Aquest contingut està relacionat amb les següents etiquetes:

ESADE Law School llança un nou grau en Global Governance, Economics and Legal Order

El nou grau cerca atraure alumnes internacionals i “ampliar les fronteres de la Facultat de Dret d’ESADE, preparant els alumnes per a un món cada vegada més global”

ESADE oferirà, a partir de l’any vinent, un nou grau oficial per formar estudiants en economia i en política internacional. El grau en Global Governance, Economics and Legal Order es podrà cursar de forma independent o bé junt amb el Grau en Dret.

La primera edició d’aquest nou programa es farà el curs 2019-2020, amb l’objectiu d’obrir les portes de la Facultat de Dret d’ESADE als estudiants internacionals –el nou grau s’impartirà íntegrament en anglès– i oferir una formació més completa i amb una perspectiva global als estudiants que optin per cursar els dos graus, en combinar els estudis de dret, que s’imparteixen a ESADE des de fa més de 25 anys, amb noves disciplines, com la geopolítica, la governança global o la ciberseguretat, imprescindibles per entendre el món d’avui.

Per això, ESADE ha dissenyat un programa que es fonamenta en l’experiència i en la trajectòria professional del seu claustre i dels seus centres de recerca –instituts com ESADEgeo, liderat pel professor d’ESADE Javier Solana, tenen una experiència acreditada en l’àmbit de la governança global. A més, està previst fitxar nous professors i professionals de primer nivell per complementar els àmbits de coneixement del claustre actual.

Nous perfils professionals

Per Juan Pedro Aznar, professor d’ESADE i director del programa, “el nou grau en Global Governance, Economics and Legal Order amplia les fronteres de la Facultat de Dret d’ESADE, en preparar els alumnes per a un món cada vegada més global”. Concretament, s’ha referit als nous perfils professionals que tindran els estudiants que cursin el grau o el doble grau. “Ara, ESADE no només formarà directius i juristes; també formarà professionals de l’economia internacional i experts en política i dret internacional”, ha assenyalat.

De fet, els nous programes inclouen un semestre d’especialització geogràfica, en què els participants estudiaran en una universitat de l’Amèrica Llatina, o d’Europa, o del Magrib i l’Orient Mitjà, o d’Àsia, o del món anglosaxó, en funció dels seus interessos. A més, es podran especialitzar en una de les dues intensificacions que s’ofereixen: Economia Global, amb una formació més enfocada a l’economia, o Política Global, amb un perfil orientat a projectar la carrera professional cap a la diplomàcia, les institucions internacionals o les consultores internacionals.

Sortides laborals internacionals

Els alumnes formats en el nou grau tindran un perfil professional de caràcter global i, per tant, estaran preparats per desenvolupar la carrera en organitzacions internacionals. En aquest sentit, el Servei de Carreres Professionals d’ESADE ha teixit una xarxa de contactes i acords amb organismes internacionals, empreses i think tanks per tal d’oferir als graduats les millors oportunitats de llançar la seva carrera professional.

“Les organitzacions internacionals necessiten, cada vegada més, professionals amb perspectiva global, capaços d’afrontar els reptes que se’ls plantegen, tant a escala econòmica com legal”, ha apuntat Aznar. “Amb aquest nou grau en Global Governance, Economics and Legal Order i amb el doble grau amb Dret, ESADE estarà formant aquests analistes, perquè puguin desenvolupar la carrera en un mercat laboral global”, ha conclòs.

+