Inici Professorat i Recerca ESADE Research Unitats de coneixement EsadeGov Recerca Projectes de recerca

Projectes de recerca

La nostra recerca es divideix en dos grans blocs: la recerca derivada de projectes competitius promoguts per una institució fomentadora del coneixement i la recerca destinada i pensada, exclusivament, per a professionals actius en qualsevol sector productiu.

Projectes de recerca competitius

Projectes del Programa Horizon 2020


El projecte mySMARTLife (Smart Transition of EU Cities Towards a New Concept of Smart Life and Economy) neix en el marc del programa Horizon 2020. 
Durada: 5 anys (2016-2021)
 

La Comissió Europea ha dotat el projecte amb un pressupost de 22 milions d’euros amb l’objectiu de desenvolupar una estratègia que permeti transformar els espais urbans actuals en uns entorns sostenibles, capaços de donar resposta als reptes més importants que afrontaran les ciutats els propers anys. En aquest sentit, el projecte entén que, per assolir aquest objectiu, és necessari concebre un nou model integral de planejament urbà que estigui enfocat, d’una banda, al concepte de smart people, és a dir, centrat en el desenvolupament d’un espai agradable que fomenti les activitats humanes i el compromís dels ciutadans en la presa de decisions, ajudant-se dels nous sistemes d’informació, i, de l’altra, al concepte de smart economy, caracteritzat per incentivar la creació de nous models de negoci que generin un gran impacte socioeconòmic, alhora que fomenta els partenariats publicoprivats i els petits negocis vinculats a projectes innovadors.

 

Les ciutats de Nantes (França), Hamburg (Alemanya) i Hèlsinki (Finlàndia) actuaran com a ciutats referents per poder implementar a escala real la nova metodologia de planificació urbana i així poder validar-la a tots els nivells, amb dades corresponents a dos anys almenys, abans de replicar-la a les ciutats seguidores, que seran Varna (Bulgària), Bydgoszcz (Polònia), Rijeka (Croàcia) i Palència (Espanya). Des del punt de vista tècnic, els projectes versaran sobre la mobilitat i la gestió de les infraestructures urbanes, com també sobre el model energètic, i en ambdós casos se serviran de les solucions TIC existents.

 

El Centre de Governança Pública d’ESADE (ESADEgov) s’encarregarà d’analitzar els factors bàsics per aconseguir que els projectes empresarials que han d’impulsar aquests nous models de ciutat en el futur siguin consistents i perdurables en el temps. Amb aquesta finalitat, l’estudi es centrarà principalment en l’anàlisi de la planificació, la implementació i el finançament, sense deixar de banda factors clau en la governança, com poden ser la participació ciutadana o la relació amb els grups d’interès. 
 

Equip: 
 

Francesc Pardo (Principal Researcher at ESADE) francesc.pardo@esade.edu

Video projectes Horizon 2020

 

 


 

Projecte REPLICATE_ Renaissance of PLaces with Innovative Citizenship And TEchnology. 
Programa Horizon 2020. Convocatòria Lighthouse H2020-SCC-2014-2015 
5 anys 
Data d'inici: 1 febrer 2016 
29 M d'euros 

 

REPLICATE és un projecte “Lighthouse” de l’àmbit de les ciutats intel·ligents que busca integrar solucions tecnològiques amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans d’Europa, demostrant l’impacte de les tecnologies innovadores que es fan servir per co-crear els serveis de la ciutat intel·ligent amb els ciutadans, i arribant a optimitzar el procés per replicar casos d’èxit tant a dins de les ciutats com entre ciutats diferents.

 

REPLICATE està format per 36 socis.
 

 

Contacte:
 

Francesc Pardo / francesc.pardo@esade.edu

 

Projectes del 7è Programa marc europeu


Projecte COMPOSITE - Comparative Police Studies in the European Union (Estudi comparatiu dels cossos de policia a la UE). 
7è Programa marc europeu 2010-2014 
4 anys 
10.532.000 euros

 

Projecte de recerca centrat en els processos de canvi en les forces policials de tot Europa. Alguns d’aquests projectes de canvi aconsegueixen arribar a les seves metes, però alguns fallen o afronten problemes greus al llarg del camí. COMPOSITE pretén esbrinar quins factors contribueixen a l’èxit o al fracàs d’aquests processos de canvi a partir de l’estudi de les estructures organitzatives, les identitats i les cultures organitzacionals, els estils de lideratge i els processos.

