Antena de Innovació Social

L’objectiu és proporcionar una antena, receptiva als senyals més recents i més intensos, procedents dels qui són a l’avantguarda de la innovació social. L’Antena exposa les pautes de pensament innovador i les activitats que desenvolupen els millors centres d’innovació social i empresarial, tant nacionals com internacionals.

Publicacions


My Data My Rules: From data extractivism to digital empowerment

En aquesta 7a edició de l'Antena d'Innovació Social, My Data My Rules: From data extractivism to digital empowerment, ens preguntem de quina manera la innovació social digital ve a satisfer les demandes per reequilibrar l'economia de les dades personals. Com poden les plataformes digitals donar poder als usuaris amb les seves pròpies dades personals? Quins altres usos de les dades personals poden realitzar-se, a part de l'obtenció d'una recompensa monetària; quins altres incentius existeixen per compartir les pròpies dades? Quin impacte té la governança de les dades en la informació guardada? Què passaria si convertíssim les dades en un bé comú i la donació de les dades en una pràctica regular, en unes condicions de seguretat i de millora de la privacitat?

Autors: Liliana Arroyo, Obaid Amjad i David Murillo.

+ INFO & PUBLICACIÓ

La revolución digital ante los grandes retos del mundo. 100 iniciativas de innovación social digital que están transformando América Latina

La innovació social digital representa un panorama emergent de solucions possibles per als reptes socials i ambientals que afronta el nostre planeta. I tot això és liderat per iniciatives d’emprenedors tecnològics agosarats i innovadors.

Aquest estudi sobre la innovació social digital a l’Amèrica Llatina inclou una mirada a les tendències dels ecosistemes d’emprenedoria i innovació social i pren com a base Colòmbia, Mèxic, Xile i el Brasil. Recopila 100 pràctiques d’innovació social digital i analitza la seva contribució a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, juntament amb quatre bones pràctiques dels països esmentats.

Publicació (Castellà): La revolución digital ante los grandes retos del mundo. 100 iniciativas de innovación social digital que están transformando América Latina

Investigadors principals: David Murillo, Heloise Buckland, Alejandra Garmilla i Leticia Flores. Curs 2017-2018


Confiados y confiables: la fabricación de la confianza en la era digital

Aquesta publicació té com a objectiu examinar la creació de confiança en els entorns digitals i a través d’ells. En concret, analitza aspectes com la reputació, els mecanismes de creació de la confiança, els factors que hi influeixen, la formació de comunitats i les externalitats.

Es complementa amb l’anàlisi amb profunditat d’exemples de bones pràctiques en economia digital. La selecció s’ha fet sobre la base de la gestió de la confiança i amb relació a les cinc dimensions de la innovació (impacte social, sostenibilitat econòmica, escalabilitat i replicabilitat, col·laboració intersectorial i tipus d’innovació). Això permet posar a prova els eixos proposats en edicions anteriors de l’Antena de la Innovació Social, i així donar continuïtat i robustesa a aquesta perspectiva.

Publicació (Castellà): Confiados y confiables: la fabricación de la confianza en la era digital

Investigadors: David Murillo, Liliana Arroyo i Esther Val

Amb la col·laboració de la Fundación EY, curs 2016-2017


Nosotros compartimos. ¿Quién gana?: Controversias sobre la economía colaborativa

En aquesta quarta edició de l’Antena d’Innovació Social, abordem una de les transformacions més fascinants i alhora més polèmiques en el nostre entorn econòmic: la de l’anomenada “economia col·laborativa”. Es tracta d’un conjunt de manifestacions que, arran de l’expansió d’internet, l’auge dels telèfons intel·ligents, les xarxes socials i els avenços en intel·ligència artificial –amb la seva gran capacitat de processar, en lapses molt curts de temps, quantitats ingents d’informació a un cost ínfim–, estan cridades a revolucionar les nostres societats. I parlem de “societats” en sentit ampli, perquè la nova onada de desenvolupament de l’economia digital no només transforma l’àmbit econòmic de les nostres vides, sinó que també en revolucionarà els marcs laborals i fiscals, els models educatius i urbanístics o la manera de consumir i de relacionar-nos. Estem, doncs, davant d’un àmbit de transformació profunda.

Publicació (Castellà): Nosotros compartimos. ¿Quién gana?: Controversias sobre la economía colaborativa

Investigadors: David Murillo, Heloise Buckland i Esther Val

Amb la col·laboració la Fundació Abertis i de la Fundación EY, curs 2015-2016


The Quest for Precision: the search for a common framework and recent examples of successful social innovations
 

Publicació (Anglès): The Quest for Precision: the search for a common framework and recent examples of successful social innovations

Investigadors: David Murillo i Heloise Buckland

Amb la col·laboració de la Fundació Abertis, curs 2014-2015


Vías hacia el cambio sistémico: ejemplos y variables para la innovación social

Aquest llibre neix del nostre desig d'aprofundir en el coneixement de la innovació social i el paper que aquesta exerceix front als desafiaments socials, econòmics i mediambientals més urgents d'avui. El moviment del que molt succintament podríem descriure com «noves idees que resolen els problemes socials», que cada dia compta amb més adeptes, evoluciona a un ritme inesperat: estem sent testimonis d'un auge sense precedents de les innovacions socials, tant per la quantitat com per la varietat dels seus plantejaments

Publicació (Castellà): Vías hacia el cambio sistémico: ejemplos y variables para la innovación social

Investigadors: David Murillo i Heloise Buckland

Amb la col·laboració de la Fundació Abertis i de Gas Natural Fenosa, cursos 2012-2013 i 2013-2014


Antena para la Innovación Social. Las diez innovaciones sociales más destacadas e inspiradoras

A l'Institut d'Innovació Social desenvolupem la nostra comprensió de la innovació social basant-nos en la discussió promoguda en articles acadèmics rellevants i en informes desenvolupats per professionals i informem sobre les principals qüestions i debats relacionats amb la innovació social.

L'anàlisi d'aquestes iniciatives inspiradores i innovadores proporciona exemples del que es pot fer en el camp de la innovació social, de quina manera s'està aconseguint i qui està involucrat. Així, mitjançant l'ús d'exemples pràctics d'innovacions reals i realitzables, l'Antena per a la Innovació Social traça un panorama del paisatge de la innovació social i posa en relleu i difon els canvis i tendències globals més recents en aquest camp en ràpida transformació.

Publicació (Castellà): Antena para la Innovación Social. Las diez innovaciones sociales más destacadas e inspiradoras

Investigadors: Jennifer Goodman i David Murillo

Amb la col·laboració d’Abertis i de la Fundación Repsol, curs 2011-2012