Inici Coneix ESADE Què és ESADE Missió

Missió

La nostra missió és educar i investigar en els àmbits del management i del dret per tal de:

 • Formar professionals competents, que siguin alhora persones responsables amb la societat.

 • Millorar les organitzacions i la societat mitjançant la creació de coneixement.

 • Contribuir al debat social per construir societats lliures, pròsperes i justes.

Visió

Aspirem a ser:

 • Una institució acadèmica de referència en management i en dret.

 • Una experiència educativa de qualitat, basada en un professorat d’alt nivell i en un model pedagògic propi.

 • Una escola reconeguda arreu del món per la seva connexió amb les empreses, l’aposta per la innovació i l’emprenedoria.

 • Una institució amb un model econòmic sostenible i competent en un món cada vegada més exigent.

 • Un lloc on neixen i es desenvolupen lideratges responsables, compromesos amb la construcció d’una societat millor.

Els nostres valors

 • 1

  Integritat en l’activitat acadèmica i professional. Comportar-se, fins i tot en circumstàncies difícils, de forma compromesa amb uns valors fonamentals, com el rigor i l’esforç en l’acompliment, l’honradesa, l’esperit crític, l’equitat i el sentit de la responsabilitat.

 • 2

  Respecte a tothom i a un mateix. Reconèixer la dignitat de totes les persones i saber acompanyar i ajudar els altres quan ho necessitin, i així col·laborar a construir un món més just i més humà.

 • 3

  Valorar la diversitat i aprendre’n. Les diferències de gènere, estatus socioeconòmic, origen ètnic, cultura, llengua, religió, orientació sexual, qualitats físiques o d’altres són oportunitats enriquidores per aprendre del món i d’un mateix.

 • 4

  Contribuir a la comunitat d’ESADE. L’obtenció del bé propi està lligada a l’obtenció del bé de tota la comunitat, i es reflecteix en actituds de respecte i responsabilitat envers aquesta comunitat.

 • 5

  Comprometre’s amb una societat més justa. Comprendre que la societat és també el que “hauria de ser” d’acord amb la justícia, valor fonamental expressat a la Declaració Universal dels Drets Humans.

Marc orientador del model pedagògic

ESADE treballa per la formació de persones per tal que, compartint lliurement determinats valors, contribueixin com a ciutadans i com a professionals de l’empresa i del dret a construir una societat global més humana, és a dir, més justa, solidària, sostenible i respectuosa amb les diferències.

En aquest sentit, ens guien el marc orientador, el marc estratègic, la dimensió espiritual en la formació i el codi de conducta.