Inici Programes Graus Admissions Estudiants admesos

Informació important per als estudiants internacionals admesos als graus d’ESADE

En el moment de formalitzar la matrícula a ESADE, heu d’acreditar que compliu els requisits acadèmics per accedir a la universitat en el sistema educatiu en què heu cursat els estudis secundaris.

En funció del sistema educatiu en què hàgiu realitzat els estudis universitaris, haureu de fer un tràmit o un altre per acreditar que compliu aquest requisit:

Tingueu en compte que els tràmits per obtenir l’acreditació de la UNEDasiss o per homologar els estudis secundaris són completament aliens a ESADE. És responsabilitat vostra fer els tràmits en els terminis estipulats i presentar la documentació necessària en el moment de matricular-vos a ESADE.

Estudiants que han de presentar l’acreditació expedida per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNEDasiss)

Els estudiants procedents dels sistemes educatius de la Unió Europea, la Xina, Suïssa, Noruega o de països que han subscrit acords internacionals amb Espanya, i els estudiants que hagin cursat el batxillerat internacional o europeu, hauran de presentar l’acreditació expedida per la UNEDasiss i satisfer els requisits d’accés a la universitat dels seus respectius països d’origen.

La UNEDasiss és responsable de verificar que es compleixen els requisits d’accés a la universitat dels estudiants dels sistemes educatius esmentats i d’expedir-ne les acreditacions corresponents.

Nota. És imprescindible tenir l’acreditació de la UNEDasiss per poder matricular-se a ESADE.

Accés de candidats d’altres sistemes educatius

Hi accedeixen per aquesta via els candidats de sistemes educatius com els dels Estats Units, el Canadà, el Brasil, Colòmbia, Rússia, l’Índia, Singapur, l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Turquia, etc. Cal tenir en compte que no ens referim a països concrets, sinó a sistemes educatius.

Vegeu la llista sencera dels sistemes educatius.

Els candidats provinents d’aquests sistemes educatius hauran d’homologar els seus estudis secundaris per poder matricular-se a ESADE.

Tingueu en compte que l’homologació dels vostres estudis pot trigar quatre mesos a fer-se efectiva, de manera que cal que feu aquesta gestió tan aviat com disposeu de la documentació necessària per fer-ho.

A continuació, es detallen els passos que haureu de seguir per homologar els vostres estudis secundaris. Us recomanem que els llegiu amb atenció.

Passos per a l’homologació dels estudis secundaris


> Emplenar la sol·licitud.

 


 

Pagar la taxa per a l’homologació fent una transferència a favor del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport al compte següent: ES41 0182 2370 4402 00203771 del BBVA, c. Alcalá, 16, 28014 Madrid (Espanya), codi BIC BBVAESMMXXX (formulari)

 


 

> Validar els documents tal com s’indica a continuació:

 

· Si no estan en castellà, adjuntar-hi una traducció oficial al castellà realitzada per un traductor jurat, autoritzat o inscrit a Espanya.

 

· Els documents han d’estar legalitzats. En funció del país d’origen, aquest procés es farà d’una manera o d’una altra:

- Si el sol·licitant ha cursat els estudis en algun dels països integrants del Conveni de l’Haia, ha d’anar a les entitats següents per obtenir la legalització única dels documents: autoritats competents per país.

- Per a la resta dels països. La legalització s’ha de fer per la via diplomàtica davant dels organismes següents del país d’origen, en l’ordre que s’indica:

· Ministeri d’Educació, per als títols i els certificats d’estudis
· Ministeri d’Afers Exteriors 
· Representació diplomàtica o consolar d’Espanya (on també es podrà compulsar la còpia dels documents per fer-los oficials aportant-ne l’original i tramitar-hi directament la sol·licitud d’homologació)

 


 

> Obtenir la fotocòpia compulsada dels documents aportant-ne l’original ja legalitzat davant dels organismes competents (institució acadèmica expedidora, notariat, consolats, etc.)

 


 

> Tramitar la sol·licitud, amb els documents que es descriuen a continuació, davant de les representacions diplomàtiques i les oficines consulars d’Espanya a l’estranger o, en cas de trobar-se en territori espanyol, a les adreces següents.

 


> La resolució de l’homologació triga aproximadament 4 mesos, de manera que, per formular la matriculació d’estudis a Espanya, es podrà utilitzar el volant d’inscripció condicional, en espera de rebre’n l’acreditació oficial.

 

Llista de documents per tramitar la sol·licitud d’homologació


> Fotocòpia compulsada del document d’identitat del sol·licitant (DNI/passaport/altres) i, en cas que la sol·licitud la presenti un representant de la persona interessada, escrit original d’aquesta en què autoritzi el primer a actuar en nom seu.

 

> Fotocòpia compulsada del títol del qual es demana l’homologació. La fotocòpia compulsada ha de ser del document legalitzat.

 

> Fotocòpia compulsada de la certificació acreditativa dels cursos realitzats, en què constin les assignatures que s’han cursat, les qualificacions que se n’han obtingut i els anys acadèmics en què es van fer els cursos (calen els tres darrers cursos per homologar els estudis secundaris al títol de batxillerat espanyol). La fotocòpia compulsada ha de ser del document legalitzat.

 

> Acreditació de l’abonament de la taxa.

 

> Sol·licitud oficial emplenada.

 

Volant d’inscripció condicional emplenat.

 

Més informació

Per a més informació, adreceu-vos a les representacions diplomàtiques i a les oficines consulars d’Espanya al vostre país d’origen.