Taller d'Humanitats

El taller d’humanitats són un conjunt de sessions que tenen l’objectiu de crear un espai de reflexió a partir d’obres clàssiques, ja siguin textos bàsics de la cultura universal o obres d’art. Es parteix de la premissa que acostar-se als clàssics és tornar a fer-se preguntes que interroguen sobre la humanitat de l’ésser humà i que continuen sent les preguntes que afecten la nostra vida, els problemes que planteja l’acció moral i política, i els conflictes que sorgeixen en la relació amb els altres.

A través d’autors com Dostoievski, Virginia Woolf i Patrick Modiano, i artistes com Caravaggio, aquest taller pretén apropar-se a algunes històries que, tot i ser singulars, són també en part col·lectives, i continuen interpel·lant-nos de manera directa, tant si el moment en què van tenir lloc ja forma part del passat com si són prop del nostre món recent. Els clàssics són una lliçó irreemplaçable per esdevenir, en l'horitzó d'una humanitat més lliure, més justos, més comprensius i més crítics. Més conscients, també, de la nostra grandesa i, alhora, dels nostres riscos, perills i amenaces. Els clàssics ens confronten amb un exercici essencial per viure: la comprensió. I amb una matèria que és existència destil·lada de vides i de mons, una existència plena de capes i oberta a una multiplicitat de sentits, sempre renovats a cada nova lectura.

A qui va dirigit?

Les persones convidades a aquests tallers es caracteritzen per ocupar posicions d’alta responsabilitat al sector empresarial, de manera que està enfocat per a dialogar, reflexionar i compartir en un espai de llibertat intel·lectual i vital per a directius i professionals.

Format de l’esdeveniment 

El taller inclou 6 sessions que es desenvolupen al llarg de 5 mesos, concretament de febrer a juny, amb horari de 19 a 21h. Les sessions es divideixen en dos blocs, el primer centrat amb les lectures i el segon amb les obres d’art. Cada bloc es calendaritza en dos mesos amb l’objectiu de crear un espai per dialogar en confiança i llibertat.