Inici Programes Graus Admissions El procés d’admissió Prova d’admissió

Prova d’admissió

Prova d’admissió d'ESADE

Es tracta d'una prova per valorar el perfil de la persona que sol·licita l'admissió als graus d'ESADE. La durada és de 4 hores i 20 minuts en total, amb un descans de 30 minuts inclòs dins aquest temps.

En què consisteix?

> L’examen de tipus test es fa en castellà o en anglès, en funció del programa per al qual hagis presentat la sol·licitud. Per a cada pregunta, has de seleccionar l’opció correcta entre les respostes possibles. Les respostes errònies resten.


> La prova de redacció consisteix a elaborar dues redaccions sobre un tema específic.


> La prova d’anglès consisteix en dues redaccions en anglès i un examen de tipus test, en què els errors no resten.

Grau en Direcció d’Empreses-BBA


El test d’admissió al Grau en Direcció d’Empreses-BBA d’ESADE consta de les proves següents. Els candidats que hagin presentat una sol·licitud d’admissió a la secció en anglès hauran de fer el test en anglès:


· Examen de tipus test amb tres seccions, que valora:

1. La suficiència d’informació (30 minuts): permet avaluar la capacitat d’interpretar textos amb fluïdesa, aplicant correctament els processos mentals associats a la categorització de conceptes i informacions verbals, desglossant-ne correctament la idea principal, les idees secundàries i/o complementàries necessàries per extraure conclusions correctes a partir d’un text escrit.

2. El càlcul numèric (35 minuts): permet valorar la capacitat de fer operacions amb números, xifres i/o signes aritmètics i elegir, entre diferents resultats opcionals, la resposta correcta amb rapidesa i precisió.

3. El raonament lògic (35 minuts): permet valorar la capacitat d’identificar els criteris lògics aplicats a seqüències.


· Prova de redacció (20 minuts): permet valorar les competències d’expressió escrita, raonament, ús de l’idioma, estructuració d’arguments i correcció ortogràfica i gramatical.


· Prova de nivell d’anglès (90 minuts): redacció i test.

 

Exemple de test de admissió

Grau en Dret


El test d’admissió del Grau en Dret d’ESADE consta de les proves següents.


· Examen de tipus test amb tres seccions, que valora:

1. La suficiència d’informació (30 minuts): permet avaluar la capacitat d’interpretar textos amb fluïdesa, aplicant correctament els processos mentals associats a la categorització de conceptes i informacions verbals, desglossant-ne correctament la idea principal, les idees secundàries i/o complementàries necessàries per extraure conclusions correctes a partir d’un text escrit.

2. El raonament lògic (35 minuts): permet valorar la capacitat d’identificar els criteris lògics aplicats a seqüències.

3. La capacitat verbal o la comprensió verbal aplicada (35 minuts): permet avaluar la capacitat de comprendre i avaluar, de forma crítica, informació escrita, i els resultats es poden extrapolar al llenguatge parlat.


· Prova de redacció (20 minuts): valora les competències d’expressió escrita, raonament, ús de l’idioma, estructuració d’arguments i correcció ortogràfica i gramatical.


· Prova de nivell d’anglès (90 minuts): redacció i test.

 

Exemple de test d’admissió

Doble Grau en Dret i Global Governace, Economics & Legal Order


El test d’admissió del Doble Grau en Dret i Global Governace, Economics & Legal Order d’ESADE consta de les proves següents:


· Examen de tipus test amb tres seccions, que valora:

1. La suficiència d’informació (30 minuts): permet avaluar la capacitat d’interpretar textos amb fluïdesa, aplicant correctament els processos mentals associats a la categorització de conceptes i informacions verbals, desglossant-ne correctament la idea principal, les idees secundàries i/o complementàries necessàries per extraure conclusions correctes a partir d’un text escrit.

2. El raonament lògic (35 minuts): permet valorar la capacitat d’identificar els criteris lògics aplicats a seqüències.

3. La capacitat verbal o la comprensió verbal aplicada (35 minuts): permet avaluar la capacitat de comprendre i avaluar, de forma crítica, informació escrita, i els resultats es poden extrapolar al llenguatge parlat.


· Prova de redacció (20 minuts): valora les competències d’expressió escrita, raonament, ús de l’idioma, estructuració d’arguments i correcció ortogràfica i gramatical.


· Prova de nivell d’anglès (90 minuts): redacció i test.

