Inici Professorat i Recerca ESADE Research Unitats de coneixement EsadeGov Divulgació Club de Direcció Pública

Club de Direcció Pública

Sobre el Club

El Club de Direcció Pública d’ESADE ALUMNI té per missió potenciar el rol de la direcció gerencial en l’àmbit de la gestió pública, contribuir al desenvolupament professional i personal dels seus membres i crear un espai col·lectiu de trobada on compartir experiències, reflexions, inquietuds i projectes.

Equip

 • Barcelona

  President

  Joan Colom i Farran, responsable de la Subdirecció de Drogodependències, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.


  Sotspresidències

  Mª Jesús Mier, Generalitat de Catalunya.


  Secretaria

  Germán Bastida, consultor, GISCE Consultors, ÍTEM. Consultoria i Serveis.


  Tresoreria

  Tomás Juste, Departament de Política Territorial i Obras Públiques, Generalitat de Catalunya.


  Responsable acadèmic

  Albert Serra, Generalitat de Catalunya.


  Vocals

  Alexandre Álvarez, Cap de l'àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament del Masnou.

  Carles Cacho, Responsable de Coordinació de Processos de Tresoreria, Subdirecció General de Tresoreria, Subdirecció General de Tresoreria, Generalitat de Catalunya.

  Susana Gaja, directora de Màrqueting i Promoció de ProEixample.

  Joat Henrich, subdirecció d'Organització, Processos i Informació Corporativa, Gerència, Diputació de Barcelona

  M. José Martí, directora de Serveis del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

  Leandre Mayola, Gerent de Serveis de Desenvolupament Econòmic, Diputació de Barcelona. 

  Josep Ramon Morera, Responsable de Planificació i Projectes de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

  Joan Playà, vocal del Club de Direcció Pública.

  Alicia Romero, Tinent d'Alcalde d'Innovació i Promoció de Ciutat i Presidenta de l'IMPEM i el TecnoCampus Ajuntament de Mataró.

  Anna Tarrach, Departament d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

  Tamyko Ysa, vicedegana de Recerca d'ESADE.

 • Madrid

  President

  Joan Colom i Farran, responsable de la Subdirecció de Drogodependències, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.


  Vicepresident

  Oscar Cortés, assessor del Ministre en Innovació i Transformació Digital. MINISTERI DE JUSTICIA.


  Vocals

  Antonio Díaz, director general de Planificació i Desenvolupament de la Descentralizació Municipal. AJUNTAMENT DE MADRID.

  Enric Gispert, director Desenvolupament de Negocis. THINKETERS.

  Carlos González, cap Servei Gestió Pressupostària Participada. AJUNTAMIENT DE MADRID.

  Alfonso Luengo, director gerent. FUNDACIÓ ESTATAL PER LA FORMACIÓN EN L'OCUPACIÓ.

  Miguel Angel Martín, vocal assessor de la Direcció General de Planificació Interna. GERENCIA DE LA CIUTAT DE MADRID.

  Diego Molero, assessor de la VICEPRESIDENCIA DEL GOVERN.

Objectius del Club de Direcció Pública

Crear un espai de relació i acció professional per als antics alumnes d'ESADE, amb especial referència als antics alumnes de programes de direcció i gestió pública.


Desenvolupar i afavorir les relacions amb d'altres organitzacions professionals de tot el món vinculades a l'exercici de la funció directiva pública.


Promoure, desenvolupar i defensar la professionalitat, la deontologia de l'exercici de la direcció en l'àmbit públic i la normalització del mercat de treball dels professionales de la gestió i la direcció públiques.


Promoure activitats orientades a aportar propostes de millora al funcionament del sector públic i de les administracions i organitzacions públiques.


Desenvolupar escenaris de treball compartits amb els sectors socials i empresarials de la societat.

Qualsevol altre que estableixi la Junta directiva o que s'hagi acordat per l'Associació d'Antics Alumnes d'ESADE o suggereixi qualsevol institució pública i sigui compatible amb la naturalesa del Club.


Desenvolupar i afavorir les relacions amb d'altres organitzacions professionals de tot el món vinculades a l'exercici de la funció directiva pública.


Contribuir al desenvolupament professional dels membres del Club.


Crear espais i activitats que fomenten la relació social dels membres del Club.


Facilitar la relació amb el sector públic de qualsevol altre membre de l'Associació d'Antics Alumnes d'ESADE.


Proposar i donar suport a ESADE en el desenvolupament d'iniciatives de formació directiva adreçades al sector públic.

Contacte

Club de Direcció Pública d'ESADE Alumni

+34 93 553 02 17

clubdireccionpublica@alumni.esade.edu