Les claus de l’excel·lència: com són els nostres programes

 • Tenen una visió pràctica

  A ESADE Law School, apostem per l’aprenentatge mitjançant l’aplicació del dret i la pràctica: learning by doing amb simulació de judicis, resolució de casos, recreació de litigacions i moot courts internacionals, entre d’altres.

 • Són internacionals

  Els programes d’ESADE Law School es fonamenten en una sòlida formació internacional. Els participants cursen assignatures de dret transnacional, reben formació en altres sistemes jurídics i fan intercanvis en universitats estrangeres. A més, adquireixen coneixements avançats d’anglès, francès, alemany, xinès…, fent èmfasi especialment en l’anglès jurídic. 

 • Estan orientats al món professional

  Una formació avalada pel prestigi d’ESADE Business School prepara els juristes que es formen a la Law School amb coneixements sòlids en finances, comptabilitat, microeconomia o macroeconomia. A més, els plans d’estudi es dissenyen en col·laboració amb el Consell Professional i s’enriqueixen amb les reflexions que es generen en les trobades professionals que es convoquen a la nostra facultat.  

 • Desenvolupen competències

  Més enllà de la formació, els programes d’ESADE Law School potencien altres habilitats, com l’oratòria, el raonament jurídic, el treball en equip, la comunicació oral i escrita, el lideratge i la capacitat negociadora i de gestió de conflictes.

 • Tenen un alt índex d’ocupabilitat

  El 80 % dels alumnes dels programes d’ESADE Law School troben feina sis mesos abans d’acabar els estudis i superen les oposicions en un temps rècord (2-3 anys, enfront dels 5-6 anys de mitjana dels estudiants d’altres universitats).

 • Són especialitzats

  A ESADE Law School, apostem per la creació de programes que ofereixin la possibilitat d’especialitzar-se en àrees concretes del dret.

 • Tenen consciència social

  Iniciatives solidàries que permeten a l’alumnat oferir assessoria legal a ONG i als projectes del Servei Universitari per al Desenvolupament (SUD) a l’Amèrica Llatina, a Àfrica i a Àsia.

 • Ofereixen experiències exclusives

  ESADE Law School és l’única facultat de dret que dóna l’oportunitat d’obtenir el Joint Certificate in International and Business Law de la xarxa THEMIS o d’estudiar dret internacional al Center for Transnational Legal Studies (CTLS) de Londres.