 

Exemple de test d’admissió

Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret


El test d’admissió del Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret d’ESADE consta de les proves següents:


· Examen de tipus test amb tres seccions, que valora:

1. La suficiència d’informació (30 minuts): permet avaluar la capacitat d’interpretar textos amb fluïdesa, aplicant correctament els processos mentals associats a la categorització de conceptes i informacions verbals, desglossant-ne correctament la idea principal, les idees secundàries i/o complementàries necessàries per extraure conclusions correctes a partir d’un discurs o un text escrit.

2. El càlcul numèric (35 minuts): valora la capacitat de fer operacions amb números, xifres i/o signes aritmètics i elegir, entre diferents resultats opcionals, la resposta correcta amb rapidesa i precisió.

3. El raonament lògic (35 minuts): permet valorar la capacitat d’identificar els criteris lògics aplicats a seqüències.


· Prova de redacció (20 minuts): valora les competències d’expressió escrita, raonament, ús de l’idioma, estructuració d’arguments i correcció ortogràfica i gramatical.


· Prova de nivell d’anglès (90 minuts): redacció i test.

 

Exemple de test d’admissió

Bachelor in Global Governance, Economics & Legal Order


El test d’admissió del Bachelor in Global Governance, Economics & Legal Order consta de les proves següents.


· Examen de tipus test amb tres seccions, que valora:

1. Suficiència d’informació (30 minuts): permet avaluar la capacitat d’interpretar textos amb fluïdesa aplicant correctament els processos mentals associats a la categorització de conceptes i informacions verbals, desglossant-ne correctament la idea principal i les idees secundàries i/o complementàries necessàries per extreure conclusions correctes a partir d’un text escrit.

2. Raonament lògic (35 minuts): permet valorar la capacitat d’identificar els criteris lògics aplicats a seqüències.

3. Capacitat verbal o comprensió verbal aplicada (35 minuts): permet avaluar la capacitat per comprendre i avaluar, de forma crítica, informació escrita, i els resultats obtinguts es poden extrapolar al llenguatge parlat.


·  Prova de redacció (20 minuts): permet valorar les competències d’expressió escrita, raonament, ús de l’idioma, estructuració d’arguments i correcció ortogràfica i gramatical.


·  Prova de nivell d’anglès (90 minuts): redacció i test.

 

Exemple de test d'admissió

El puc preparar?

El test d’ESADE no és una prova de coneixements, sinó de capacitats, de manera que no es pot estudiar cap temari per treure’n una bona puntuació.

Tanmateix, et recomanem que consultis un test d’exemple perquè tinguis una idea del tipus de preguntes amb què et trobaràs.

Test d’admissió del Grau en Direcció d’Empreses-BBA

Test d’admissió del Grau en Dret

Test d’admissió del Doble Grau en Dret i Global Governace, Economics & Legal Order

Test d’admissió del Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret

Quina nota he de treure per ser-hi admès?

La prova d’admissió d’ESADE no s’aprova ni se suspèn, simplement serveix per dibuixar el perfil del candidat que sol·licita ser admès a un grau. És per això que no es pot repetir: només pots fer el test d’admissió una vegada cada curs.
 
El test d’admissió és tan sols un dels elements que es tenen en compte en el procés d’admissió. Valorem igualment la informació que ens facilites a la sol·licitud online i al teu expedient acadèmic.

Com m’he d’inscriure al test?

Per fer el test d’admissió, cal que hagis emplenat la sol·licitud d’admissió online del programa que vulguis cursar, amb una antelació mínima d’una setmana abans de la convocatòria a què et vulguis presentar. També és imprescindible que facis el test d‘admissió a la t que consti a la teva convocatòria d’examen. 

Si no pots fer el test aquell dia, en pots sol·licitar el canvi justificant-ne el motiu i notificant-ho amb una setmana d’antelació a la data prevista. Tingues en compte que, si exhaureixes dues convocatòries sense haver-te presentat al test, hauràs d’abonar novament els drets d’inscripció (135 €).

Quantes convocatòries de test es fan cada any?

Els tests d’admissió es fan a partir d’octubre al Campus de Barcelona-Sant Cugat. 

ESADE organitza tests d’admissió tots els mesos –entre octubre i juny– per als candidats de grau.

Per conèixer-ne les dates exactes i la disponibilitat de places, has d’adreçat-te al servei d’Admissions, per correu electrònic: admissions@esade.edu o per telèfon: 932 802 995.

Si sol·licites l’admissió al Grau en Direcció d’Empreses-BBA o al Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret, i no et pots desplaçar a la ciutat on es fan els tests, tens l’opció de presentar-te als tests SAT i ACT. (Aquestes proves d’admissió es fan en anglès, són reconegudes internacionalment i les utilitzen les universitats més prestigioses del món.)