 

COMPOSITE està format per 15 socis de deu països europeus. A més, coopera amb les forces de la policia a Bèlgica, la República Txeca, França, Alemanya, Itàlia, la República de Macedònia, els Països Baixos, Romania, Espanya i el Regne Unit.
 

Contacte:
 

Tamyko Ysa  / tamyko.ysa@esade.edu

 

 


 

Projecte ALICE-RAP. Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe - Reframing Addicitions Project (Addicions i estils de vida a l'Europa contemporània - Redefinint el Projecte d'Adiccions). 
7è; Programa marc europeu 2011-2015 
4 anys 
10.000.000 euros

 

ALICE RAP (Addictions and Lifestyles In Contemporary Europe – Reframing Addictions Project) és el primer gran estudi a tot Europa sobre addiccions i la seva influència en la riquesa, la salut i el sigil. L’objectiu d’aquest projecte, que durarà cinc anys i costarà 10 milions d’euros finançats conjuntament per la Unió Europea, és estimular el diàleg públic i integral i debatre sobre els enfocaments actuals i alternatius en relació amb les addiccions.

 

Per aconseguir aquest objectiu, noranta dels millors investigadors europeus de vint-i-cinc països investigaran, documentaran i analitzaran els actors, les polítiques i els beneficis que han forjat les actituds i la governança actuals en relació amb les addiccions, incloent-hi les drogues i el joc. S’analitzarà el negoci de l’addicció mitjançant estudis dels ingressos, dels beneficis i dels participants del comerç legal i il•legal, i l’impacte dels proveïdors sobre el consum de substàncies i comportaments, així com d’anàlisis de xarxes d’influència pel que fa a les respostes de les polítiques.

 

Notícies relacionades 23/05/2011: 

El Departament de Salut dóna suport al projecte ALICE RAP per redefinir el concepte de addicció i proposar noves polítiques europees (sólo disponible en catalán). 

Nº 23 de PUBLIC: L'IGDP en el macroprojecte de recerca ALICE-RAP
 

 

Contacte:
 

Tamyko Ysa  / tamyko.ysa@esade.edu


 

Projecte LIPSE – Learning from Innovation in Public Sector Environments 
7è; Programa Marc Europeu 2012-2016 
3,5 anys 
3.168.998,40 euros

 

Projecte de recerca que pretén identificar els facilitadors i les barreres de les innovacions socials en el sector públic europeu així com estudiar els impactes (outcomes) d'aquests processos en termes d'eficàcia i eficiència però, també, d'altres valors polítics i socials (equitat, accés o igualtat).

 

LIPSE està format per 12 socis acadèmics d'onze països europeus.

Projectes del Pla nacional d’R+D+I


MINECO 2016: Predicció de l'èxit de la col·laboració: un enfocament empíric sobre els determinants de rendiment de les col·laboracions intersectorials. Durada: 3 anys.

 

MICINN 2009: Col·laboracions público-privades i canvi organitzatiu. Durada: 3 anys.

 

MEC 2006: Sistemes de partenariat públic-privat en la provisión de serveis públics: anàlisi de gestió i evidència empírica. Durada: 3 anys.

 

IMSERSO 2006: La cooperació público-privada, la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència. Durada: 1 any.

Reconeixement del Grup de Recerca en Lideratge i Innovació en la Gestió Pública (GLIGP) per AGAUR


El Grup, reconegut com a grup de recerca emergent en el període 2005-2009 per l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i de Gestió (AGAUR), se centra en el coneixement del lideratge i la innovació en matèria de gestió pública.

 

A partir del 2009 es va convertir en un grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya fins l'any 2013.

 

El GLIGP centra la seva recerca en les línies clau següents:

 

L’exercici de la direcció a les organitzacions públiques. 
D’una banda, els conceptes i els estils de lideratge i les seves manifestacions en l’entorn públic. I, de l’altra, els models de direcció pública basats en resultats.

 

Models de governança en la implementació de polítiques i la provisió dels serveis públics. 
D’una banda, s’ocupa del desenvolupament d’esquemes relacionals i de gestió en xarxa respecte de la preparació, el disseny i l’execució de decisions públiques. I, de l’altra, se centra en les col·laboracions publicoprivades.

