Aquest contingut està relacionat amb les següents etiquetes:

El 62,8 % dels millennials que treballen no estalvien per a la jubilació, el 27,2 % ho han fet en el passat i tan sols el 10 % estalvien de manera sistemàtica

Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen de l’estudi “Desmitificant els millennials: Actituds i comportaments de la generació Y treballadora enfront de l’estalvi”, elaborat per Esade i per la Fundación Edad&Vida i impulsat pel Banc Sabadell

El 62,8 % dels millennials que treballen no estalvien per a la jubilació, el 27 % ho han fet en el passat i tan sols el 10 % estalvien de manera sistemàtica, i l’actitud i el comportament són bàsics per entendre com afronten l’estalvi amb vista a la jubilació. Aquesta és una de les conclusions principals que es desprenen de l’estudi “Desmitificant els millennials: Actituds i comportaments de la generació Y treballadora enfront de l’estalvi”, elaborat per Esade i la Fundación Edad&Vida, amb l’impuls del Banc Sabadell, que s’ha presentat en una roda de premsa aquest dijous a la seu de la fundació a Barcelona.

L’objectiu de l’estudi ha estat brindar la possibilitat de conèixer millor aquesta generació per tal de desmitificar, en part, les creences que existeixen sobre ella i poder oferir solucions que li facilitin el procés de presa de decisions.

L’acte ha comptat amb la participació d’Ismael Vallès i Manel Alfaro, autors de l’estudi i professors de Màrqueting d’Esade; de Claudio Chiesa, director de BanSabadell Vida, BanSabadell Seguros Generales i BanSabadell Pensiones, i de María José Abraham, directora de la Fundación Edad&Vida.

A Espanya, els millennials (els nascuts entre el 1981 i el 1996), també anomenats “generació Y”, representen el 18,7 % de la població, un percentatge inferior a la “generació X” (els nascuts entre el 1969 i el 1981), que arriba al 26,2 %. En el món, suposen el 24% de la població, enfront del 19,5 % de la “generació X” i el 17 % dels “baby boomers”.

Més estalviadors i menys consumidors

Els millennials són optimistes per naturalesa, s’identifiquen més com a estalviadors que com a consumidors i són conscients de la necessitat d’estalviar per a la jubilació. Tanmateix, tot i ser una generació amb més formació, perceben que la seva cultura financera és insuficient i demanen ser assessorats a l’hora de prendre les decisions d’estalvi i d’inversió. De fet, el motiu principal que esgrimeixen els qui no estalvien no té relació amb la seva situació econòmica, sinó amb les seves actituds.

I és que, entre altres dades, l’estudi conclou que el 12,5 % dels millennials ignoren que calgui estalviar per a la jubilació; el 18,7 % admeten la necessitat de fer-ho, però no ho fan; el 31,6 % es plantegen estalviar per a la jubilació; el 27,2 % ho han fet en algun moment i el 10 % estalvien de forma sistemàtica amb aquesta finalitat.

D’entre els qui consideren que estalviar no és un problema, el 55 % disposen d’una bona situació econòmica i, entre els qui diuen que no estalvien perquè no poden, aquest percentatge puja fins al 70 %.

Si aquests resultats es comparen amb els que es van obtenir deu anys enrere en el grup d’edat comprès entre els 18 i els 35 anys, s’observa que hi ha hagut una evolució positiva en els segments menys conscienciats respecte a la necessitat d’estalviar per a la jubilació, a causa de la situació de crisi viscuda i del debat social sobre les pensions. Tanmateix, segons han explicat els autors de l’estudi d’Esade Ismael Vallès i Manuel Alfaro, aquesta bona evolució “no s’ha traduït en un augment del nombre de millennials que estalvien de forma sistemàtica per a la jubilació, probablement per la desconfiança que tenen en les institucions i en el sector bancari”.

Assessorament i estalvi

Una altra de les conclusions a què ha arribat aquest estudi és que el nivell de confiança en el sistema de pensions i en les institucions i entitats bancàries és molt baix, per bé que sembla que els millennials atorguen a les entitats financeres una oportunitat de redempció. En aquest sentit, Claudio Chiesa, director de BanSabadell Vida, BanSabadell Seguros Generales i BanSabadell Pensiones, ha manifestat que, “per convèncer els millennials que no estalvien per a la jubilació per tal que adoptin comportaments favorables a l’estalvi finalista, cal desenvolupar i implementar algunes estratègies concretes” i ha subratllat que “hem de passar d’una orientació centrada en el producte i les vendes a una orientació centrada en les necessitats de cada jove, fent èmfasi en l’assessorament per a l’estalvi al llarg de totes les etapes vitals”.

Amb relació a la tecnologia, malgrat ser una generació digital, els millennials consideren que no és un factor determinant pel que fa a l’estalvi per a la jubilació. Segons les conclusions de l’estudi, el que els millennials valoren com a més important és l’assessorament, mentre que la tecnologia la veuen com un complement. Per tant, pel que fa a la gestió de l’estalvi, els autors de l’estudi assenyalen que “hi ha vida més enllà del mòbil”.

Sobre el procés de compra dels millennials en relació amb l’estalvi, l’estudi assenyala que l’inicien cercant informació, normalment per internet, per tal d’analitzar possibles alternatives. En aquest sentit, Vallès ha subratllat que “quan els millennials han aconseguit la informació esperen que algú els faci una recomanació i valoren dels bancs l’assessorament, però no que només intentin vendre’ls productes financers”. I ha conclòs que “els joves esperen que els assessors siguin professionals amb bons coneixements dels temes financers i, a més, que tinguin habilitats per ajudar-los a estalviar”.

+