varietat d’assumptes: podràs valorar una proposta de regulació econòmica, analitzar un mercat en particular o fer l’anàlisi macroeconòmica d'un país, entre d’altres.

A cada curs, aniràs aprofundint els coneixements: sabràs com fer una anàlisi profunda d'un mercat concret, quins són els efectes de les diferents regulacions sobre aquest mercat i com provar hipòtesis emprant dades reals.

Assignatures

Matèria: Mètodes Quantitatius en Economia


Mathematics Applied to Economic Analysis

Statistics

Econometrics

 

Més informació

Matèria: Models i Anàlisi Econòmica


International Economics

Industrial Organization

Advanced Macroeconomics

Financial Markets and Financial Valuation

 

Més informació

Global Politics

Domina les claus de la política mundial

En aquesta especialització, cursaràs continguts específics de ciències polítiques i globalització, polítiques internacionals i gestió de conflictes, geopolítica i recursos naturals.

Aprendràs, des d'un punt de vista pràctic, com prevenir els conflictes internacionals i com gestionar un projecte de desenvolupament internacional, entre d’altres.

A la fase avançada del track, aprendràs les diferents opcions d'interacció entre organitzacions públiques i privades, i també a analitzar la interacció entre les forces polítiques i econòmiques.

Assignatures

Matèria: Ciències Polítiques i Globalització


Quantitative Methods in Political Science

Global Political Economy

Public and Private Governance

 

Més informació

Matèria: Polítiques Internacionals i Gestió de Conflictes


International Development

International Conflict Management

 

Més informació

Matèria: Geopolítica i Recursos Naturals


Natural Resources and Geopolitical Strategies

Climate Geopolitics

 

Més informació