Inici Donacions Fes una donació

Si tens cap dubte o pregunta, pot posar-te en contacte amb:

Sandra Lorenzo
Relacions Corporatives i Fundraising, Fundació ESADE
A/e: sandra.lorenzo@esade.edu
Tel. +34 932 806 162 (Ext. 2739)

Incentius fiscals al mecenatge

Règim fiscal de les donacions realitzades a la Fundació ESADE

D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, els contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques (persones físiques) i els contribuents de l’impost sobre societats (persones jurídiques) tenen dret a deduir de la quota íntegra d’aquests impostos un percentatge de l’import dels donatius, les donacions i les aportacions irrevocables, purs i simples, realitzats a favor de les entitats acollides al règim fiscal de la llei esmentada.

Més informació