Projectes competitius d'altres administracions


Ajudes de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) a la gestió pública

 

Convocatòries de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) de subvencions per a la realització de treballs de recerca sobre gestió pública, dret públic, organització administrativa, economia del sector públic i funció pública.

 

- Ajudes a la gestió pública (2013). Innovació tecnològica i govern electrònic col·laboratiu: La gestió dels beneficis i riscos dels projectes d'intercanvi d'informació a Catalunya. L'objectiu general d'aquesta recerca és avançar en l'anàlisi i gestió de les variables que resulten clau en el desenvolupament de processos d'interoperabilitat en les administracions públiques catalanes.

 

Ajudes a la gestió pública (2011-2012). La gestió de la interoperabilitat en govern electrònic a les administracions públiques catalanes. Amb aquest projecte de recerca es pretén identificar i analitzar les variables que resulten clau en el desenvolupament dels processos d'interoperabilitat a les administracions públiques catalanes.

 

1) Descarrega't el resum executiu de l'informe final

2) Descarrega't l'informe final

3) Accedeix al debat-col·loqui sobre la interoperabilitat en essència que va tenir lloc en el Congrés Nacional d'Interoperabilitat i Seguretat 2013 i en el qual participàrem exposant l'estudi

 

- Ajudes a la gestió pública (2009-2010). La gestió de cartera de xarxes col·laboratives. Amb aquest projecte de recerca es pretén respondre a com un enfocament de cartera de xarxes pot contribuir a millorar la gestió d’una xarxa.

 

- Ajudes a la gestió pública (2007-2008). La direcció pública professional a les administracions públiques de Catalunya. Estudi sobre les condicions actuals i els reptes per a la seva institucionalització i el seu desenvolupament.

 

- Ajudes a la gestió pública (2005-2006). Els escenaris de la gestió pública al segle XXI. El propòsit central d’aquest projecte és facilitar als directius públics unes reflexions per millorar-ne les competències i afrontar la complexitat d’escenaris on els toca portar a terme el seu treball.

 


 

Ajudes a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica

 

Atenent al mandat de promoció de la innovació i la recerca en matèria de participació ciutadana i qualitat democràtica, el Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de Governació i Relacions Institucionals impulsa la recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica a través d’una convocatòria pública d’ajuts a la recerca. Amb aquesta finalitat, el dia 11 de desembre de 2012, el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) van signar un conveni de col•laboració que tenia per objecte la gestió de la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica per a l’any 2013. La convocatòria, amb un import màxim de 60.000 Euros, pretenia fomentar la recerca sobre diversos temes d’interès per a la millora del sistema democràtic, com ara la relació de la participació ciutadana amb les estructures de poder, les noves tecnologies o la globalització; el govern; els sistemes d’indicadors de la qualitat democràtica; i la gestió ciutadana d’espais públics, entre d’altres.

 

Amb data 18 de juliol de 2013 es va resoldre aquesta convocatòria. Entre els vuit projectes seleccionats es troba el de l’Institut de Governança i Direcció Pública, “Xarxes socials, transparència i govern obert a Catalunya”, dirigit per la Dra. Mila Gascó (mila.gasco@esade.edu).

Altres projectes de l'àrea de recerca de l'ESADEgov


Formació investigadora 2010. 
Ajudes per a la contractació de personal investigador novell. 
Durada: 4 anys.

 

Beques BE: estades doctorals 
Estada de sis mesos d’un doctorand de l’ESADEgov a la Cardiff University.

Projectes de recerca aplicada

ESADEgov du a terme la recerca dirigida a professionals de qualsevol sector productiu a partir de les línies d'activitat específiques, com ara el Programa Partners i la consultoria estratègica d'ESADEgov.

Com a línies d'investigació incloses en el Programa Partners trobem:

  • Relats PARTNERS

    Els "Relats PARTNERS" són la principal col·lecció de publicacions sobre cooperació público-privada del Programa PARTNERS.

  • Estudis PARTNERS

    Consulta els darrers estudis realitzats en el marc del programa PARTNERS

  • Altres publicacions PARTNERS

    Consulta d'altres publicacions del programa PARTNERS.