ESADEgeo

Nosaltres

Nosaltres

L’any 2010, ESADE va crear el Center for Global Economy and Geopolitics (ESADEgeo), presidit pel Dr. Javier Solana, ex-alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat. ESADEgeo duu a terme recerques sobre la globalització econòmica i les seves interaccions amb la geopolítica i la governança global, creant coneixement en la confluència entre el lideratge empresarial, econòmic i social, les realitats socials i la governança global.

Amb una plantilla d’onze persones, entre elles cinc investigadors experts, constitueix també un fòrum interdisciplinari en què acadèmics i líders polítics, empresarials i socials debaten activament sobre qüestions internacionals i les seves repercussions locals. ESADEgeo també es beneficia de les sinergies que estableix amb diversos departaments, centres i instituts d’ESADE Business & Law School, com l’Institute for Data-Driven Decisions, i amb una xarxa extensa de col·laboradors acadèmics externs. Entre els partners externs d’ESADEgeo, destaquen l’Institut Universitari Europeu de Florència (Itàlia), la Universitat de Pequín (la Xina), la Brookings Institution i la Universitat de Georgetown (Estats Units).

  • Visió

    Esdevenir el referent, entre les escoles de negocis, en l’estudi de la globalització i les organitzacions.

  • Missió

    Proporcionar a les organitzacions les eines necessàries per organitzar-se i dissenyar estratègies en un món globalitzat.